Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z elementami Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Prawa wodnego

Data szkolenia

18-02-2020

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 14.02. wynosi 335,75 zł

Po 14.02. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy gmin oraz organów zajmujących się realizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Korzyści:
Ugruntowanie wiedzy z zakresu realizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawa wodnego. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w celu uniknięcia błędów skutkujących eliminacją decyzji przez organ odwoławczy.

Program:
1. Kodeks Postępowania Administracyjnego:
-Czynny udział stron w postępowaniu.
-Postępowanie w przypadku nieobecności stron.
-Terminy załatwiania spraw.
-Odmowa wszczęcia postępowania.
-Pozostawienie podania bez rozpoznania.
-Zawieszenie postępowania.
-Zawartość decyzji.
-Uzupełnienie lub sprostowanie decyzji.
-Skutki zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania.
-Wznowienie postępowania.
2.Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego/o ustaleniu warunków zabudowy:
-Inwestycje celu publicznego (kontynuacja funkcji, dostęp do drogi, uzbrojenie, ochrona gruntów rolnych).
-Tryb nadzwyczajny w postępowaniu dot. inwestycji celu publicznego.
-Analizy urbanistyczne, jako materiał dowodowy w sprawie i załącznik do decyzji.
-Wymogi w zakresie zawartości analiz.
-Szczegółowa analiza art. 61 ustawy.
-Udogodnienia z wodami polskimi (forma uzgodnień, strony postępowania).
-Zgoda na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
-Uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych.
-Związanie organu administracji architektoniczno-budowlanej warunkami decyzji.
-Przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu.
-Postępowanie w przypadku legalizacji samowoli budowlanej.
3.Rozwiązywanie bieżących problemów.

Prowadząca: specjalista w zakresie prawa budowlanego i planowania przestrzennego, wieloletni pracownik administracji publicznej, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz wieloletni i ceniony wykładowca FRDL.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 13 lutego 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z elementami Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Prawa wodnego

Luty 18 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Pracownicy gmin oraz organów zajmujących się realizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Korzyści:
Ugruntowanie wiedzy z zakresu realizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawa wodnego. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w celu uniknięcia błędów skutkujących eliminacją decyzji przez organ odwoławczy.

Program:
1. Kodeks Postępowania Administracyjnego:
-Czynny udział stron w postępowaniu.
-Postępowanie w przypadku nieobecności stron.
-Terminy załatwiania spraw.
-Odmowa wszczęcia postępowania.
-Pozostawienie podania bez rozpoznania.
-Zawieszenie postępowania.
-Zawartość decyzji.
-Uzupełnienie lub sprostowanie decyzji.
-Skutki zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania.
-Wznowienie postępowania.
2.Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego/o ustaleniu warunków zabudowy:
-Inwestycje celu publicznego (kontynuacja funkcji, dostęp do drogi, uzbrojenie, ochrona gruntów rolnych).
-Tryb nadzwyczajny w postępowaniu dot. inwestycji celu publicznego.
-Analizy urbanistyczne, jako materiał dowodowy w sprawie i załącznik do decyzji.
-Wymogi w zakresie zawartości analiz.
-Szczegółowa analiza art. 61 ustawy.
-Udogodnienia z wodami polskimi (forma uzgodnień, strony postępowania).
-Zgoda na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
-Uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych.
-Związanie organu administracji architektoniczno-budowlanej warunkami decyzji.
-Przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu.
-Postępowanie w przypadku legalizacji samowoli budowlanej.
3.Rozwiązywanie bieżących problemów.

Prowadząca: specjalista w zakresie prawa budowlanego i planowania przestrzennego, wieloletni pracownik administracji publicznej, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz wieloletni i ceniony wykładowca FRDL.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 13 lutego 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Luty 18
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25