Aktualny stan prawny w pomocy społecznej. Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych

Data szkolenia

07-09-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 31.08. wynosi 314,50 zł

Po 31.08. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników socjalnych, kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
Korzyści z udziału w szkoleniu:
– zdobycie wiedzy z zakresu wprowadzonych i planowanych zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
– zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowej realizacji świadczeń pomocy społecznej,
– podniesienie poziomu wiedzy w zakresie ustalania i weryfikacji prawa do świadczeń pomocy społecznej (pieniężnych i niepieniężnych, ustalania odpłatności za świadczenia),
– poznanie zmian w zakresie ustalania i zwalniania z odpłatności za pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
– podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia i dokumentowania spraw pomocy społecznej,
– możliwość praktycznej wymiany doświadczeń w kwestiach trudnych i wątpliwych dotyczących prowadzenia i sporządzania wywiadu środowiskowego, zawierania kontraktów socjalnych, przyznawania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pomocy społecznej,
– szkolenie z użyciem aktywizujących metod dydaktycznych w formie dyskusji,
– zadawania pytań, rozwiązywania trudnych i codziennych przypadków.

Program:
1.Wprowadzenie.
2.Najnowsze regulacje w przepisach o pomocy społecznej w zakresie m.in.:
– ustalania prawa do zasiłku stałego w kontekście zawieszenia postępowania w związku z oczekiwaniem na uzyskanie orzeczenia,
– mieszkań chronionych,
– rodzinnych domów pomocy społecznej,
– środowiskowych domów samopomocy,
– udzielania pomocy osobom bezdomnym w formie schronienia, w tym wprowadzenie dodatkowego typu placówki: schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
– rejestru prowadzonego przez Wojewodę dotyczącego placówek świadczących pomoc osobom bezdomny,
– zasad ustalania i zwalniania z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej,
– wywiadu środowiskowego w sprawach dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia wychowawczego, zasiłku dla opiekuna, w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego.
3.Nowe akty wykonawcze do ustawy o pomocy społecznej:
– zmiana kryteriów dochodowych od 01.10.2018r w kontekście weryfikacji prawa do świadczeń z pomocy społecznej i ich wysokości,
– rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy,
– rozporządzenie w sprawie placówek dla osób bezdomnych.
4.Prezentacja planowanych zmian w przepisach o pomocy społecznej w kontekście:
– zwalczania ubóstwa energetycznego,
– zmian w odpłatności za DPS osób zobowiązanych do alimentacji, wywiadu środowiskowego i ochrony danych osobowych.
5.Podsumowanie.

Prowadzący:
Socjolog, praktyk i dydaktyk pomocy społecznej i administracji publicznej, ekspert w obszarze integracji społecznej, zatrudnienia, autorka i koordynatorka projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, były nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych, wykładowca studiów podyplomowych w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej. Autorka publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego. Doświadczony trener i współautor programów szkoleń i specjalizacji dla kadr pomocy społecznej. Konsultantka wybranych ośrodków pomocy społecznej. Odpowiada na każde pytania.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 5 września 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Aktualny stan prawny w pomocy społecznej. Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych

Wrzesień 7 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników socjalnych, kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
Korzyści z udziału w szkoleniu:
– zdobycie wiedzy z zakresu wprowadzonych i planowanych zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
– zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowej realizacji świadczeń pomocy społecznej,
– podniesienie poziomu wiedzy w zakresie ustalania i weryfikacji prawa do świadczeń pomocy społecznej (pieniężnych i niepieniężnych, ustalania odpłatności za świadczenia),
– poznanie zmian w zakresie ustalania i zwalniania z odpłatności za pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
– podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia i dokumentowania spraw pomocy społecznej,
– możliwość praktycznej wymiany doświadczeń w kwestiach trudnych i wątpliwych dotyczących prowadzenia i sporządzania wywiadu środowiskowego, zawierania kontraktów socjalnych, przyznawania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pomocy społecznej,
– szkolenie z użyciem aktywizujących metod dydaktycznych w formie dyskusji,
– zadawania pytań, rozwiązywania trudnych i codziennych przypadków.

Program:
1.Wprowadzenie.
2.Najnowsze regulacje w przepisach o pomocy społecznej w zakresie m.in.:
– ustalania prawa do zasiłku stałego w kontekście zawieszenia postępowania w związku z oczekiwaniem na uzyskanie orzeczenia,
– mieszkań chronionych,
– rodzinnych domów pomocy społecznej,
– środowiskowych domów samopomocy,
– udzielania pomocy osobom bezdomnym w formie schronienia, w tym wprowadzenie dodatkowego typu placówki: schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
– rejestru prowadzonego przez Wojewodę dotyczącego placówek świadczących pomoc osobom bezdomny,
– zasad ustalania i zwalniania z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej,
– wywiadu środowiskowego w sprawach dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia wychowawczego, zasiłku dla opiekuna, w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego.
3.Nowe akty wykonawcze do ustawy o pomocy społecznej:
– zmiana kryteriów dochodowych od 01.10.2018r w kontekście weryfikacji prawa do świadczeń z pomocy społecznej i ich wysokości,
– rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy,
– rozporządzenie w sprawie placówek dla osób bezdomnych.
4.Prezentacja planowanych zmian w przepisach o pomocy społecznej w kontekście:
– zwalczania ubóstwa energetycznego,
– zmian w odpłatności za DPS osób zobowiązanych do alimentacji, wywiadu środowiskowego i ochrony danych osobowych.
5.Podsumowanie.

Prowadzący:
Socjolog, praktyk i dydaktyk pomocy społecznej i administracji publicznej, ekspert w obszarze integracji społecznej, zatrudnienia, autorka i koordynatorka projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, były nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych, wykładowca studiów podyplomowych w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej. Autorka publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego. Doświadczony trener i współautor programów szkoleń i specjalizacji dla kadr pomocy społecznej. Konsultantka wybranych ośrodków pomocy społecznej. Odpowiada na każde pytania.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 5 września 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Wrzesień 7
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25