Czynności związane z zamknięciem roku budżetowego 2018

Data szkolenia

13-11-2018

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 6.11. wynosi 314,50 zł

Po 6.11. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Kierownicy jednostek i ich zastępcy, główni księgowi i ich zastępcy, pracownicy działów księgowości oraz inni pracownicy merytoryczni biorący udział w czynnościach poprzedzających zamknięcie roku budżetowego 2018.

Cel:
Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie czynności poprzedzających zamknięcie roku 2018 w jednostkach budżetowych, w szczególności w zakresie poprawnego przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień bilansowy, ogólnych zasad zamykania i otwierania ksiąg rachunkowych, wyceny aktywów i pasywów oraz odpowiedzialności kierownika, głównego księgowego
i pracowników służb finansowych czy odpowiedzialnych za gospodarowanie mieniem oraz czynności związanych z organizacją, przeprowadzeniem, rozliczeniem i udokumentowaniem inwentaryzacji oraz powiązaniem jej wyników, z księgami rachunkowymi.

Korzyści:
Szkolenie przybliży zasady i wskazówki na temat czynności, które powinny poprzedzać proces zamknięcia ksiąg rachunkowych 2018. Przyczyni się też do ugruntowania wiedzy na temat ważności dotrzymania terminów wynikających z aktualnie obowiązującego prawa, szczególnie w kontekście czynności przed, w trakcie, jak i poinwentaryzacyjnych oraz wskaże na konsekwencje wynikające z faktu naruszenia bądź nieprzestrzegania zasad dyscypliny finansów publicznych.

Program:
1. Odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego i pracowników merytorycznych za gospodarkę finansową jednostki, w tym za czynności związane z poprawnym zamknięciem roku budżetowego 2018.
2. Analiza zgodności polityki rachunkowości i ewidencji księgowej z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym omówienie zmian obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. a wynikających z nowej KŚT oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.
3. Zasady ogólne otwierania i zamykania ksiąg rachunkowych.
4. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych.
5. Koszty na przełomie roku.
6. Zasady gromadzenia oraz ewidencja dodatkowych dochodów, uzyskiwanych przez jednostki oświatowe na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych (żywienie, wynajmy, opłaty za wydanie duplikatu świadectwa, odsetki, itp.).
7. Organizacja prac i podział czynności związanych z poprawnym zamknięciem roku – przykładowy harmonogram.
8. Analiza wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy.
9. Umorzenie/amortyzacja – konsekwencje zmiany kwoty 3.500 na 10.000 od 1 stycznia 2018 r.
10. Trwała utrata wartości i odpisy aktualizujące należności.
11. Wycena niewykorzystanych materiałów, wcześniej odpisanych w koszty.
13. Czynności ewidencyjno – rozliczeniowe przed zamknięciem roku, w tym:
– Weryfikacja dowodów księgowych,
– Uzgadnianie syntetyczno – analityczne,
– Znaczenie zaangażowania – ewidencja i weryfikacja,
– Należności i zobowiązania na przełomie roku w kontekście zasad rachunkowości.
14. Inwentaryzacja, jako podstawowa czynność warunkująca poprawne zamknięcie roku i ustalenie wyniku finansowego, w tym:
– terminy,
– metody – spis z natury, weryfikacja, uzgodnienie sald,
– Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania.
– Przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji,
– Wyniki inwentaryzacji – sposób ujęcia i powiązania z ewidencją księgową – metody, uproszczenia, kompensata,
– Wyjaśnienie i rozliczenie różnic poinwentaryzacyjnych,
– Wnioski i decyzje.
– Przykładowe zarządzenie kierownika jednostki w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej z załącznikami – powierzenia, oświadczenia, zestawienia, protokoły, sprawozdania.

Prowadzący:
Ekonomista, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego „Orgmasz” w Warszawie, długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego, autorka wielu artykułów (publikacji m.in. w „Finanse Publiczne”) i trener w dziedzinie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Wykładowca wyższej uczelni, łatwo nawiązuje kontakt z uczestnikami szkolenia.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 9 listopada 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Czynności związane z zamknięciem roku budżetowego 2018

13 listopada 2018 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Kierownicy jednostek i ich zastępcy, główni księgowi i ich zastępcy, pracownicy działów księgowości oraz inni pracownicy merytoryczni biorący udział w czynnościach poprzedzających zamknięcie roku budżetowego 2018.

Cel:
Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie czynności poprzedzających zamknięcie roku 2018 w jednostkach budżetowych, w szczególności w zakresie poprawnego przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień bilansowy, ogólnych zasad zamykania i otwierania ksiąg rachunkowych, wyceny aktywów i pasywów oraz odpowiedzialności kierownika, głównego księgowego
i pracowników służb finansowych czy odpowiedzialnych za gospodarowanie mieniem oraz czynności związanych z organizacją, przeprowadzeniem, rozliczeniem i udokumentowaniem inwentaryzacji oraz powiązaniem jej wyników, z księgami rachunkowymi.

Korzyści:
Szkolenie przybliży zasady i wskazówki na temat czynności, które powinny poprzedzać proces zamknięcia ksiąg rachunkowych 2018. Przyczyni się też do ugruntowania wiedzy na temat ważności dotrzymania terminów wynikających z aktualnie obowiązującego prawa, szczególnie w kontekście czynności przed, w trakcie, jak i poinwentaryzacyjnych oraz wskaże na konsekwencje wynikające z faktu naruszenia bądź nieprzestrzegania zasad dyscypliny finansów publicznych.

Program:
1. Odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego i pracowników merytorycznych za gospodarkę finansową jednostki, w tym za czynności związane z poprawnym zamknięciem roku budżetowego 2018.
2. Analiza zgodności polityki rachunkowości i ewidencji księgowej z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym omówienie zmian obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. a wynikających z nowej KŚT oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.
3. Zasady ogólne otwierania i zamykania ksiąg rachunkowych.
4. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych.
5. Koszty na przełomie roku.
6. Zasady gromadzenia oraz ewidencja dodatkowych dochodów, uzyskiwanych przez jednostki oświatowe na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych (żywienie, wynajmy, opłaty za wydanie duplikatu świadectwa, odsetki, itp.).
7. Organizacja prac i podział czynności związanych z poprawnym zamknięciem roku – przykładowy harmonogram.
8. Analiza wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy.
9. Umorzenie/amortyzacja – konsekwencje zmiany kwoty 3.500 na 10.000 od 1 stycznia 2018 r.
10. Trwała utrata wartości i odpisy aktualizujące należności.
11. Wycena niewykorzystanych materiałów, wcześniej odpisanych w koszty.
13. Czynności ewidencyjno – rozliczeniowe przed zamknięciem roku, w tym:
– Weryfikacja dowodów księgowych,
– Uzgadnianie syntetyczno – analityczne,
– Znaczenie zaangażowania – ewidencja i weryfikacja,
– Należności i zobowiązania na przełomie roku w kontekście zasad rachunkowości.
14. Inwentaryzacja, jako podstawowa czynność warunkująca poprawne zamknięcie roku i ustalenie wyniku finansowego, w tym:
– terminy,
– metody – spis z natury, weryfikacja, uzgodnienie sald,
– Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania.
– Przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji,
– Wyniki inwentaryzacji – sposób ujęcia i powiązania z ewidencją księgową – metody, uproszczenia, kompensata,
– Wyjaśnienie i rozliczenie różnic poinwentaryzacyjnych,
– Wnioski i decyzje.
– Przykładowe zarządzenie kierownika jednostki w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej z załącznikami – powierzenia, oświadczenia, zestawienia, protokoły, sprawozdania.

Prowadzący:
Ekonomista, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego „Orgmasz” w Warszawie, długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego, autorka wielu artykułów (publikacji m.in. w „Finanse Publiczne”) i trener w dziedzinie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Wykładowca wyższej uczelni, łatwo nawiązuje kontakt z uczestnikami szkolenia.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 9 listopada 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
13 listopada 2018
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25