Czas pracy oraz urlopy wypoczynkowe w 2020 roku

Data szkolenia

20-05-2020

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 13.05. wynosi 335,75 zł

Po 13.05. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się sprawami kadrowymi.

Korzyści:
Zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z czasem pracy pracowników ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 01.01.2019 r. w zakresie zasad prowadzenia ewidencji czasu pracy. Nabycie umiejętności rozliczania czasu pracy oraz godzin nadliczbowych. Przedstawienie problematyki pracy w dni wolne. Odpowiedź na pytania wynikające z pozostawiania w dyspozycji pracodawcy

Program:
I. CZAS PRACY
1. Czas pracy – aspekty prawne
a) Zagadnienia dotyczące m. in. :
-źródła prawa wewnątrzzakładowe, wpływające na ustalanie i rozliczanie czasu pracy,
-definicji czasu pracy, okresów odpoczynku (dobowego i tygodniowego), dobry pracowniczej, pracy zmianowej, okresu rozliczeniowego, itp.
-normy czasu pracy
-wymiar czasu pracy na 2020 r.,
-dzień wolny za święto przypadające w dniu wolnym od pracy (Przerwy w pracy – wliczane i nie wliczane do czasu pracy; Praca w godzinach nadliczbowych, w niedziele i święta, w porze nocnej)
2.Czas pracy w odniesieniu do niektórych grup pracowniczych:
-pracowników samorządowych – odmienność unormowań pracy w godzinach nadliczbowych, obowiązek pracy w godzinach nadliczbowych, rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych,
-osób niepełnosprawnych
3.Systemy czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe
3. Dokumentowanie – ewidencja i rozliczanie czasu pracy.
-Sposób prowadzenia ewidencji czasu pracy,
-wzór karty ewidencji czasu pracy.
4.Zasady sporządzania rozkładów (harmonogramów) czasu pracy
5.Możliwość wydłużania okresów rozliczeniowych
6.„Elastyczny” i „ruchomy” czas pracy a pojęcie doby pracowniczej.
7.Przerwy wliczane i niewliczane do czasu pracy i inne przerwy w zatrudnieniu.
8.Rozliczanie czasu pracy
-ogólne zasady rozliczanie czasu pracy,
-praca w godzinach nadliczbowych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
-udzielenie „czasu wolnego” za pracę w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy,
-rozliczanie godzin nadliczbowych w samorządzie
9.Zmiany przepisów w zakresie ewidencji czasu pracy od 2019 roku
10.Szczególne uregulowania prawne dotyczące czasu pracy niektórych grup pracowników

II. URLOPY WYPOCZYNKOWE
1.Zagadnienia dotyczące urlopów wypoczynkowych
-Wymiar urlopu i jego ustalanie oraz nabywanie prawa do urlopu.
-Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych – urlop proporcjonalny, uzupełniający, „na żądanie”, urlop zaległy.
-Plany urlopów
-Wynagrodzenie za czas urlopu i ekwiwalent pieniężny.
2.Inne urlopy pracownicze
-Urlopy bezpłatne.
-Urlopy (zwolnienia) okolicznościowe oraz usprawiedliwianie nieobecności.

III. SZCZEGÓLNE UREGULOWANIA PRAWNE URLOPÓW WYPOCZYNKOWYCH NIEKTÓRYCH GRUP PRACOWNIKÓW

Prowadzący: pracownik samorządowy, praktyk, długoletni trener i wykładowca z tematyki funduszu socjalnego i prawa pracy w Ośrodkach FRDL.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 15 maja 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

Czas pracy oraz urlopy wypoczynkowe w 2020 roku

Maj 20 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się sprawami kadrowymi.

Korzyści:
Zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z czasem pracy pracowników ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 01.01.2019 r. w zakresie zasad prowadzenia ewidencji czasu pracy. Nabycie umiejętności rozliczania czasu pracy oraz godzin nadliczbowych. Przedstawienie problematyki pracy w dni wolne. Odpowiedź na pytania wynikające z pozostawiania w dyspozycji pracodawcy

Program:
I. CZAS PRACY
1. Czas pracy – aspekty prawne
a) Zagadnienia dotyczące m. in. :
-źródła prawa wewnątrzzakładowe, wpływające na ustalanie i rozliczanie czasu pracy,
-definicji czasu pracy, okresów odpoczynku (dobowego i tygodniowego), dobry pracowniczej, pracy zmianowej, okresu rozliczeniowego, itp.
-normy czasu pracy
-wymiar czasu pracy na 2020 r.,
-dzień wolny za święto przypadające w dniu wolnym od pracy (Przerwy w pracy – wliczane i nie wliczane do czasu pracy; Praca w godzinach nadliczbowych, w niedziele i święta, w porze nocnej)
2.Czas pracy w odniesieniu do niektórych grup pracowniczych:
-pracowników samorządowych – odmienność unormowań pracy w godzinach nadliczbowych, obowiązek pracy w godzinach nadliczbowych, rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych,
-osób niepełnosprawnych
3.Systemy czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe
3. Dokumentowanie – ewidencja i rozliczanie czasu pracy.
-Sposób prowadzenia ewidencji czasu pracy,
-wzór karty ewidencji czasu pracy.
4.Zasady sporządzania rozkładów (harmonogramów) czasu pracy
5.Możliwość wydłużania okresów rozliczeniowych
6.„Elastyczny” i „ruchomy” czas pracy a pojęcie doby pracowniczej.
7.Przerwy wliczane i niewliczane do czasu pracy i inne przerwy w zatrudnieniu.
8.Rozliczanie czasu pracy
-ogólne zasady rozliczanie czasu pracy,
-praca w godzinach nadliczbowych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
-udzielenie „czasu wolnego” za pracę w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy,
-rozliczanie godzin nadliczbowych w samorządzie
9.Zmiany przepisów w zakresie ewidencji czasu pracy od 2019 roku
10.Szczególne uregulowania prawne dotyczące czasu pracy niektórych grup pracowników

II. URLOPY WYPOCZYNKOWE
1.Zagadnienia dotyczące urlopów wypoczynkowych
-Wymiar urlopu i jego ustalanie oraz nabywanie prawa do urlopu.
-Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych – urlop proporcjonalny, uzupełniający, „na żądanie”, urlop zaległy.
-Plany urlopów
-Wynagrodzenie za czas urlopu i ekwiwalent pieniężny.
2.Inne urlopy pracownicze
-Urlopy bezpłatne.
-Urlopy (zwolnienia) okolicznościowe oraz usprawiedliwianie nieobecności.

III. SZCZEGÓLNE UREGULOWANIA PRAWNE URLOPÓW WYPOCZYNKOWYCH NIEKTÓRYCH GRUP PRACOWNIKÓW

Prowadzący: pracownik samorządowy, praktyk, długoletni trener i wykładowca z tematyki funduszu socjalnego i prawa pracy w Ośrodkach FRDL.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 15 maja 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Maj 20
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25