Czas pracy 2019 – urlopy wypoczynkowe 2019

Data szkolenia

15-05-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 8.04. wynosi 314,50 zł

Po 8.04. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się sprawami kadrowymi.

Opis:
Obowiązkiem pracodawcy poza prawidłowym prowadzeniem dokumentacji pracowniczej jest również obowiązek przestrzegania przepisów o czasie pracy jak też zapewnienie pracownikom urlopu wypoczynkowego i innych urlopów związanych z zatrudnieniem.

Program:
1.Czas pracy – aspekty prawne:
-źródła prawa wewnątrzzakładowe, wpływające na ustalanie rozliczanie czasu pracy,
-definicji czasu pracy, okresów odpoczynku (dobowego i tygodniowego), dobry pracowniczej, pracy zmianowej, okresu rozliczeniowego, itp.
-normy czasu pracy
-wymiar czasu pracy na 2019 r.,
-dzień wolny za święto przypadające w dniu wolnym od pracy (przerwy w pracy – wliczane i nie wliczane do czasu pracy; praca w godzinach nadliczbowych, w niedziele i święta, w porze nocnej.
2.Czas pracy w odniesieniu do niektórych grup pracowniczych :
-pracowników samorządowych – odmienność unormowań pracy w godzinach nadliczbowych, obowiązek pracy w godzinach nadliczbowych, rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych,
-osób niepełnosprawnych
3.Systemy czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe.
4.Dokumentowanie – ewidencja i rozliczanie czasu pracy.
-sposób prowadzenia ewidencji czasu pracy,
-wzór karty ewidencji czasu pracy.
5.Zasady sporządzania rozkładów (harmonogramów) czasu pracy
6.Możliwość wydłużania okresów rozliczeniowych
7.„Elastyczny” i „ruchomy” czas pracy a pojęcie doby pracowniczej.
8.Przerwy wliczane i niewliczane do czasu pracy i inne przerwy w zatrudnieniu.
9.Rozliczanie czasu pracy
-Ogólne zasady rozliczanie czasu pracy,
-Praca w godzinach nadliczbowych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
-Udzielenie „czasu wolnego” za pracę w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy,
-Rozliczanie godzin nadliczbowych w samorządzie
10.Projekt zmian przepisów w zakresie ewidencji czasu pracy
11.Szczególne uregulowania prawne dotyczące czasu pracy niektórych grup pracowników
12.Urlopy wypoczynkowe
-Wymiar urlopu i jego ustalanie oraz nabywanie prawa do urlopu.
-Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych – urlop proporcjonalny, uzupełniający, „na żądanie”, urlop zaległy.
-Plany urlopów
-Wynagrodzenie za czas urlopu i ekwiwalent pieniężny.
13.Inne urlopy pracownicze
-urlopy bezpłatne.
-urlopy (zwolnienia) okolicznościowe oraz usprawiedliwianie nieobecności.
14.Szczególne uregulowania prawne urlopów wypoczynkowych niektórych grup pracowników 0

Prowadzący: specjalista z prawa pracy i BHP, wieloletni pracownik administracji publicznej, współpracownik ośrodków Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 10 maja 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Czas pracy 2019 – urlopy wypoczynkowe 2019

Maj 15 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się sprawami kadrowymi.

Opis:
Obowiązkiem pracodawcy poza prawidłowym prowadzeniem dokumentacji pracowniczej jest również obowiązek przestrzegania przepisów o czasie pracy jak też zapewnienie pracownikom urlopu wypoczynkowego i innych urlopów związanych z zatrudnieniem.

Program:
1.Czas pracy – aspekty prawne:
-źródła prawa wewnątrzzakładowe, wpływające na ustalanie rozliczanie czasu pracy,
-definicji czasu pracy, okresów odpoczynku (dobowego i tygodniowego), dobry pracowniczej, pracy zmianowej, okresu rozliczeniowego, itp.
-normy czasu pracy
-wymiar czasu pracy na 2019 r.,
-dzień wolny za święto przypadające w dniu wolnym od pracy (przerwy w pracy – wliczane i nie wliczane do czasu pracy; praca w godzinach nadliczbowych, w niedziele i święta, w porze nocnej.
2.Czas pracy w odniesieniu do niektórych grup pracowniczych :
-pracowników samorządowych – odmienność unormowań pracy w godzinach nadliczbowych, obowiązek pracy w godzinach nadliczbowych, rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych,
-osób niepełnosprawnych
3.Systemy czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe.
4.Dokumentowanie – ewidencja i rozliczanie czasu pracy.
-sposób prowadzenia ewidencji czasu pracy,
-wzór karty ewidencji czasu pracy.
5.Zasady sporządzania rozkładów (harmonogramów) czasu pracy
6.Możliwość wydłużania okresów rozliczeniowych
7.„Elastyczny” i „ruchomy” czas pracy a pojęcie doby pracowniczej.
8.Przerwy wliczane i niewliczane do czasu pracy i inne przerwy w zatrudnieniu.
9.Rozliczanie czasu pracy
-Ogólne zasady rozliczanie czasu pracy,
-Praca w godzinach nadliczbowych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
-Udzielenie „czasu wolnego” za pracę w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy,
-Rozliczanie godzin nadliczbowych w samorządzie
10.Projekt zmian przepisów w zakresie ewidencji czasu pracy
11.Szczególne uregulowania prawne dotyczące czasu pracy niektórych grup pracowników
12.Urlopy wypoczynkowe
-Wymiar urlopu i jego ustalanie oraz nabywanie prawa do urlopu.
-Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych – urlop proporcjonalny, uzupełniający, „na żądanie”, urlop zaległy.
-Plany urlopów
-Wynagrodzenie za czas urlopu i ekwiwalent pieniężny.
13.Inne urlopy pracownicze
-urlopy bezpłatne.
-urlopy (zwolnienia) okolicznościowe oraz usprawiedliwianie nieobecności.
14.Szczególne uregulowania prawne urlopów wypoczynkowych niektórych grup pracowników 0

Prowadzący: specjalista z prawa pracy i BHP, wieloletni pracownik administracji publicznej, współpracownik ośrodków Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 10 maja 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Maj 15
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25