Archiwizowanie dokumentacji i stosowanie normatywów kancelaryjno – archiwalnych w codziennej pracy urzędu – teoria i praktyka

Data szkolenia

17-09-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 10.09. wynosi 314,50 zł

Po 10.09. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników administracji państwowej i samorządowej zajmujących się na co dzień sprawami związanymi z prowadzeniem kancelarii i archiwum.

Cel szkolenia:
Czy wszyscy pracownicy powinni umieć porządkować dokumenty i przekazywać je do archiwum? Czy urząd partycypuje w wytwarzaniu źródeł historycznych? Czy można rozszerzać jednolity rzeczowy wykaz akt o nowe hasła? Odpowiedzi na ww. pytania oraz na szereg innych związanych z obszarem stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz przepisów archiwalnych w urzędach administracji państwowej
i samorządowej można uzyskać na szkoleniu prowadzonym wg poniższego programu.

Program:
Część I.
1.Omówienie wybranych zagadnień z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
2.Podstawowe definicje i zagadnienia z zakresu instrukcji kancelaryjnej:
-obieg dokumentów, punkty zatrzymania, dekretacja, akta spraw, opis teczki aktowej spraw bieżących
i załatwionych, dokument elektroniczny, system EZD (Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją) oraz system tradycyjnego obiegu dokumentów oraz załatwiania spraw tzw. papierowy.
3.Podstawowe czynności kancelaryjne:
-przyjmowanie i podział korespondencji,
-załatwianie spraw,
-ekspediowanie korespondencji.
4.Tworzenie teczek akt spraw:
-spis spraw, znak teczki, znak sprawy, zakładanie podteczek, prowadzenie metryki sprawy, przechowywanie teczek akt spraw, kategorie archiwalne dokumentacji.
5.Jednolity rzeczowy wykaz akt (jrwa)– teoria i praktyka:
-zasady budowy jrwa,
-możliwości rozszerzania jrwa,
-sposoby umiejętnego posługiwania się jrwa.
Część II.
1.Omówienie wybranych zagadnień z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
2.Omówienie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
3.Archiwizowanie dokumentów:
-sposób porządkowania akt spraw zakończonych kategorii B i A, opis teczki akt spraw zakończonych, tworzenie spisu zdawczo-odbiorczego akt, przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego.
4.Zadania archiwum:
-charakterystyka archiwum zakładowego, instrukcja archiwalna, wyposażenie lokalu archiwum, przyjmowanie dokumentacji – kat. B i A do archiwum, wykaz spisów, kwerendy archiwalne, rejestr wypożyczeń akt, karta wypożyczenia lub udostępnienia akt, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
5.Sporządzanie: wniosku o wydanie zgody na brakowanie, oświadczenia do wniosku o wydanie zgody na brakowanie, zawiadomienia o przygotowywaniu materiałów archiwalnych do przekazania do Archiwum Państwowego oraz wniosku o wydanie opinii.

Prowadząca:– trener FRDL, specjalista z zakresu archiwizacji i instrukcji kancelaryjnej, pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, mgr historii ze specjalizacją archiwalną i pedagogiczną. Do września 2007 roku zatrudniona w Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, oprócz nabycia umiejętności praktycznych w zakresie stosowania przepisów kancelaryjnych, archiwalnych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy społecznej, posiada aplikację urzędniczą, ukończony kurs trenerski oraz studia podyplomowe z Organizacji Pomocy Społecznej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 12 września 2018 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Archiwizowanie dokumentacji i stosowanie normatywów kancelaryjno – archiwalnych w codziennej pracy urzędu – teoria i praktyka

Wrzesień 17 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników administracji państwowej i samorządowej zajmujących się na co dzień sprawami związanymi z prowadzeniem kancelarii i archiwum.

Cel szkolenia:
Czy wszyscy pracownicy powinni umieć porządkować dokumenty i przekazywać je do archiwum? Czy urząd partycypuje w wytwarzaniu źródeł historycznych? Czy można rozszerzać jednolity rzeczowy wykaz akt o nowe hasła? Odpowiedzi na ww. pytania oraz na szereg innych związanych z obszarem stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz przepisów archiwalnych w urzędach administracji państwowej
i samorządowej można uzyskać na szkoleniu prowadzonym wg poniższego programu.

Program:
Część I.
1.Omówienie wybranych zagadnień z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
2.Podstawowe definicje i zagadnienia z zakresu instrukcji kancelaryjnej:
-obieg dokumentów, punkty zatrzymania, dekretacja, akta spraw, opis teczki aktowej spraw bieżących
i załatwionych, dokument elektroniczny, system EZD (Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją) oraz system tradycyjnego obiegu dokumentów oraz załatwiania spraw tzw. papierowy.
3.Podstawowe czynności kancelaryjne:
-przyjmowanie i podział korespondencji,
-załatwianie spraw,
-ekspediowanie korespondencji.
4.Tworzenie teczek akt spraw:
-spis spraw, znak teczki, znak sprawy, zakładanie podteczek, prowadzenie metryki sprawy, przechowywanie teczek akt spraw, kategorie archiwalne dokumentacji.
5.Jednolity rzeczowy wykaz akt (jrwa)– teoria i praktyka:
-zasady budowy jrwa,
-możliwości rozszerzania jrwa,
-sposoby umiejętnego posługiwania się jrwa.
Część II.
1.Omówienie wybranych zagadnień z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
2.Omówienie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
3.Archiwizowanie dokumentów:
-sposób porządkowania akt spraw zakończonych kategorii B i A, opis teczki akt spraw zakończonych, tworzenie spisu zdawczo-odbiorczego akt, przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego.
4.Zadania archiwum:
-charakterystyka archiwum zakładowego, instrukcja archiwalna, wyposażenie lokalu archiwum, przyjmowanie dokumentacji – kat. B i A do archiwum, wykaz spisów, kwerendy archiwalne, rejestr wypożyczeń akt, karta wypożyczenia lub udostępnienia akt, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
5.Sporządzanie: wniosku o wydanie zgody na brakowanie, oświadczenia do wniosku o wydanie zgody na brakowanie, zawiadomienia o przygotowywaniu materiałów archiwalnych do przekazania do Archiwum Państwowego oraz wniosku o wydanie opinii.

Prowadząca:– trener FRDL, specjalista z zakresu archiwizacji i instrukcji kancelaryjnej, pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, mgr historii ze specjalizacją archiwalną i pedagogiczną. Do września 2007 roku zatrudniona w Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, oprócz nabycia umiejętności praktycznych w zakresie stosowania przepisów kancelaryjnych, archiwalnych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy społecznej, posiada aplikację urzędniczą, ukończony kurs trenerski oraz studia podyplomowe z Organizacji Pomocy Społecznej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 12 września 2018 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Wrzesień 17
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25