Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z elementami prawa wodnego i KPA

Data szkolenia

24-06-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 17.06. wynosi 314,50 zł

Po 17.06. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy urzędów miast i gmin oraz starostw, zajmujący się realizacją ww. ustaw.

Cel:
Ugruntowanie wiedzy z zakresu realizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w celu uniknięcia błędów skutkujących eliminacją decyzji przez organ odwoławczy. Uczestnicy uporządkują wiedzę z zakresu cyt. ustawy oraz nabędą praktycznych umiejętności w podejmowaniu decyzji.

Program:
1. Kodeks Postępowania Administracyjnego:
-Terminy załatwiania spraw.
-Prawo strony do wniesienia ponaglenia (bezczynność, przewlekłość).
-Publiczne obwieszczenia decyzji i innych czynności organu.
-Poświadczenie zgodności odpisu dokumentu z oryginałem.
-Zawartość decyzji.
-Skutki zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania.
2.Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego/o ustaleniu warunków zabudowy:
-Inwestycje celu publicznego (definicja, kwalifikacja).
-Tryb nadzwyczajny w postępowaniu dot. Inwestycji celu publicznego.
-Analizy urbanistyczne, jako materiał dowodowy w sprawie i załącznik do decyzji.
-Wymogi w zakresie zawartości analiz.
-Kontynuacja funkcji.
-Linia zabudowy.
-Ocena w zakresie wystarczającego uzbrojenia.
-Ocena w zakresie dostępności do drogi publicznej (drogi nieurządzone, parametry dróg).
-Uzgodnienia z wodami polskimi w zakresie dot. Zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (forma uzgodnień, strony postępowania).
-Zgoda na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
-Uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych.
-Związanie organu administracji architektoniczno-budowlanej warunkami decyzji.
-Przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu.
-Postępowanie w przypadku legalizacji samowoli budowlanej.
-Ustawa inwestycyjna (dyskusja).
3.Rozwiązywanie bieżących problemów.

Prowadząca: długoletni pracownik Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w zakresie prawa budowlanego i planowania przestrzennego, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, wykładowca z wieloletnim doświadczeniem.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 18 czerwca 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z elementami prawa wodnego i KPA

Czerwiec 24 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Pracownicy urzędów miast i gmin oraz starostw, zajmujący się realizacją ww. ustaw.

Cel:
Ugruntowanie wiedzy z zakresu realizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w celu uniknięcia błędów skutkujących eliminacją decyzji przez organ odwoławczy. Uczestnicy uporządkują wiedzę z zakresu cyt. ustawy oraz nabędą praktycznych umiejętności w podejmowaniu decyzji.

Program:
1. Kodeks Postępowania Administracyjnego:
-Terminy załatwiania spraw.
-Prawo strony do wniesienia ponaglenia (bezczynność, przewlekłość).
-Publiczne obwieszczenia decyzji i innych czynności organu.
-Poświadczenie zgodności odpisu dokumentu z oryginałem.
-Zawartość decyzji.
-Skutki zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania.
2.Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego/o ustaleniu warunków zabudowy:
-Inwestycje celu publicznego (definicja, kwalifikacja).
-Tryb nadzwyczajny w postępowaniu dot. Inwestycji celu publicznego.
-Analizy urbanistyczne, jako materiał dowodowy w sprawie i załącznik do decyzji.
-Wymogi w zakresie zawartości analiz.
-Kontynuacja funkcji.
-Linia zabudowy.
-Ocena w zakresie wystarczającego uzbrojenia.
-Ocena w zakresie dostępności do drogi publicznej (drogi nieurządzone, parametry dróg).
-Uzgodnienia z wodami polskimi w zakresie dot. Zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (forma uzgodnień, strony postępowania).
-Zgoda na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
-Uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych.
-Związanie organu administracji architektoniczno-budowlanej warunkami decyzji.
-Przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu.
-Postępowanie w przypadku legalizacji samowoli budowlanej.
-Ustawa inwestycyjna (dyskusja).
3.Rozwiązywanie bieżących problemów.

Prowadząca: długoletni pracownik Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w zakresie prawa budowlanego i planowania przestrzennego, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, wykładowca z wieloletnim doświadczeniem.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 18 czerwca 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Czerwiec 24
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25