Bezpieczeństwo i higiena pracy wypadki w zatrudnieniu w 2018 roku. Podstawowe zagadnienia oraz dokumentacja

« powrót do wydarzeń

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zajmujących się tematyką seminarium (służb bhp, kandydatów do pracy jako pracownicy służby bhp).

Start:
16 maja 2018 09:00
Koniec:
16 maja 2018 14:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 9 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zajmujących się tematyką seminarium (służb bhp, kandydatów do pracy jako pracownicy służby bhp).

Opis:
Na pracodawcy spoczywa szereg obowiązków w zakresie zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Uprawnione organy nadzoru często kwestionują brak realizacji nałożonych obowiązków lub nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.  Informacje przekazane na szkoleniu a także przekazywane uczestnikom wzory druków czy dokumentów będą pomocne w realizacji wymogów stosowania przepisów obowiązujących w tym zakresie.

Uczestnicy otrzymają materiały, m.in. przykładową dokumentację szkolenia wstępnego  z zakresu bhp, ocenę warunków pracy przy komputerze , zgodnie z § 5 rozporządzenia M P i P S z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, przykładowy formularz oceny stanu bhp, wynikający z przepisów rozporządzenia w sprawie służby bhp, oraz inne druki i materiały związane z tematyką szkolenia (druki wykorzystywane przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy).

 
Program:
I.  ZAGADNIENIA  B H P.

1.  Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy według aktualnego stanu prawnego, w świetle wprowadzenia zmian przepisów oraz obowiązki pracodawcy z zakresu bhp przy zatrudnianiu osób na podstawie umów cywilnoprawnych.

2. Profilaktyczne badania lekarskie pracowników ZMIANY od 2015 roku  oraz badania innych osób wykonujących pracę np. pracowników używających pojazdy do celów służbowych (zmiany od lipca 2014 r.) – pracowników oraz i innych osób wykonujących pracę – zasady przeprowadzania, dokumentacja, skierowania.  Inne badania związane z zatrudnieniem oraz badania sanitarne osób wykonujących niektóre rodzaje prac.

3.  Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników – według aktualnego stanu prawnego – prawidłowe dokumentowanie.

4.  Zasady przydziału pracownikom odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej – ustalanie zasad oraz dokumentowanie.

5.  Ogólne zagadnienia dotyczące oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy – OBOWIĄZKOWA DOKUMENTACJA po zmianach przepisów w 2007 roku.

6.  Wymagania bhp przy obsłudze monitorów ekranowych i pracach biurowych – DOKUMENTACJA.

7.  Zmiany przepisów w zakresie prac szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych kobiet.

II.  WYPADKI W ZATRUDNIENIU.

1.   Podstawowe wiadomości dotyczące wypadków przy pracy: definicje wypadków, rodzaje wypadków.

2. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy . Procedury postępowania, sporządzanie dokumentacji wypadkowej:

a)  skład zespołu  powypadkowego,

b)  dokumentacja wypadkowa,

c)   STATYSTYCZNA KARTA WYPADKU PRZY PRACY – nowy wzór, zasady sporządzania,

d)  rejestr wypadków ,

e)  świadczenia związane z wypadkami przy pracy – wysokość odszkodowań w 2018 roku.

3. Wypadki w drodze do pracy i z pracy – dokumentowanie tych zdarzeń. sposoby postępowania, dokumentacja, rodzaje świadczeń.

4. CHOROBY ZAWODOWE – podstawowe zagadnienia, postępowanie, dokumentacja.

III. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z PROBLEMATYKĄ TEMATYKI SZKOLENIA – ZAGADNIENIA I WYMOGI WYNIKAJĄ.

Prowadzący:
Specjalista z prawa pracy i BHP, wieloletni pracownik administracji publicznej, współpracownik ośrodków Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową , faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 11 maja 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole