Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki w zatrudnieniu – 2019 rok – podstawowe zagadnienia oraz dokumentacja

Data szkolenia

09-10-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 2.10. wynosi 314,50 zł

Po 2.10. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zajmujących się tematyką seminarium (służb bhp, kandydatów do pracy jako pracownicy służby bhp).
Uczestnicy otrzymają materiały, m.in. przykładową dokumentację szkolenia wstępnego z zakresu bhp, ocenę warunków pracy przy komputerze , zgodnie z § 5 rozporządzenia M P i P S z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, przykładowy formularz oceny stanu bhp, wynikający z przepisów rozporządzenia w sprawie służby bhp, oraz inne druki i materiały związane z tematyką szkolenia (druki wykorzystywane przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy).

Korzyści:
Na pracodawcy spoczywa szereg obowiązków w zakresie zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Uprawnione organy nadzoru często kwestionują brak realizacji nałożonych obowiązków lub nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji w tym zakresie. Informacje przekazane na szkoleniu a także przekazywane uczestnikom wzory druków czy dokumentów będą pomocne w realizacji wymogów stosowania przepisów obowiązujących w tym zakresie.

Program:

I. ZAGADNIENIA B H P
-Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy według aktualnego stanu prawnego, w świetle wprowadzenia zmian przepisów oraz obowiązki pracodawcy z zakresu bhp przy zatrudnianiu osób na podstawie umów cywilnoprawnych.
-SZKOLENIA z zakresu BHP – ZMIANY W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA SZKOLEŃ OKRESOWYCH od 2019 roku – prawidłowe dokumentowanie.
NOWY WZÓR KARTY SZKOLENIA WSTĘPNEGO
NOWY WZÓR ZAŚWIADCZENIA SZKOLENIA BHP – OKRESOWEGO
-PROFILAKTYCZNE BADANIA LEKARSKIE PRACOWNIKÓW – ZMIANY OD KWIETNIA 2015 r. – zasady sporządzania skierowań, rodzaje badań, przechowywanie orzeczeń lekarskich oraz badania innych osób wykonujących pracę np. pracowników używających pojazdy do celów służbowych (zmiany od lipca 2014 r.) – pracowników oraz i innych osób wykonujących pracę – zasady przeprowadzania, dokumentacja, skierowania.
-Inne badania związane z zatrudnieniem oraz badania sanitarne osób wykonujących niektóre rodzaje prac.
-ZASADY PRZYDZIAŁU PRACOWNIKOM ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ – ustalanie zasad oraz dokumentowanie.
-Ogólne zagadnienia dotyczące oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy – OBOWIĄZKOWA DOKUMENTACJA.
-Wymagania bhp przy obsłudze monitorów ekranowych i pracach biurowych – DOKUMENTACJA
-Zmiany przepisów w zakresie prac szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych kobiet.
II.WYPADKI W ZATRUDNIENIU
1.Podstawowe wiadomości dotyczące wypadków przy pracy: definicje wypadków, rodzaje wypadków, dokumentowanie zdarzeń wypadkowych
2.Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy .
3.Procedury postępowania, sporządzanie dokumentacji wypadkowej
-skład zespołu powypadkowego,
-dokumentacja wypadkowa, NOWY WZÓR PROTOKOŁU POWYPADKOWEGO
-STATYSTYCZNA KARTA WYPADKU PRZY PRACY – zasady sporządzania, NOWY WZÓR STATYSTYCZNEJ KARTY WYPADKU
-rejestr wypadków
-świadczenia związane z wypadkami przy pracy – wysokość odszkodowań w 2019 roku
4.Wypadki w drodze do pracy i z pracy – dokumentowanie tych zdarzeń.
sposoby postępowania, dokumentacja, rodzaje świadczeń.
5.CHOROBY ZAWODOWE – podstawowe zagadnienia, postępowanie, dokumentacja.
III.INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z PROBLEMATYKĄ TEMATYKI SZKOLENIA – ZAGADNIENIA I WYMOGI WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Prowadzący: wieloletni pracownik administracji publicznej, specjalista z prawa pracy i BHP , doświadczony trener i wykładowca szkoleń w Ośrodkach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 16 września 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki w zatrudnieniu – 2019 rok – podstawowe zagadnienia oraz dokumentacja

Październik 9 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zajmujących się tematyką seminarium (służb bhp, kandydatów do pracy jako pracownicy służby bhp).
Uczestnicy otrzymają materiały, m.in. przykładową dokumentację szkolenia wstępnego z zakresu bhp, ocenę warunków pracy przy komputerze , zgodnie z § 5 rozporządzenia M P i P S z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, przykładowy formularz oceny stanu bhp, wynikający z przepisów rozporządzenia w sprawie służby bhp, oraz inne druki i materiały związane z tematyką szkolenia (druki wykorzystywane przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy).

Korzyści:
Na pracodawcy spoczywa szereg obowiązków w zakresie zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Uprawnione organy nadzoru często kwestionują brak realizacji nałożonych obowiązków lub nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji w tym zakresie. Informacje przekazane na szkoleniu a także przekazywane uczestnikom wzory druków czy dokumentów będą pomocne w realizacji wymogów stosowania przepisów obowiązujących w tym zakresie.

Program:

I. ZAGADNIENIA B H P
-Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy według aktualnego stanu prawnego, w świetle wprowadzenia zmian przepisów oraz obowiązki pracodawcy z zakresu bhp przy zatrudnianiu osób na podstawie umów cywilnoprawnych.
-SZKOLENIA z zakresu BHP – ZMIANY W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA SZKOLEŃ OKRESOWYCH od 2019 roku – prawidłowe dokumentowanie.
NOWY WZÓR KARTY SZKOLENIA WSTĘPNEGO
NOWY WZÓR ZAŚWIADCZENIA SZKOLENIA BHP – OKRESOWEGO
-PROFILAKTYCZNE BADANIA LEKARSKIE PRACOWNIKÓW – ZMIANY OD KWIETNIA 2015 r. – zasady sporządzania skierowań, rodzaje badań, przechowywanie orzeczeń lekarskich oraz badania innych osób wykonujących pracę np. pracowników używających pojazdy do celów służbowych (zmiany od lipca 2014 r.) – pracowników oraz i innych osób wykonujących pracę – zasady przeprowadzania, dokumentacja, skierowania.
-Inne badania związane z zatrudnieniem oraz badania sanitarne osób wykonujących niektóre rodzaje prac.
-ZASADY PRZYDZIAŁU PRACOWNIKOM ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ – ustalanie zasad oraz dokumentowanie.
-Ogólne zagadnienia dotyczące oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy – OBOWIĄZKOWA DOKUMENTACJA.
-Wymagania bhp przy obsłudze monitorów ekranowych i pracach biurowych – DOKUMENTACJA
-Zmiany przepisów w zakresie prac szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych kobiet.
II.WYPADKI W ZATRUDNIENIU
1.Podstawowe wiadomości dotyczące wypadków przy pracy: definicje wypadków, rodzaje wypadków, dokumentowanie zdarzeń wypadkowych
2.Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy .
3.Procedury postępowania, sporządzanie dokumentacji wypadkowej
-skład zespołu powypadkowego,
-dokumentacja wypadkowa, NOWY WZÓR PROTOKOŁU POWYPADKOWEGO
-STATYSTYCZNA KARTA WYPADKU PRZY PRACY – zasady sporządzania, NOWY WZÓR STATYSTYCZNEJ KARTY WYPADKU
-rejestr wypadków
-świadczenia związane z wypadkami przy pracy – wysokość odszkodowań w 2019 roku
4.Wypadki w drodze do pracy i z pracy – dokumentowanie tych zdarzeń.
sposoby postępowania, dokumentacja, rodzaje świadczeń.
5.CHOROBY ZAWODOWE – podstawowe zagadnienia, postępowanie, dokumentacja.
III.INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z PROBLEMATYKĄ TEMATYKI SZKOLENIA – ZAGADNIENIA I WYMOGI WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Prowadzący: wieloletni pracownik administracji publicznej, specjalista z prawa pracy i BHP , doświadczony trener i wykładowca szkoleń w Ośrodkach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 16 września 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Październik 9
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25