Dochody i wydatki jednostek budżetowych – praktyczne aspekty realizacji

Data szkolenia

12-06-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 5.06. wynosi 314,50 zł

Po 5.06. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić pisemnie lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników działów księgowości w jednostkach budżetowych

Cel:
Szkolenie ma na celu uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze dochodów i wydatków jednostek budżetowych, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych.

Korzyści:
•uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę w zakresie ewidencji dochodów i wydatków jednostki,
•dowiesz się, jakie czyny w tym zakresie stanowią naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
•upewnisz się czy prawidłowo przedstawiasz dane w sprawozdaniach budżetowych w zakresie dochodów, należności, wydatków i zobowiązań.

Program:
1.Ewidencja należności budżetowych – zasady i terminy, w tym m.in.:
a.należności krótkoterminowe i długoterminowe,
b.na podstawie różnych dokumentów,
c.nadpłaty,
d.zaległości,
e.przedawnienia,
f.należności sporne.
2.Naliczanie, ewidencja i dochodzenie odsetek od należności i kosztów upomnień – terminy, zasady; odsetki a kary.
3.Aktualizacja należności budżetowych – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności, ewidencja.
4.Windykacja należności – krok po kroku – ewidencja:
a.upomnienie, tytuł wykonawczy – należności publicznoprawne,
b.wezwanie do zapłaty, sądowy nakaz zapłaty, tytuł wykonawczy – należności cywilnoprawne,
c.kontrahent w likwidacji, upadłości
d.postanowienia komornicze
e.zakończenie postępowania egzekucyjnego
f.koszty egzekucji.
5.Udzielenie ulg w spłacie należności budżetowych – zasady i ewidencja:
a.umorzenie należności,
b.odroczenie terminu płatności,
c.rozłożenie zaległości na raty.
6.Ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków budżetowych.
7.Finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych, remontów:
a.ewidencja księgowa,
b.klasyfikacja budżetowa.
8.Wydatki niewygasające.
9.Zaangażowanie.
10.Zobowiązania wymagalne – pojęcie, zasady prowadzenia ewidencji analitycznej.
11.Odsetki od zobowiązań wymagalnych – ewidencja.
12.Powiązanie i rozliczanie dochodów i wydatków z budżetem.
13.Dochody i wydatki w sprawozdawczości budżetowej – najczęstsze błędy i nieprawidłowości.
14.Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.
15.Pytania.

Prowadzący: wieloletni skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 7 czerwca 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Dochody i wydatki jednostek budżetowych – praktyczne aspekty realizacji

Czerwiec 12 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników działów księgowości w jednostkach budżetowych

Cel:
Szkolenie ma na celu uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze dochodów i wydatków jednostek budżetowych, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych.

Korzyści:
•uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę w zakresie ewidencji dochodów i wydatków jednostki,
•dowiesz się, jakie czyny w tym zakresie stanowią naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
•upewnisz się czy prawidłowo przedstawiasz dane w sprawozdaniach budżetowych w zakresie dochodów, należności, wydatków i zobowiązań.

Program:
1.Ewidencja należności budżetowych – zasady i terminy, w tym m.in.:
a.należności krótkoterminowe i długoterminowe,
b.na podstawie różnych dokumentów,
c.nadpłaty,
d.zaległości,
e.przedawnienia,
f.należności sporne.
2.Naliczanie, ewidencja i dochodzenie odsetek od należności i kosztów upomnień – terminy, zasady; odsetki a kary.
3.Aktualizacja należności budżetowych – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności, ewidencja.
4.Windykacja należności – krok po kroku – ewidencja:
a.upomnienie, tytuł wykonawczy – należności publicznoprawne,
b.wezwanie do zapłaty, sądowy nakaz zapłaty, tytuł wykonawczy – należności cywilnoprawne,
c.kontrahent w likwidacji, upadłości
d.postanowienia komornicze
e.zakończenie postępowania egzekucyjnego
f.koszty egzekucji.
5.Udzielenie ulg w spłacie należności budżetowych – zasady i ewidencja:
a.umorzenie należności,
b.odroczenie terminu płatności,
c.rozłożenie zaległości na raty.
6.Ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków budżetowych.
7.Finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych, remontów:
a.ewidencja księgowa,
b.klasyfikacja budżetowa.
8.Wydatki niewygasające.
9.Zaangażowanie.
10.Zobowiązania wymagalne – pojęcie, zasady prowadzenia ewidencji analitycznej.
11.Odsetki od zobowiązań wymagalnych – ewidencja.
12.Powiązanie i rozliczanie dochodów i wydatków z budżetem.
13.Dochody i wydatki w sprawozdawczości budżetowej – najczęstsze błędy i nieprawidłowości.
14.Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.
15.Pytania.

Prowadzący: wieloletni skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 7 czerwca 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Czerwiec 12
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25