Archiwizacja dokumentów oraz praktyczne stosowanie normatywów kancelaryjno-archiwalnych w tym zmiany obowiązujące związane z przestrzeganiem RODO

Data szkolenia

27-01-2020

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 20.01. wynosi 335,75 zł

Po 20.01. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników administracji państwowej i samorządowej zajmujących się
na co dzień sprawami związanymi z prowadzeniem kancelarii i archiwum.

Korzyści:
Czy wszyscy pracownicy powinni umieć porządkować dokumenty i przekazywać je do archiwum? Czy urzędy partycypują w wytwarzaniu źródeł historycznych? Czy można rozszerzać jednolity rzeczowy wykaz akt o nowe hasła? Czy jednostka organizacyjna posiada archiwum zakładowe czy składnicę akt? Czy jest kontrolowana przez Archiwum Państwowe? Czy kierownik jednostki sam może podjąć decyzję o zniszczeniu dokumentacji wytarzanej?
Czy stosowanie RODO wprowadziło zmiany w stosowaniu przepisów archiwalnych? Odpowiedzi na ww. pytania oraz na szereg innych związanych z obszarem stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz przepisów archiwalnych w urzędach administracji państwowej i samorządowej można uzyskać na szkol. prowadzonym wg powyższego programu.

Program:
Część I.
1.Omówienie wybranych zagadnień z ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w związku z RODO.
2.Omówinie wybranych zagadnień z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
3.Podstawowe definicje i zagadnienia z zakresu instrukcji kancelaryjnej: obieg dokumentów, punkty zatrzymania, dekretacja, akta spraw.
4.Tworzenie teczek akt spraw: spis spraw, znak teczki, znak sprawy, zakładanie podteczek, prowadzenie metryki sprawy, opis teczki aktowej spraw bieżących i załatwionych, dokument elektroniczny, system EZD (Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją), system tradycyjnego obiegu dokumentów oraz załatwiania spraw tzw. papierowy, przechowywanie teczek akt spraw, kategorie archiwalne dokumentacji.
5.Jednolity rzeczowy wykaz akt (jrwa)– teoria i praktyka:
-zasady budowy jrwa,
-możliwości rozszerzania jrwa,
-sposoby umiejętnego posługiwania się jrwa.
Część II.
6.Zmiany w stosowaniu przepisów archiwalnych w związku z obowiązywaniem RODO:
-zasada ograniczenia przechowywania,
-skrócenie okresu przechowywania akt osobowych,
-nowe zasady tworzenia i porządkowania dokumentacji pracowniczej (Rozporządzenie Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej).
-archiwizowanie nagrań posiedzeń rady gminy w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą
z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.
7.Omówienie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 roku
w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
8.Archiwizowanie dokumentów: sposób porządkowania akt spraw zakończonych kategorii B i A, tworzenie spisu zdawczo-odbiorczego akt, przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego lub składnicy akt.
9.Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej: sporządzanie wniosku o wydanie zgody na brakowanie, oświadczenia
do wniosku o wydanie zgody na brakowanie, spisów dokumentacji niearchiwalnej, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO do podpisania przez firmę niszczącą dokumenty.
10.Przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego: sporządzanie zawiadomienia
o przygotowywaniu materiałów archiwalnych do przekazania do Archiwum Państwowego, spisu materiałów archiwalnych oraz wniosku o wydanie opinii.
11.Zadania archiwum: charakterystyka archiwum, instrukcja archiwalna, wyposażenie lokalu archiwum, przyjmowanie dokumentacji – kat. B i A do archiwum, wykaz spisów, kwerendy archiwalne, rejestr wypożyczeń akt, karta wypożyczenia lub udostępnienia akt, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.

Prowadząca: specjalista i praktyk z zakresu archiwizacji i instrukcji kancelaryjnej, doświadczony trener i wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 22 stycznia 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Archiwizacja dokumentów oraz praktyczne stosowanie normatywów kancelaryjno-archiwalnych w tym zmiany obowiązujące związane z przestrzeganiem RODO

Styczeń 27 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników administracji państwowej i samorządowej zajmujących się
na co dzień sprawami związanymi z prowadzeniem kancelarii i archiwum.

Korzyści:
Czy wszyscy pracownicy powinni umieć porządkować dokumenty i przekazywać je do archiwum? Czy urzędy partycypują w wytwarzaniu źródeł historycznych? Czy można rozszerzać jednolity rzeczowy wykaz akt o nowe hasła? Czy jednostka organizacyjna posiada archiwum zakładowe czy składnicę akt? Czy jest kontrolowana przez Archiwum Państwowe? Czy kierownik jednostki sam może podjąć decyzję o zniszczeniu dokumentacji wytarzanej?
Czy stosowanie RODO wprowadziło zmiany w stosowaniu przepisów archiwalnych? Odpowiedzi na ww. pytania oraz na szereg innych związanych z obszarem stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz przepisów archiwalnych w urzędach administracji państwowej i samorządowej można uzyskać na szkol. prowadzonym wg powyższego programu.

Program:
Część I.
1.Omówienie wybranych zagadnień z ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w związku z RODO.
2.Omówinie wybranych zagadnień z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
3.Podstawowe definicje i zagadnienia z zakresu instrukcji kancelaryjnej: obieg dokumentów, punkty zatrzymania, dekretacja, akta spraw.
4.Tworzenie teczek akt spraw: spis spraw, znak teczki, znak sprawy, zakładanie podteczek, prowadzenie metryki sprawy, opis teczki aktowej spraw bieżących i załatwionych, dokument elektroniczny, system EZD (Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją), system tradycyjnego obiegu dokumentów oraz załatwiania spraw tzw. papierowy, przechowywanie teczek akt spraw, kategorie archiwalne dokumentacji.
5.Jednolity rzeczowy wykaz akt (jrwa)– teoria i praktyka:
-zasady budowy jrwa,
-możliwości rozszerzania jrwa,
-sposoby umiejętnego posługiwania się jrwa.
Część II.
6.Zmiany w stosowaniu przepisów archiwalnych w związku z obowiązywaniem RODO:
-zasada ograniczenia przechowywania,
-skrócenie okresu przechowywania akt osobowych,
-nowe zasady tworzenia i porządkowania dokumentacji pracowniczej (Rozporządzenie Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej).
-archiwizowanie nagrań posiedzeń rady gminy w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą
z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.
7.Omówienie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 roku
w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
8.Archiwizowanie dokumentów: sposób porządkowania akt spraw zakończonych kategorii B i A, tworzenie spisu zdawczo-odbiorczego akt, przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego lub składnicy akt.
9.Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej: sporządzanie wniosku o wydanie zgody na brakowanie, oświadczenia
do wniosku o wydanie zgody na brakowanie, spisów dokumentacji niearchiwalnej, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO do podpisania przez firmę niszczącą dokumenty.
10.Przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego: sporządzanie zawiadomienia
o przygotowywaniu materiałów archiwalnych do przekazania do Archiwum Państwowego, spisu materiałów archiwalnych oraz wniosku o wydanie opinii.
11.Zadania archiwum: charakterystyka archiwum, instrukcja archiwalna, wyposażenie lokalu archiwum, przyjmowanie dokumentacji – kat. B i A do archiwum, wykaz spisów, kwerendy archiwalne, rejestr wypożyczeń akt, karta wypożyczenia lub udostępnienia akt, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.

Prowadząca: specjalista i praktyk z zakresu archiwizacji i instrukcji kancelaryjnej, doświadczony trener i wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 22 stycznia 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Styczeń 27
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25