Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

« powrót do wydarzeń

Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania oświatowe, pracowników Centrum Usług Wspólnych oraz „Zeas’ów”.

Start:
26 kwietnia 2018 09:00
Koniec:
26 kwietnia 2018 14:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 19 kwietnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon:
77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest  do pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania oświatowe, pracowników Centrum Usług Wspólnych oraz „Zeas’ów”.

Cel:
Przygotowanie organizacji szkół i przedszkoli do nowego ustroju szkolnego, przy jednoczesnej dbałości
o wydatki publiczne.

Program:
1.  Obowiązujące przepisy i terminy w zakresie opracowania arkuszy dla szkół i przedszkoli.

2.  Organizacja szkoły / przedszkoli – rozwiązania obowiązkowe i opcjonalne.

3.  Arkusze organizacyjne jako narzędzie planistyczne w pracy samorządu:

  • budowa arkusza – elementy obowiązkowe i opcjonalne,
  • prawidłowe czytanie arkusza.

4.   Arkusze organizacyjne jako podstawa planu finansowego na rok budżetowy:

  • prawidłowe planowanie finansów publicznych w arkuszu,
  • planowanie arkusza pod kalendarz roku szkolnego, czyli dlaczego plan finansowy szkoły/przedszkola budowany przez dyrektorów odbiega od faktycznego wykonania?
  • wydatki efektywne i nieefektywne w arkuszu,
  • wydatki celowe i niecelowe w arkuszu,
  • wydatki oszczędne i nieoszczędne w arkuszu.

5.   Arkusze organizacyjne jako narzędzie kontroli finansów publicznych:

  • kontrola zarządcza w planowaniu arkusza,
  • kontrola budżetu (wydatków) szkoły/przedszkola na podstawie arkusza.

6.   Czas pracy nauczycieli, czyli jak planować pracę w arkuszu?

7.    Wynagrodzenie i jego składniki – czyli jak i za co płacimy nauczycielowi?

8. Kształtowanie obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli oraz wysokości ich wynagrodzenia przez prawo lokalne- prawidłowe czytanie\dokumentacji i rozumienie lokalnych uchwał w zakresie ustawy o finansowaniu zadań w oświacie.

9.   Planowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej – wyzwanie finansowe dla JST.

10. Wymagania ustawowe wobec pracy pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego.

11.  Edukacja włączająca – czym jest, czym powinna być i jak ją zaplanować w arkuszu?

12.  Zoptymalizowanie wydatków w samorządowej oświacie?

13. Kompetencje i uprawnienia w zakresie nadzoru nad organizacją szkół i przedszkoli: organu prowadzącego, Kuratoriów Oświaty, RIO, NIK, związków zawodowych.

14.   Wnioski, dyskusje, praca na arkuszach.

Prowadząca:
Wieloletni praktyk oświatowy w zakresie organizacji i zarządzania oświatą,  specjalistka z zakresu tzw. prawa oświatowego.  Od ponad dziesięciu lat sprawowała nadzór nad przekazywaniem jednostkom niepublicznym dotacji publicznych, kontroluje prawidłowości wydatkowania w siedzibie szkoły na zlecenie gmin. Ceniony wykładowca, prelegentka konferencji ogólnopolskich, zbierająca wysokie oceny od uczestników spotkań, niezależna konsultantka. Członkini OSKKO Autorka publikacji merytorycznych w Piśmie Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” oraz „Pracownik Samorządowy“. Wykładowca “AKADEMII WSPÓLNOTY”, fundacji PAN. Współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, instytucjami szkoleniowymi oraz z branżowymi wydawnictwami opiniotwórczymi. Odznaczona Medalem KEN.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 23 kwietnia 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole