Arkusze, czyli organizacja szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021. Planowanie, finansowanie, nadzorowanie oraz inne najistotniejsze zmiany w przepisach prawa SZKOLENIE ON-LINE – WEBINARIUM

Data szkolenia

30-03-2020

Godzina

11:00 - 15:00

Miejsce szkolenia


Cena szkolenia

229

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. UWAGA Ilość miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia (mail lub formularz na www.opole.frdl.pl). Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie www.opole.frdl.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

Formularz

O szkoleniu

SZKOLENIE SKIEROWANE DO: pracowników wydziałów oświaty, dyrektorów placówek oświatowych, dyrektorów szkół i przedszkoli.

OPIS SZKOLENIA:

Szczegółowe omówienie przepisów i terminów w zakresie przygotowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli ze względu na to, że arkusze organizacyjne to najważniejszy i podstawowy dokument okołobudżetowy, który stanowi punkt wyjścia do planowania budżetu szkół.

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

• Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
• Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
• Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
• Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
• Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos. Kamera w komputerze nie jest konieczna.
• Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie.
• Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium proponujemy sprawdzenie przed szkoleniem połączenia krok po kroku wspólnie z pracownikiem naszego Ośrodka.
• Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu (pocztą lub mailem).

PROGRAM:
1. ARKUSZE ORGANIZACYJNE SZKÓŁ I PLACÓWEK NA ROK SZKOLNY 2020/2021:
– Fundamentalne zasady w organizacji szkoły/przedszkola w powiązaniu z budżetem samorządu- o czym bezwzględnie należy pamiętać i dlaczego arkusz stanowi narzędzie w optymalizowaniu samorządowych wydatków?
– Zadania statutowe w arkuszu, czyli dlaczego bez znajomości statutu arkusza nie napiszemy i nie zweryfikujemy?
– RIO, NIK– dlaczego przeglądają arkusze i czego tam szukają?
– Związki zawodowe, Kurator oświaty, Organ prowadzący- zakres upoważnień, kompetencji i znaczenie dla organizacji szkoły/przedszkola.
– Kontrola zarządcza w arkuszu- czyli obszary tzw. wysokiego ryzyka w arkuszach. Wymienimy wszystkie i zminimalizujemy potencjalne straty dla budżetu.
– Planowanie organizacji w arkuszach- weryfikacja przez organy nadzorujące. Gdzie leżą nadmierne wydatki?
– Konsekwencje zatwierdzonych arkuszy- dla wszystkich stron: FINANSOWE, KADROWE.
– Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach/przedszkolach- nie zawsze więcej znaczy efektywniej.
– zajęcia indywidualne, rewalidacyjne, inne „dochodzące”.
– zajęcia wynikające z potrzeb i zainteresowań uczniów- godzina dyrektorska a statutowa. Podstawowe różnice dla budżetów.
2. KADRY W OŚWIACIE, CZAS PRACY NAUCZCIELI, OBOWIĄZKI USTAWOWE, OBOWIĄZKI STATUTOWE.
– kadra pedagogiczna kierownicza- ustalanie obniżek, przydział godzin, kadencyjność, planowanie w arkuszu,
– kadra nauczycielska: zatrudnienie bez błędów formalnych, zatrudnienie dające spełnić warunek ustawowy utrzymania średniego wynagrodzenia, „drogie” rozwiązania kadrowe, przydział godzin ponadwymiarowych, prawidłowe rozumienie planowania i wypełniania pensum, dopełnienia, ograniczenia, uzupełnienia, przenoszenia, urlopowania, stany nieczynne, etc.
– „pełnoetatowcy” i „niepełnoetatowcy”, „ponadwymiarowcy”- na co tu zwracamy szczególnie uwagę?
– obowiązki kadry pedagogicznej w ramach 40 godzinnego czasu pracy.
– inne ważne zmiany, mające wpływ na politykę kadrową dyrektora szkoły, a zatem też na finanse samorządu.
3. Dyskusje, wnioski, praca na przykładach zgłaszanych przez uczestników.

PROWADZĄCY: wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Ceniony wykładowca, zbierający wysokie oceny od uczestników szkoleń. Dotychczas przeszkoliła ponad 150.000 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych. Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem implementacji przepisów prawa oraz zoptymalizowania oświatowych budżetów. Kontroluje na zlecenie samorządów szkoły i przedszkola niepubliczne. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji, wykładowca współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, trener: Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS, ośrodków FRDL w całym kraju, Fundacji Polskiej Akademii Nauk (PAN), WOKKiSS w Poznaniu, WCIES w Warszawie, Akademii Wspólnoty dla wydawnictwa Municipium, współpracuje z niektórymi RIO i SKO, edukator wspomagający szkoły oraz sieci współpracy, samokształcenia nauczycieli i kadry zarządzającej, prowadzonych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne i niektóre Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, prowadzi webinaria, a także trener w wielu innych instytucjach i firmach szkoleniowych. Członek OSKKO. Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N.

ZGŁOSZENIA:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz zgłoszenia na www.opole.frdl.pl do 25 marca 2020 r.

UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

KONTAKT:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51, 45-018 Opole
tel. 699 902 527, 699 902 532

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Arkusze, czyli organizacja szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021. Planowanie, finansowanie, nadzorowanie oraz inne najistotniejsze zmiany w przepisach prawa SZKOLENIE ON-LINE – WEBINARIUM

Marzec 30 @ 11:00 - 15:00

SZKOLENIE SKIEROWANE DO: pracowników wydziałów oświaty, dyrektorów placówek oświatowych, dyrektorów szkół i przedszkoli.

OPIS SZKOLENIA:

Szczegółowe omówienie przepisów i terminów w zakresie przygotowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli ze względu na to, że arkusze organizacyjne to najważniejszy i podstawowy dokument okołobudżetowy, który stanowi punkt wyjścia do planowania budżetu szkół.

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

• Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
• Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
• Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
• Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
• Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos. Kamera w komputerze nie jest konieczna.
• Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie.
• Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium proponujemy sprawdzenie przed szkoleniem połączenia krok po kroku wspólnie z pracownikiem naszego Ośrodka.
• Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu (pocztą lub mailem).

PROGRAM:
1. ARKUSZE ORGANIZACYJNE SZKÓŁ I PLACÓWEK NA ROK SZKOLNY 2020/2021:
– Fundamentalne zasady w organizacji szkoły/przedszkola w powiązaniu z budżetem samorządu- o czym bezwzględnie należy pamiętać i dlaczego arkusz stanowi narzędzie w optymalizowaniu samorządowych wydatków?
– Zadania statutowe w arkuszu, czyli dlaczego bez znajomości statutu arkusza nie napiszemy i nie zweryfikujemy?
– RIO, NIK– dlaczego przeglądają arkusze i czego tam szukają?
– Związki zawodowe, Kurator oświaty, Organ prowadzący- zakres upoważnień, kompetencji i znaczenie dla organizacji szkoły/przedszkola.
– Kontrola zarządcza w arkuszu- czyli obszary tzw. wysokiego ryzyka w arkuszach. Wymienimy wszystkie i zminimalizujemy potencjalne straty dla budżetu.
– Planowanie organizacji w arkuszach- weryfikacja przez organy nadzorujące. Gdzie leżą nadmierne wydatki?
– Konsekwencje zatwierdzonych arkuszy- dla wszystkich stron: FINANSOWE, KADROWE.
– Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach/przedszkolach- nie zawsze więcej znaczy efektywniej.
– zajęcia indywidualne, rewalidacyjne, inne „dochodzące”.
– zajęcia wynikające z potrzeb i zainteresowań uczniów- godzina dyrektorska a statutowa. Podstawowe różnice dla budżetów.
2. KADRY W OŚWIACIE, CZAS PRACY NAUCZCIELI, OBOWIĄZKI USTAWOWE, OBOWIĄZKI STATUTOWE.
– kadra pedagogiczna kierownicza- ustalanie obniżek, przydział godzin, kadencyjność, planowanie w arkuszu,
– kadra nauczycielska: zatrudnienie bez błędów formalnych, zatrudnienie dające spełnić warunek ustawowy utrzymania średniego wynagrodzenia, „drogie” rozwiązania kadrowe, przydział godzin ponadwymiarowych, prawidłowe rozumienie planowania i wypełniania pensum, dopełnienia, ograniczenia, uzupełnienia, przenoszenia, urlopowania, stany nieczynne, etc.
– „pełnoetatowcy” i „niepełnoetatowcy”, „ponadwymiarowcy”- na co tu zwracamy szczególnie uwagę?
– obowiązki kadry pedagogicznej w ramach 40 godzinnego czasu pracy.
– inne ważne zmiany, mające wpływ na politykę kadrową dyrektora szkoły, a zatem też na finanse samorządu.
3. Dyskusje, wnioski, praca na przykładach zgłaszanych przez uczestników.

PROWADZĄCY: wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Ceniony wykładowca, zbierający wysokie oceny od uczestników szkoleń. Dotychczas przeszkoliła ponad 150.000 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych. Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem implementacji przepisów prawa oraz zoptymalizowania oświatowych budżetów. Kontroluje na zlecenie samorządów szkoły i przedszkola niepubliczne. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji, wykładowca współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, trener: Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS, ośrodków FRDL w całym kraju, Fundacji Polskiej Akademii Nauk (PAN), WOKKiSS w Poznaniu, WCIES w Warszawie, Akademii Wspólnoty dla wydawnictwa Municipium, współpracuje z niektórymi RIO i SKO, edukator wspomagający szkoły oraz sieci współpracy, samokształcenia nauczycieli i kadry zarządzającej, prowadzonych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne i niektóre Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, prowadzi webinaria, a także trener w wielu innych instytucjach i firmach szkoleniowych. Członek OSKKO. Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N.

ZGŁOSZENIA:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz zgłoszenia na www.opole.frdl.pl do 25 marca 2020 r.

UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

KONTAKT:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51, 45-018 Opole
tel. 699 902 527, 699 902 532

Szczegóły

Data:
Marzec 30
Czas:
11:00 - 15:00
Wydarzenie Categories:
,