Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki w zatrudnieniu – 2018 rok. Podstawowe zagadnienia oraz dokumentacja

Data szkolenia

18-10-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 10.10. wynosi 314,50 zł

Po 10.10. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zajmujących się tematyką seminarium (służb bhp, kandydatów do pracy jako pracownicy służby bhp).

Opis:
Na pracodawcy spoczywa szereg obowiązków w zakresie zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Uprawnione organy nadzoru często kwestionują brak realizacji nałożonych obowiązków lub nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji w tym zakresie. Informacje przekazane na szkoleniu a także przekazywane uczestnikom wzory druków czy dokumentów będą pomocne w realizacji wymogów stosowania przepisów obowiązujących w tym zakresie.

Program:
I.ZAGADNIENIA BHP
1.Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy według aktualnego stanu prawnego, w świetle wprowadzenia zmian przepisów oraz obowiązki pracodawcy z zakresu bhp przy zatrudnianiu osób na podstawie umów cywilnoprawnych.
2.Profilaktyczne badania lekarskie pracowników ZMIANY od 2015 roku oraz badania innych osób wykonujących pracę np. pracowników używających pojazdy do celów służbowych (zmiany od lipca 2014 r.) – pracowników oraz i innych osób wykonujących pracę – zasady przeprowadzania, dokumentacja, skierowania. Inne badania związane z zatrudnieniem oraz badania sanitarne osób wykonujących niektóre rodzaje prac.
3.Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników – według aktualnego stanu prawnego – prawidłowe dokumentowanie.
4.Zasady przydziału pracownikom odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej – ustalanie zasad oraz dokumentowanie.
5.Ogólne zagadnienia dotyczące oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy – OBOWIĄZKOWA DOKUMENTACJA po zmianach przepisów w 2007 roku.
6.Wymagania bhp przy obsłudze monitorów ekranowych i pracach biurowych – DOKUMENTACJA
7.Zmiany przepisów w zakresie prac szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych kobiet.
II. WYPADKI W ZATRUDNIENIU
1.Podstawowe wiadomości dotyczące wypadków przy pracy –
– definicje wypadków,
– rodzaje wypadków.
2.Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy .Procedury postępowania, sporządzanie dokumentacji wypadkowej
-skład zespołu powypadkowego,
-dokumentacja wypadkowa,
-STATYSTYCZNA KARTA WYPADKU PRZY PRACY – nowy wzór, zasady sporządzania
-rejestr wypadków
-świadczenia związane z wypadkami przy pracy – wysokość odszkodowań w 2015 roku
3.Wypadki w drodze do pracy i z pracy – dokumentowanie tych zdarzeń.
sposoby postępowania, dokumentacja, rodzaje świadczeń.
4.Choroby zawodowe – podstawowe zagadnienia, postępowanie, dokumentacja.
III. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z PROBLEMATYKĄ TEMATYKI SZKOLENIA – ZAGADNIENIA I WYMOGI WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.

Prowadzący: specjalista z prawa pracy i BHP, wieloletni pracownik administracji publicznej, współpracownik ośrodków Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki w zatrudnieniu – 2018 rok. Podstawowe zagadnienia oraz dokumentacja

18 października 2018 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zajmujących się tematyką seminarium (służb bhp, kandydatów do pracy jako pracownicy służby bhp).

Opis:
Na pracodawcy spoczywa szereg obowiązków w zakresie zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Uprawnione organy nadzoru często kwestionują brak realizacji nałożonych obowiązków lub nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji w tym zakresie. Informacje przekazane na szkoleniu a także przekazywane uczestnikom wzory druków czy dokumentów będą pomocne w realizacji wymogów stosowania przepisów obowiązujących w tym zakresie.

Program:
I.ZAGADNIENIA BHP
1.Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy według aktualnego stanu prawnego, w świetle wprowadzenia zmian przepisów oraz obowiązki pracodawcy z zakresu bhp przy zatrudnianiu osób na podstawie umów cywilnoprawnych.
2.Profilaktyczne badania lekarskie pracowników ZMIANY od 2015 roku oraz badania innych osób wykonujących pracę np. pracowników używających pojazdy do celów służbowych (zmiany od lipca 2014 r.) – pracowników oraz i innych osób wykonujących pracę – zasady przeprowadzania, dokumentacja, skierowania. Inne badania związane z zatrudnieniem oraz badania sanitarne osób wykonujących niektóre rodzaje prac.
3.Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników – według aktualnego stanu prawnego – prawidłowe dokumentowanie.
4.Zasady przydziału pracownikom odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej – ustalanie zasad oraz dokumentowanie.
5.Ogólne zagadnienia dotyczące oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy – OBOWIĄZKOWA DOKUMENTACJA po zmianach przepisów w 2007 roku.
6.Wymagania bhp przy obsłudze monitorów ekranowych i pracach biurowych – DOKUMENTACJA
7.Zmiany przepisów w zakresie prac szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych kobiet.
II. WYPADKI W ZATRUDNIENIU
1.Podstawowe wiadomości dotyczące wypadków przy pracy –
– definicje wypadków,
– rodzaje wypadków.
2.Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy .Procedury postępowania, sporządzanie dokumentacji wypadkowej
-skład zespołu powypadkowego,
-dokumentacja wypadkowa,
-STATYSTYCZNA KARTA WYPADKU PRZY PRACY – nowy wzór, zasady sporządzania
-rejestr wypadków
-świadczenia związane z wypadkami przy pracy – wysokość odszkodowań w 2015 roku
3.Wypadki w drodze do pracy i z pracy – dokumentowanie tych zdarzeń.
sposoby postępowania, dokumentacja, rodzaje świadczeń.
4.Choroby zawodowe – podstawowe zagadnienia, postępowanie, dokumentacja.
III. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z PROBLEMATYKĄ TEMATYKI SZKOLENIA – ZAGADNIENIA I WYMOGI WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.

Prowadzący: specjalista z prawa pracy i BHP, wieloletni pracownik administracji publicznej, współpracownik ośrodków Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
18 października 2018
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25