Audyt bezpieczeństwa informacji w oświacie oraz analiza ryzyka dla ochrony danych osobowych w świetle RODO – jako kluczowe elementy rozliczalności administratora danych

Data szkolenia

28-11-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 23.11. wynosi 314,50 zł

Po 23.11. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do pracowników organów odpowiedzialnych za oświatę, dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych, wszystkich pracowników placówek oświatowych zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa informacji.

Cel:
Biorąc pod uwagę zakres zmian w przepisach o ochronie danych osobowych, uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z nowymi przepisami, obowiązkami i procedurami w procesie przetwarzania danych osobowych. Na szkoleniu poruszone zostaną praktyczne aspekty przeprowadzenia szacowania ryzyka z przykładami i procedurami. Uczestnicy otrzymają odpowiedzi na następujące m.in. pytania:
– jak rozumieć i jak stosować podejście oparte na ryzyku w placówce oświatowej w odniesieniu do wymogów RODO,
– jak przeprowadzać audyty zgodności przetwarzania danych osobowych w placówce oświatowej.

Program:
Część I
Jak rozumieć i jak stosować podejście oparte na ryzyku w placówce oświatowej w odniesieniu do wymogów RODO. Szacowanie ryzyka dla ochrony danych jako element kluczowy w procesie rozliczalności Administratora z zastosowanych zabezpieczeń fizycznych i organizacyjnych przetwarzania danych osobowych. Atrybuty uwzględniane w tabeli szacowania ryzyka dla ochrony danych: dostępność, poufność i integralność.
Na szkoleniu poruszone zostaną praktyczne aspekty przeprowadzenia szacowania ryzyka z przykładami i procedurami na podstawie metody szacowania ryzyka CRAMM (CCTA Risk Analysis and Management Method).
Jak przeprowadzać audyty zgodności przetwarzania danych osobowych w placówce oświatowej – Audyt w oparciu o check listę oraz Raport z audytu ochrony danych w zakresie zgodności z RODO.

Część II
Ogólne wytyczne związane z bezpieczeństwem informacji, oraz realizacja zobowiązań wynikających z ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (dalej: Rozporządzenie KRI) w kontekście zadań realizowanych przez placówki oświatowe.
Audyt bezpieczeństwa informacji jako element wymagany pod kątem rozliczalności placówki z realizacji wytycznych o których mowa w § 20 Rozporządzenia KRI

Część III
Panel dyskusyjny.

Prowadzący: Inspektor Ochrony Danych w placówkach oświatowych, oraz innych jednostkach sektora publicznego, w tym w podmiotach medycznych, zajmująca się wdrożeniami procedur ochrony danych osobowych w jednostkach sektora publicznego oraz prywatnego. Absolwentka studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku: „Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie – Inspektor ochrony danych” realizowanym we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz Krajowym Stowarzyszeniem Ochrony Informacji Niejawnych. Posiada certyfikat Auditora wewnętrznego QMS i ISMS Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 23 listopada 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Audyt bezpieczeństwa informacji w oświacie oraz analiza ryzyka dla ochrony danych osobowych w świetle RODO – jako kluczowe elementy rozliczalności administratora danych

28 listopada 2018 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do pracowników organów odpowiedzialnych za oświatę, dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych, wszystkich pracowników placówek oświatowych zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa informacji.

Cel:
Biorąc pod uwagę zakres zmian w przepisach o ochronie danych osobowych, uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z nowymi przepisami, obowiązkami i procedurami w procesie przetwarzania danych osobowych. Na szkoleniu poruszone zostaną praktyczne aspekty przeprowadzenia szacowania ryzyka z przykładami i procedurami. Uczestnicy otrzymają odpowiedzi na następujące m.in. pytania:
– jak rozumieć i jak stosować podejście oparte na ryzyku w placówce oświatowej w odniesieniu do wymogów RODO,
– jak przeprowadzać audyty zgodności przetwarzania danych osobowych w placówce oświatowej.

Program:
Część I
Jak rozumieć i jak stosować podejście oparte na ryzyku w placówce oświatowej w odniesieniu do wymogów RODO. Szacowanie ryzyka dla ochrony danych jako element kluczowy w procesie rozliczalności Administratora z zastosowanych zabezpieczeń fizycznych i organizacyjnych przetwarzania danych osobowych. Atrybuty uwzględniane w tabeli szacowania ryzyka dla ochrony danych: dostępność, poufność i integralność.
Na szkoleniu poruszone zostaną praktyczne aspekty przeprowadzenia szacowania ryzyka z przykładami i procedurami na podstawie metody szacowania ryzyka CRAMM (CCTA Risk Analysis and Management Method).
Jak przeprowadzać audyty zgodności przetwarzania danych osobowych w placówce oświatowej – Audyt w oparciu o check listę oraz Raport z audytu ochrony danych w zakresie zgodności z RODO.

Część II
Ogólne wytyczne związane z bezpieczeństwem informacji, oraz realizacja zobowiązań wynikających z ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (dalej: Rozporządzenie KRI) w kontekście zadań realizowanych przez placówki oświatowe.
Audyt bezpieczeństwa informacji jako element wymagany pod kątem rozliczalności placówki z realizacji wytycznych o których mowa w § 20 Rozporządzenia KRI

Część III
Panel dyskusyjny.

Prowadzący: Inspektor Ochrony Danych w placówkach oświatowych, oraz innych jednostkach sektora publicznego, w tym w podmiotach medycznych, zajmująca się wdrożeniami procedur ochrony danych osobowych w jednostkach sektora publicznego oraz prywatnego. Absolwentka studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku: „Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie – Inspektor ochrony danych” realizowanym we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz Krajowym Stowarzyszeniem Ochrony Informacji Niejawnych. Posiada certyfikat Auditora wewnętrznego QMS i ISMS Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 23 listopada 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
28 listopada 2018
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Categories:
,

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25