Czas pracy – planowanie i rozliczanie

Data szkolenia

16-11-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 14.11. wynosi 314,50 zł

Po 14.11. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się sprawami kadrowymi.

Opis:
Obowiązkiem pracodawcy poza prawidłowym prowadzeniem dokumentacji pracowniczej jest również obowiązek przestrzegania przepisów o czasie pracy jak też zapewnienie pracownikom urlopu wypoczynkowego i innych urlopów związanych z zatrudnieniem.

Program:
1. CZAS PRACY – aspekty prawne.
A) Zagadnienia dotyczące m. In. :
-Źródła prawa wewnątrzzakładowe, wpływające na ustalanie i rozliczanie czasu pracy,
-Definicji czasu pracy, okresów odpoczynku (dobowego i tygodniowego), dobry pracowniczej, pracy zmianowej, okresu rozliczeniowego, itp.
-Normy czasu pracy,
-Wymiar czasu pracy ,
-Dzień wolny za święto przypadające w dniu wolnym od pracy (przerwy w pracy – wliczane i nie wliczane do czasu pracy; praca w godzinach nadliczbowych, w niedziele i święta, w porze nocnej).
2.Czas pracy w odniesieniu do niektórych grup pracowniczych :
-pracowników samorządowych – odmienność unormowań pracy w godzinach nadliczbowych, obowiązek pracy w godzinach nadliczbowych, rekompensata za pracę w godzinach, nadliczbowych,
-osób niepełnosprawnych.
3.Systemy czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe .
4.Dokumentowanie – ewidencja i rozliczanie czasu pracy:
-Sposób prowadzenia ewidencji czasu pracy,
-Wzór karty ewidencji czasu pracy.
5.Zasady sporządzania rozkładów (harmonogramów) czasu pracy.
6.Możliwość wydłużania okresów rozliczeniowych.
7.„Elastyczny” i „ruchomy” czas pracy a pojęcie doby pracowniczej.
8.Przerwy wliczane i niewliczane do czasu pracy i inne przerwy w zatrudnieniu.
9.Rozliczanie czasu pracy:
-ogólne zasady rozliczanie czasu pracy,
-praca w godzinach nadliczbowych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
-udzielenie „czasu wolnego” za pracę w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy,
-rozliczanie godzin nadliczbowych w samorządzie.
10.Projekt zmian przepisów w zakresie ewidencji czasu pracy.
11.Szczególne uregulowania prawne dotyczące czasu pracy niektórych grup pracowników.
12.Ewidencjonowanie czasu świadczenia usług i realizacji umów zleceń i obowiązek przechowywania ewidencji.

Prowadzący: specjalista z prawa pracy i BHP, wieloletni pracownik administracji publicznej, współpracownik ośrodków Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 9 listopada 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Czas pracy – planowanie i rozliczanie

16 listopada 2018 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się sprawami kadrowymi.

Opis:
Obowiązkiem pracodawcy poza prawidłowym prowadzeniem dokumentacji pracowniczej jest również obowiązek przestrzegania przepisów o czasie pracy jak też zapewnienie pracownikom urlopu wypoczynkowego i innych urlopów związanych z zatrudnieniem.

Program:
1. CZAS PRACY – aspekty prawne.
A) Zagadnienia dotyczące m. In. :
-Źródła prawa wewnątrzzakładowe, wpływające na ustalanie i rozliczanie czasu pracy,
-Definicji czasu pracy, okresów odpoczynku (dobowego i tygodniowego), dobry pracowniczej, pracy zmianowej, okresu rozliczeniowego, itp.
-Normy czasu pracy,
-Wymiar czasu pracy ,
-Dzień wolny za święto przypadające w dniu wolnym od pracy (przerwy w pracy – wliczane i nie wliczane do czasu pracy; praca w godzinach nadliczbowych, w niedziele i święta, w porze nocnej).
2.Czas pracy w odniesieniu do niektórych grup pracowniczych :
-pracowników samorządowych – odmienność unormowań pracy w godzinach nadliczbowych, obowiązek pracy w godzinach nadliczbowych, rekompensata za pracę w godzinach, nadliczbowych,
-osób niepełnosprawnych.
3.Systemy czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe .
4.Dokumentowanie – ewidencja i rozliczanie czasu pracy:
-Sposób prowadzenia ewidencji czasu pracy,
-Wzór karty ewidencji czasu pracy.
5.Zasady sporządzania rozkładów (harmonogramów) czasu pracy.
6.Możliwość wydłużania okresów rozliczeniowych.
7.„Elastyczny” i „ruchomy” czas pracy a pojęcie doby pracowniczej.
8.Przerwy wliczane i niewliczane do czasu pracy i inne przerwy w zatrudnieniu.
9.Rozliczanie czasu pracy:
-ogólne zasady rozliczanie czasu pracy,
-praca w godzinach nadliczbowych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
-udzielenie „czasu wolnego” za pracę w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy,
-rozliczanie godzin nadliczbowych w samorządzie.
10.Projekt zmian przepisów w zakresie ewidencji czasu pracy.
11.Szczególne uregulowania prawne dotyczące czasu pracy niektórych grup pracowników.
12.Ewidencjonowanie czasu świadczenia usług i realizacji umów zleceń i obowiązek przechowywania ewidencji.

Prowadzący: specjalista z prawa pracy i BHP, wieloletni pracownik administracji publicznej, współpracownik ośrodków Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 9 listopada 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
16 listopada 2018
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25