Błędy w zamówieniach publicznych wyłapywane w trakcie kontroli (z uwzględnieniem zamówień współfinansowanych ze środków UE) SZKOLENIE ON-LINE – WEBINARIUM

Data szkolenia

27-03-2020

Godzina

10:00 - 14:00

Miejsce szkolenia


Cena szkolenia

229

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. UWAGA Ilość miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia (mail lub formularz na www.opole.frdl.pl). Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

Formularz

O szkoleniu

SZKOLENIE SKIEROWANE DO: pracowników zajmujących się zamówieniami publicznymi, administratorów danych osobowych, osób wykonujących czynności w postępowaniach, członków Komisji Przetargowych lub zespołu do nadzoru realizowanego zamówienia.

CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie uczestników z nowymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych potrzebnych do przeprowadzenia postępowania w 2020 roku.

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

•Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
•Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
•Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
•Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
•Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna.
•Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie.
•Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium proponujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
•Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu (pocztą lub mailem).

PROGRAM:
I.WPROWADZENIE
1.Rodzaje nieprawidłowości.
2.Definicja nieprawidłowości indywidualnej zgodnie z art. 2 pkt 36) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013:
nieprawidłowości, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania,
nieprawidłowości, które nie mają wpływu na wynik postępowania.
II. NEWRALGICZNE BŁĘDY USTALANE W KONTROLI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
1.Nieprawidłowości związane z ustaleniem wartości zamówienia publicznego i podział zamówienia na części:
podstawy ustalenia wartości zamówienia w zależności od przedmiotu zamówienia,
zasady agregacji i segregacji zamówień,
różnica pomiędzy dopuszczalnym a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części,
podział zamówienia na części,
udzielanie zamówień na część, której wartość nie przekracza 80 000 €. – w odniesieniu do dostaw i usług oraz 1 000 000 € – w odniesieniu do robót budowlanych (art. 6a ustawy Pzp)
2.Nieprawidłowości związane z opisem przedmiotu zamówienia:
zestaw niedopuszczalnych określeń i zwrotów służących do opisu przedmiotu zamówienia publicznego,
warunki wystąpienia naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz zasady proporcjonalności w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia.
3.Nieprawidłowości związane z ustaleniem sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
warunek proporcjonalny do przedmiotu zamówienia,
obiektywny i niedyskryminacyjny sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do konsorcjów,
poleganie na zasobach podmiotów trzecich.
4.Nieprawidłowości związane z określaniem kryteriów oceny ofert:
kryteria niedopuszczalne,
kryteria kosztowe,
ograniczenie stosowania jako jedynego kryterium najniższej ceny lub kryterium ceny z wagą pow. 60%,
błędy popełniane przy wyborze niekonkurencyjnych trybów udzielenia zamówienia publicznego,
inne błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne.
III. KONSEKWENCJE BŁĘDÓW
1.Nieważność czynności – przykłady.
2.Nieważność postępowania o zamówienie publiczne – przykłady.
3.Nieważność umowy o zamówienie publiczne – przykłady.
4.Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – przykłady.
5.Korekty finansowe i zwrot dofinansowania.

PROWADZĄCY:  Doktor nauk prawnych, absolwent studiów magisterskich i doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert z zakresu finansów publicznych w instytucjach publicznych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego, trener biznesu. Doradca zamawiających i wykonawców z zakresu Prawa zamówień publicznych, konsultant instytucji i beneficjentów środków UE. Jest autorem opinii prawnych, a także publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim. Autor książek i licznych artykułów w zakresie finansów publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz kontroli finansowej.

ZGŁOSZENIA:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz zgłoszenia na www.opole.frdl.pl do 24 marca 2020 r.

UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

KONTAKT:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51, 45-018 Opole
tel. 699 902 527, 699 902 532

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Błędy w zamówieniach publicznych wyłapywane w trakcie kontroli (z uwzględnieniem zamówień współfinansowanych ze środków UE) SZKOLENIE ON-LINE – WEBINARIUM

Marzec 27 @ 10:00 - 14:00

SZKOLENIE SKIEROWANE DO: pracowników zajmujących się zamówieniami publicznymi, administratorów danych osobowych, osób wykonujących czynności w postępowaniach, członków Komisji Przetargowych lub zespołu do nadzoru realizowanego zamówienia.

CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie uczestników z nowymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych potrzebnych do przeprowadzenia postępowania w 2020 roku.

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

•Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
•Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
•Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
•Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
•Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna.
•Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie.
•Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium proponujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
•Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu (pocztą lub mailem).

PROGRAM:
I.WPROWADZENIE
1.Rodzaje nieprawidłowości.
2.Definicja nieprawidłowości indywidualnej zgodnie z art. 2 pkt 36) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013:
nieprawidłowości, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania,
nieprawidłowości, które nie mają wpływu na wynik postępowania.
II. NEWRALGICZNE BŁĘDY USTALANE W KONTROLI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
1.Nieprawidłowości związane z ustaleniem wartości zamówienia publicznego i podział zamówienia na części:
podstawy ustalenia wartości zamówienia w zależności od przedmiotu zamówienia,
zasady agregacji i segregacji zamówień,
różnica pomiędzy dopuszczalnym a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części,
podział zamówienia na części,
udzielanie zamówień na część, której wartość nie przekracza 80 000 €. – w odniesieniu do dostaw i usług oraz 1 000 000 € – w odniesieniu do robót budowlanych (art. 6a ustawy Pzp)
2.Nieprawidłowości związane z opisem przedmiotu zamówienia:
zestaw niedopuszczalnych określeń i zwrotów służących do opisu przedmiotu zamówienia publicznego,
warunki wystąpienia naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz zasady proporcjonalności w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia.
3.Nieprawidłowości związane z ustaleniem sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
warunek proporcjonalny do przedmiotu zamówienia,
obiektywny i niedyskryminacyjny sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do konsorcjów,
poleganie na zasobach podmiotów trzecich.
4.Nieprawidłowości związane z określaniem kryteriów oceny ofert:
kryteria niedopuszczalne,
kryteria kosztowe,
ograniczenie stosowania jako jedynego kryterium najniższej ceny lub kryterium ceny z wagą pow. 60%,
błędy popełniane przy wyborze niekonkurencyjnych trybów udzielenia zamówienia publicznego,
inne błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne.
III. KONSEKWENCJE BŁĘDÓW
1.Nieważność czynności – przykłady.
2.Nieważność postępowania o zamówienie publiczne – przykłady.
3.Nieważność umowy o zamówienie publiczne – przykłady.
4.Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – przykłady.
5.Korekty finansowe i zwrot dofinansowania.

PROWADZĄCY:  Doktor nauk prawnych, absolwent studiów magisterskich i doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert z zakresu finansów publicznych w instytucjach publicznych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego, trener biznesu. Doradca zamawiających i wykonawców z zakresu Prawa zamówień publicznych, konsultant instytucji i beneficjentów środków UE. Jest autorem opinii prawnych, a także publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim. Autor książek i licznych artykułów w zakresie finansów publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz kontroli finansowej.

ZGŁOSZENIA:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz zgłoszenia na www.opole.frdl.pl do 24 marca 2020 r.

UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

KONTAKT:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51, 45-018 Opole
tel. 699 902 527, 699 902 532

Szczegóły

Data:
Marzec 27
Czas:
10:00 - 14:00
Wydarzenie Category: