Arkusze organizacyjne na rok 2019/2020. Praca na arkuszach (warsztaty)

Data szkolenia

05-04-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 27.03. wynosi 314,50 zł

Po 27.03. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania oświatowe, pracowników Centrum Usług Wspólnych oraz „Zeas’ów”.

Cel:
Od 01.01.2019 r. weszła w życie nowa Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, Ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw- kolejne wyzwania organizacyjne i finansowe władz samorządowych i dyrektorów szkół/przedszkoli na rok 2019.
Na szkoleniu przedstawiony zostanie kalendarz ważnych zmian dla samorządów oraz ich jednostek w ujęciu – co zmieniamy, kiedy i w jaki sposób oraz jakie będą tego szacowane skutki finansowe.
Arkusze organizacyjne to najważniejszy i podstawowy dokument okołobudżetowy, stanowi punkt wyjścia do planowania budżetu szkół.
Na szkoleniu otrzymają Państwo odpowiedzi miedzy innymi na pytania:
-Dlaczego zatwierdzone orzeczenia organizacyjne są ważne dla prawidłowej realizacji budżetu szkoły i tworzenia arkuszy organizacyjnych?
-Jak czytać arkusze aby właściwie ocenić politykę kadrową dyrektorów i zoptymalizować koszty utrzymania jednostek?
-Jak planować pomoc psychologiczno-pedagogiczną – wyzwanie finansowe dla JST?
-Jak wyszukiwać w arkuszach zbędne wydatki?
-Jakie są kompetencje i uprawnienia w zakresie nadzoru nad organizacją szkół i przedszkoli: organu prowadzącego, Kuratoriów Oświaty, RIO, NIK, związków zawodowych?

Program:
I. Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020:
-Fundamentalne zasady w organizacji szkoły/przedszkola w powiązaniu z budżetem.
-Gminy/powiatu – o czym bezwzględnie należy pamiętać i dlaczego arkusz stanowi narzędzie w optymalizowaniu samorządowych wydatków?
-Optymalne planowanie kadry pedagogicznej i niepedagogicznej- wewnętrzne standaryzowanie na przykładach.
-Zatrudnianie specjalistów i nowe wymagania stanowiskowe jakie stawia system pedagogom, psychologom, logopedom, terapeutom pedagogicznych i doradcom zawodowym w nowym roku. Dokumentowanie pracy.
-Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w arkuszu- prawidłowe planowanie pod potrzeby ucznia i możliwości finansowe JST. Jak to pogodzić?
-Kalendarz prac nad arkuszem i wymagane opinie.
-Co zawiera arkusz obowiązkowo i opcjonalnie oraz jaką ma formę?
-„Drogie” rozwiązania organizacyjne w szkole/przedszkolu – wymienimy wszystkie i powiemy, jak ich unikać.
-Czego w arkuszu szuka samorząd? Cele weryfikowania i warunki zatwierdzania. Skutki niezatwierdzenia.
-Pensum nauczycieli, w tym tych realizujących zajęcia rewalidacji, w grupach mieszanych w przedszkolu, w szkołach zawodowych- na przykładach rozpiszemy w arkuszu.
-Pensum nauczyciela niepełnosprawnego – obliczanie wymiaru na przykładach, w tym w pensach łączonych.
-Planowanie godzin ponadwymiarowych – czy warto? Jakie mają znaczenie dla samorządu, szkoły i samego nauczyciela.
-stanowiska kierownicze w szkole/przedszkoli – planowanie, finansowanie, powierzanie i odwoływanie.
-Nowelizacja szkolnictwa zawodowego – z jakim skutkiem w planowaniu arkusza?
-Przepisy przejściowe dla szkół ponadpodstawowych obowiązujące od 01.09.2018 r., muszą być zaplanowane w arkuszu- jakie?
-godziny organu prowadzącego i godziny dyrektorskie- podstawowe różnice w planowaniu i rozliczaniu.
-Opcjonalne i obowiązkowe podziały na grupy w oddziałach szkolno-przedszkolnych, w tym liczebność grup.
-Inne ważne zmiany, mające wpływ na politykę kadrową dyrektora szkoły/przedszkola, a zatem też na finanse samorządu.
-Jakich rozporządzeń MEN należy oczekiwać w roku 2019?
II. Dyskusje, wnioski, praca na przykładach zgłaszanych przez uczestników.

Prowadząca: wieloletni praktyk oświatowy w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalistka z zakresu tzw. prawa oświatowego. Od ponad dziesięciu lat sprawowała nadzór nad przekazywaniem jednostkom niepublicznym dotacji publicznych, kontroluje prawidłowości wydatkowania w siedzibie szkoły na zlecenie gmin. Ceniony wykładowca, prelegentka konferencji ogólnopolskich, zbierająca wysokie oceny od uczestników spotkań, niezależna konsultantka. Członkini OSKKO Autorka publikacji merytorycznych w Piśmie Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” oraz „Pracownik Samorządowy“. Wykładowca “AKADEMII WSPÓLNOTY”, fundacji PAN. Współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, instytucjami szkoleniowymi oraz z branżowymi wydawnictwami opiniotwórczymi. Odznaczona Medalem KEN.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 29 marca 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Arkusze organizacyjne na rok 2019/2020. Praca na arkuszach (warsztaty)

Kwiecień 5 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania oświatowe, pracowników Centrum Usług Wspólnych oraz „Zeas’ów”.

Cel:
Od 01.01.2019 r. weszła w życie nowa Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, Ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw- kolejne wyzwania organizacyjne i finansowe władz samorządowych i dyrektorów szkół/przedszkoli na rok 2019.
Na szkoleniu przedstawiony zostanie kalendarz ważnych zmian dla samorządów oraz ich jednostek w ujęciu – co zmieniamy, kiedy i w jaki sposób oraz jakie będą tego szacowane skutki finansowe.
Arkusze organizacyjne to najważniejszy i podstawowy dokument okołobudżetowy, stanowi punkt wyjścia do planowania budżetu szkół.
Na szkoleniu otrzymają Państwo odpowiedzi miedzy innymi na pytania:
-Dlaczego zatwierdzone orzeczenia organizacyjne są ważne dla prawidłowej realizacji budżetu szkoły i tworzenia arkuszy organizacyjnych?
-Jak czytać arkusze aby właściwie ocenić politykę kadrową dyrektorów i zoptymalizować koszty utrzymania jednostek?
-Jak planować pomoc psychologiczno-pedagogiczną – wyzwanie finansowe dla JST?
-Jak wyszukiwać w arkuszach zbędne wydatki?
-Jakie są kompetencje i uprawnienia w zakresie nadzoru nad organizacją szkół i przedszkoli: organu prowadzącego, Kuratoriów Oświaty, RIO, NIK, związków zawodowych?

Program:
I. Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020:
-Fundamentalne zasady w organizacji szkoły/przedszkola w powiązaniu z budżetem.
-Gminy/powiatu – o czym bezwzględnie należy pamiętać i dlaczego arkusz stanowi narzędzie w optymalizowaniu samorządowych wydatków?
-Optymalne planowanie kadry pedagogicznej i niepedagogicznej- wewnętrzne standaryzowanie na przykładach.
-Zatrudnianie specjalistów i nowe wymagania stanowiskowe jakie stawia system pedagogom, psychologom, logopedom, terapeutom pedagogicznych i doradcom zawodowym w nowym roku. Dokumentowanie pracy.
-Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w arkuszu- prawidłowe planowanie pod potrzeby ucznia i możliwości finansowe JST. Jak to pogodzić?
-Kalendarz prac nad arkuszem i wymagane opinie.
-Co zawiera arkusz obowiązkowo i opcjonalnie oraz jaką ma formę?
-„Drogie” rozwiązania organizacyjne w szkole/przedszkolu – wymienimy wszystkie i powiemy, jak ich unikać.
-Czego w arkuszu szuka samorząd? Cele weryfikowania i warunki zatwierdzania. Skutki niezatwierdzenia.
-Pensum nauczycieli, w tym tych realizujących zajęcia rewalidacji, w grupach mieszanych w przedszkolu, w szkołach zawodowych- na przykładach rozpiszemy w arkuszu.
-Pensum nauczyciela niepełnosprawnego – obliczanie wymiaru na przykładach, w tym w pensach łączonych.
-Planowanie godzin ponadwymiarowych – czy warto? Jakie mają znaczenie dla samorządu, szkoły i samego nauczyciela.
-stanowiska kierownicze w szkole/przedszkoli – planowanie, finansowanie, powierzanie i odwoływanie.
-Nowelizacja szkolnictwa zawodowego – z jakim skutkiem w planowaniu arkusza?
-Przepisy przejściowe dla szkół ponadpodstawowych obowiązujące od 01.09.2018 r., muszą być zaplanowane w arkuszu- jakie?
-godziny organu prowadzącego i godziny dyrektorskie- podstawowe różnice w planowaniu i rozliczaniu.
-Opcjonalne i obowiązkowe podziały na grupy w oddziałach szkolno-przedszkolnych, w tym liczebność grup.
-Inne ważne zmiany, mające wpływ na politykę kadrową dyrektora szkoły/przedszkola, a zatem też na finanse samorządu.
-Jakich rozporządzeń MEN należy oczekiwać w roku 2019?
II. Dyskusje, wnioski, praca na przykładach zgłaszanych przez uczestników.

Prowadząca: wieloletni praktyk oświatowy w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalistka z zakresu tzw. prawa oświatowego. Od ponad dziesięciu lat sprawowała nadzór nad przekazywaniem jednostkom niepublicznym dotacji publicznych, kontroluje prawidłowości wydatkowania w siedzibie szkoły na zlecenie gmin. Ceniony wykładowca, prelegentka konferencji ogólnopolskich, zbierająca wysokie oceny od uczestników spotkań, niezależna konsultantka. Członkini OSKKO Autorka publikacji merytorycznych w Piśmie Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” oraz „Pracownik Samorządowy“. Wykładowca “AKADEMII WSPÓLNOTY”, fundacji PAN. Współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, instytucjami szkoleniowymi oraz z branżowymi wydawnictwami opiniotwórczymi. Odznaczona Medalem KEN.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 29 marca 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Kwiecień 5
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25