Audyt zamówień publicznych – warsztaty praktyczne

« powrót do wydarzeń

Szkolenie kierowane jest do audytorów wewnętrznych zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych albo wykonujący czynności na umowę zlecenia; asystentów audytu i pracowników ds. audytu wewnętrznego zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych JSFP w szczególności w ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy, jednostkach ochrony zdrowia, szkolnictwie, wymiarze sprawiedliwości oraz wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat funkcjonowania audytu wewnętrznego i zmian przepisów w tym obszarze.

Start:
18 czerwca 2018 09:00
Koniec:
18 czerwca 2018 14:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 11 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon:
77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:

Szkolenie kierowane jest do audytorów wewnętrznych zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych albo wykonujący czynności na umowę zlecenia; asystentów audytu i pracowników ds. audytu wewnętrznego zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych JSFP w szczególności w ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy, jednostkach ochrony zdrowia, szkolnictwie, wymiarze sprawiedliwości oraz wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat funkcjonowania audytu wewnętrznego i zmian przepisów w tym obszarze.

Cel:
Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom w formie warsztatów sposobu na  prowadzenie czynności audytowych. Szczególny nacisk zostanie położony na omówienie i wspólne z Uczestnikami przeprowadzenie zadania audytowego w szczególności sporządzenie przykładowych dokumentów audytu tj. wyników wstępnego przeglądu, notatki z narady otwierającej, programu zadania audytowego i sprawozdania z audytu. Program szkolenia przygotowany jest z myślą o osobach, które znają dobrze sposób działania audytu  wewnętrznego i chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności a także dla osób które rozpoczynają pracę w tym zakresie w celu zorientowania się co do warsztatu audytorskiego.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:

 • poznać sposób prowadzenia czynności audytowych poprzez udział w warsztatach;
 • poznać  metodykę audytu w praktyce na podstawie wzorcowych czynności i dokumentacji prowadzonej dla celów realizacji zadania audytowego;
 • nabyć umiejętność zastosowania zaprezentowanego sposobu prowadzenia czynności audytowych w codziennej pracy audytora/asystenta/pracownika ds. audytu;
 • porównać swoje umiejętności w zakresie wykonywanych czynności audytowych z przedstawionymi na szkoleniu różnymi sposobami prowadzenia czynności audytowych;
 • zapoznać się ze sposobem dokumentowania działań audytowych.

Program:
1.  Planowanie w audycie wewnętrznym – krótkie omówienie.

 • Wskazówki związane z wyborem tematu audytu.
 • Dlaczego planowanie czynności audytowych jest niezbędne.
 • Wymagania dotyczące etapu planowania – audyt planowy czy doraźny.
 • Metodologia audytu – założenia wstępne.

2.  Wstępny przegląd –  warsztaty.

 • Informacja o planowanej realizacji zadania audytowego.
 • Wymogi dla wstępnego przeglądu – omówienie i wypełnienie dokumentu.
 • Sposób formułowania kryteriów oceny mechanizmów kontrolnych – na przykładzie audytu zamówień publicznych.
 • Narada otwierająca – wypełnienie wzoru dokumentu.

3.  Program zadania audytowego – warsztaty – sporządzenie dokumentu:

 • temat audytu;
 • cel zadania;
 • zakres podmiotowy i przedmiotowy;
 • istotne ryzyka;
 • metodologia realizacji zadania.

4. Czynności audytowe – przykłady dokumentacji:

 • Checklista- metodologia sporządzania.
 • Notatka audytora – do jakich czynności się przydaje.
 • Tabele i wzory dokumentów roboczych.
 • Gromadzenie dokumentacji w toku czynności.

5.  Analiza dokumentacji w jednostce – metodologia.

 • Sposoby oceny dokumentu i jego znaczenie w zadaniu.
 • Czego audytor poszukuje w dokumentacji.
 • Gdzie szukać mechanizmów kontrolnych.
 • Plany i rejestry – co dokumentują.
 • Dobór próby w trakcie badania.
 • Wypełnianie tabel i zestawień.
 • Utrwalanie wyników audytu za pomocą dokumentacji.

6.  Inne sposoby na zdobycie informacji dla realizacji celów audytu.

 • Rozmowy ad hoc;
 • Spotkania planowane;
 • Inne źródła informacji – przykłady.

7.  Sporządzenie sprawozdania z zadania zapewniającego –warsztaty.

 • Elementy sprawozdania i jego zawartość.
 • Sposób prezentacji wyników audytu.
 • Określanie ryzyka dla poszczególnych obiektów audytu.
 • Opis stanu faktycznego – jak dużo napisać i w jaki sposób.
 • Ocena mechanizmów kontrolnych wg uzgodnionych kryteriów.
 • Opinia audytora wewnętrznego – ogólna i uzasadniająca wynik audytu.
 • Projekt sprawozdania – sporządzenie projektu dla przykładowego obiektu audytu.

Prowadzący:
Prawnik, audytor, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku, arbiter zamówień publicznych z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 – 2007. Z zamówieniami publicznymi jest związany od samego początku systemu. Przygotowywał dokumenty od strony Zamawiającego jak i Wykonawcy, reprezentuje strony przez Krajową Izbą Odwoławczą. Szkoleniowiec /doradca /praktyk z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych, inwestycji budowlanych.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 14 czerwca 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole