Administrowanie pasem drogowym i wydawanie decyzji o zajęciu pasa drogowego, o umieszczaniu urządzeń reklamowych w pasie drogowym i lokalizacji zjazdu z drogi publicznej w świetle teorii, praktyki i orzecznictwa sądów administracyjnych

Data szkolenia

24-05-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 17.05. wynosi 314,50 zł

Po 17.05. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do osób przygotowujących decyzje na podstawie ustawy o drogach publicznych.

Korzyści:
Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zasad:
•wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi,
•stosowania opłat za zajęcie pasa drogi, w tym opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
•oddawania gruntów w pasie drogowym w dzierżawę, najem lub użyczenie,
•wydawanie zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg.

Program:
1.Zagadnienia ogólne dotyczące stosowania ustawy o drogach publicznych.
2.Drogi publiczne a drogi wewnętrzne.
3.Zaliczanie do kategorii dróg publicznych i pozbawianie przynależności do tejże kategorii.
4.Stan prawny gruntów pod drogami.
5.Zezwolenie na lokalizowanie obiektów i urządzeń w pasie drogowym.
6.Zasady i tryb wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.
7.Postępowanie: wniosek o zajęcie pasa drogowego, uczestnicy postępowania, zasady prowadzenia postępowania – postępowanie na wniosek i z urzędu, dowody, wydana decyzja administracyjna – treść decyzji i elementy obligatoryjne.
8.Czasowe zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.
9.Umieszczanie urządzeń reklamowych. Zajmowanie pasa drogi pod reklamy. Materiały wyborcze w pasie drogowym- zasady lokalizacji.
10.Zgoda na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w mniejszej odległości.
11.Zasady stosowania opłat za zajęcie pasa drogi, w tym opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Postępowanie przy zmianie właściciela urządzenia lub kategorii drogi.
12.Tryb przywracania pasa drogowego do stanu poprzedniego.
13.Tryb stosowania i wysokość kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim obiektów, urządzeń i
reklam bez zezwolenia.
14.Wydawanie zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg.
15.Pytania i odpowiedzi. Dyskusja.

Prowadzący: Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Doświadczony trener i wykładowca szkoleniowy.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 20 maja 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Administrowanie pasem drogowym i wydawanie decyzji o zajęciu pasa drogowego, o umieszczaniu urządzeń reklamowych w pasie drogowym i lokalizacji zjazdu z drogi publicznej w świetle teorii, praktyki i orzecznictwa sądów administracyjnych

Maj 24 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do osób przygotowujących decyzje na podstawie ustawy o drogach publicznych.

Korzyści:
Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zasad:
•wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi,
•stosowania opłat za zajęcie pasa drogi, w tym opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
•oddawania gruntów w pasie drogowym w dzierżawę, najem lub użyczenie,
•wydawanie zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg.

Program:
1.Zagadnienia ogólne dotyczące stosowania ustawy o drogach publicznych.
2.Drogi publiczne a drogi wewnętrzne.
3.Zaliczanie do kategorii dróg publicznych i pozbawianie przynależności do tejże kategorii.
4.Stan prawny gruntów pod drogami.
5.Zezwolenie na lokalizowanie obiektów i urządzeń w pasie drogowym.
6.Zasady i tryb wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.
7.Postępowanie: wniosek o zajęcie pasa drogowego, uczestnicy postępowania, zasady prowadzenia postępowania – postępowanie na wniosek i z urzędu, dowody, wydana decyzja administracyjna – treść decyzji i elementy obligatoryjne.
8.Czasowe zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.
9.Umieszczanie urządzeń reklamowych. Zajmowanie pasa drogi pod reklamy. Materiały wyborcze w pasie drogowym- zasady lokalizacji.
10.Zgoda na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w mniejszej odległości.
11.Zasady stosowania opłat za zajęcie pasa drogi, w tym opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Postępowanie przy zmianie właściciela urządzenia lub kategorii drogi.
12.Tryb przywracania pasa drogowego do stanu poprzedniego.
13.Tryb stosowania i wysokość kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim obiektów, urządzeń i
reklam bez zezwolenia.
14.Wydawanie zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg.
15.Pytania i odpowiedzi. Dyskusja.

Prowadzący: Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Doświadczony trener i wykładowca szkoleniowy.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 20 maja 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Maj 24
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25