Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w sektorze finansów publicznych, jednostkach oświatowych i sektorze prywatnym. Kompletna dokumentacja uwzględniająca zagadnienia RODO według aktualnego stanu prawnego po zmianach przepisów w 2019 roku

Data szkolenia

10-10-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 2.10. wynosi 314,50 zł

Po 2.10. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się sprawami kadrowymi.

Opis:
Jednym z obowiązków pracodawcy jest zaspokajanie potrzeb socjalnych, bytowych i kulturalnych pracowników. Jednym ze sposobów realizacji tego obowiązku jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Niezwykle ważnym jest, aby prowadzenie dokumentacji ZFŚS było prawidłowe, wedle obowiązujących reguł prawnych.
Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne zasady odpowiedniego, zgodnego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami gospodarowania środkami Funduszu oraz zasad ustalenia regulaminu ZFŚS z przykładami zapisów a także zasady prowadzenia innej dokumentacji Funduszu Socjalnego.
Omówione zostaną też najczęściej występujące nieprawidłowości.

Program:
1.OGÓLNE WIADOMOŚCI nt. ZFŚS – ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
-podstawowe definicje
-tworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie obowiązujących przepisów po zmianach od 2017 roku
-wysokości odpisów na 2019 rok i zwiększenia na ZFŚS .
-Ustalanie przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .
2.CHARAKTERYSTYKA ZFŚS
-przeznaczenie funduszu socjalnego
-kryteria socjalne
-osoby uprawnione ustawowo do świadczeń z ZFŚS
-zasady przyznawania świadczeń i usług socjalnych – ustalanie kryteriów socjalnych
-„IMPREZY ZAKŁADOWE” a Z F Ś S
3.ZFŚS a ROLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
4.OPODATKOWANIE ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – istotne zmiany od 2018 roku .
5.ROLA KOMISJI SOCJALNEJ LUB PRACOWNIKA SŁUŻBY SOCJALNEJ
6.ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY I PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZFŚS
-obowiązki pracodawcy jako administratora funduszu
-nieprawidłowości w wydatkowaniu środków i gospodarowaniu ZFŚS
-usługi i świadczenia, których z funduszu socjalnego finansować się nie powinno
-odpowiedzialność za nieprawidłowe gospodarowanie środkami Funduszu Socjalnego
7.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRZY DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ – RODO a Z F Ś S zmiany od maja 2019 roku
-Rozporządzenie RODO – nowe ob. owiązki w działalności socjalnej
-Ochrona danych osobowych – żądanie PIT i stanowisko GIODO
-Upoważnienie członków Komisji lub innych osób do przetwarzania danych osobowych
-Inne zagadnienia dotyczące zagadnień RODO przy działalności socjalnej
8.WYMAGANA DOKUMENTACJA SOCJALNA
-regulamin gospodarowania środkami ZFŚS odpowiadający specyfice pracodawcy i zasady opracowywania regulaminu
-tabela dopłat do świadczeń i usług działalności socjalnej
-plan rzeczowo – finansowy
-dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej
-wnioski o przyznanie świadczeń i usług socjalnych

Prowadzący: pracownik samorządowy, praktyk, długoletni trener i wykładowca z tematyki funduszu socjalnego i prawa pracy w Ośrodkach FRDL.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w sektorze finansów publicznych, jednostkach oświatowych i sektorze prywatnym. Kompletna dokumentacja uwzględniająca zagadnienia RODO według aktualnego stanu prawnego po zmianach przepisów w 2019 roku

Październik 10 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się sprawami kadrowymi.

Opis:
Jednym z obowiązków pracodawcy jest zaspokajanie potrzeb socjalnych, bytowych i kulturalnych pracowników. Jednym ze sposobów realizacji tego obowiązku jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Niezwykle ważnym jest, aby prowadzenie dokumentacji ZFŚS było prawidłowe, wedle obowiązujących reguł prawnych.
Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne zasady odpowiedniego, zgodnego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami gospodarowania środkami Funduszu oraz zasad ustalenia regulaminu ZFŚS z przykładami zapisów a także zasady prowadzenia innej dokumentacji Funduszu Socjalnego.
Omówione zostaną też najczęściej występujące nieprawidłowości.

Program:
1.OGÓLNE WIADOMOŚCI nt. ZFŚS – ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
-podstawowe definicje
-tworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie obowiązujących przepisów po zmianach od 2017 roku
-wysokości odpisów na 2019 rok i zwiększenia na ZFŚS .
-Ustalanie przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .
2.CHARAKTERYSTYKA ZFŚS
-przeznaczenie funduszu socjalnego
-kryteria socjalne
-osoby uprawnione ustawowo do świadczeń z ZFŚS
-zasady przyznawania świadczeń i usług socjalnych – ustalanie kryteriów socjalnych
-„IMPREZY ZAKŁADOWE” a Z F Ś S
3.ZFŚS a ROLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
4.OPODATKOWANIE ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – istotne zmiany od 2018 roku .
5.ROLA KOMISJI SOCJALNEJ LUB PRACOWNIKA SŁUŻBY SOCJALNEJ
6.ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY I PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZFŚS
-obowiązki pracodawcy jako administratora funduszu
-nieprawidłowości w wydatkowaniu środków i gospodarowaniu ZFŚS
-usługi i świadczenia, których z funduszu socjalnego finansować się nie powinno
-odpowiedzialność za nieprawidłowe gospodarowanie środkami Funduszu Socjalnego
7.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRZY DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ – RODO a Z F Ś S zmiany od maja 2019 roku
-Rozporządzenie RODO – nowe ob. owiązki w działalności socjalnej
-Ochrona danych osobowych – żądanie PIT i stanowisko GIODO
-Upoważnienie członków Komisji lub innych osób do przetwarzania danych osobowych
-Inne zagadnienia dotyczące zagadnień RODO przy działalności socjalnej
8.WYMAGANA DOKUMENTACJA SOCJALNA
-regulamin gospodarowania środkami ZFŚS odpowiadający specyfice pracodawcy i zasady opracowywania regulaminu
-tabela dopłat do świadczeń i usług działalności socjalnej
-plan rzeczowo – finansowy
-dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej
-wnioski o przyznanie świadczeń i usług socjalnych

Prowadzący: pracownik samorządowy, praktyk, długoletni trener i wykładowca z tematyki funduszu socjalnego i prawa pracy w Ośrodkach FRDL.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Październik 10
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25