Dochody , wydatki , rozchody, przelewy wewnętrzne i zewnętrzne na rachunku VAT– rozliczenie na dzień 31.12.2019 roku oraz na dzień 01.01.2020 – rb27s,rb28s,27zz, rb-n,rb-z,bilans jednostki oraz bilans z wykonania budżetu

Data szkolenia

04-12-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 27.11. wynosi 335,75 zł

Po 27.11. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Główni księgowi oraz pozostali pracownicy pionu finansowo-księgowego odpowiedzialni za prowadzenie rozliczeń podatku VAT na poziomie jednostki budżetowej w powiązaniu z działaniem organu finansowego.

Cel:
Celem szkolenia jest prezentacja zagadnień związanych z obowiązkowym stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w podatku VAT w na poziomie jednostki budżetowej ze szczególnym uwzględnieniem rozliczenia rachunku VAT w obszarze dochodów , wydatków, rozchodów, zwrotów wydatków oraz korekt.

 

Program:

1.Ustalenie stanu środków na rachunku VAT – poziom jednostka:
-środki z tytułu podatku VAT – vat należny;
-środki w ramach dochodów – zawyżone wpływy – zawyżony vat;
-środki z tytułu środków na wydatki;
-środki zwrócone w części vat w środkach na wydatki – cofnięcie przelewu;
-rozliczenie analityczne środków na rachunku VAT – Rb27s,Rb28s,Rb-N i Rb-Z
2.Korekty na rachunku VAT – rozliczenie środków do sprawozdań;
3.Saldo na rachunku VAT – rozliczenie w zakresie klasyfikacji budżetowej;
4.Stan środków na rachunku w zakresie zwrotu wydatków po korekcie konta 223;
5.Ustalenie stanu środków na rachunku VAT – poziom organ finansowy:
-środki z tytułu podatku VAT – vat należny;
-środki w ramach dochodów – zawyżone wpływy – zawyżony vat;
-środki z tytułu środków na wydatki;
-środki zwrócone w części vat w środkach na wydatki – cofnięcie przelewu;
-rozliczenie analityczne środków na rachunku VAT – Rb27s,Rb28s,Rb-N i Rb-Z;
6.Środki na rachunku VAT pozostałe na dzień 31.12.2019 bez zerowania rachunku VAT:
-poziom jednostka i rozliczenie;
-organ finansowy i rozliczenie;
7. Środki na rachunku VAT pozostałe na dzień 31.12.2019 w opcji zerowanie rachunku VAT:
-poziom jednostka i rozliczenie;
-organ finansowy i rozliczenie;
8.Klasyfikacja budżetowa dla konta rachunek bankowy VAT – przykłady (094,453,421.427)
9.Inwentaryzacja konta – rachunek bankowy VAT;
10.Pytania i dyskusja.

Prowadzący: doradca prawny, specjalista z zakresu finansów publicznych, były inspektor kontroli RIO w Katowicach. Wieloletni trener w zakresie rachunkowości budżetowej wielu firm szkoleniowych. Wykładowca przeprowadził szkolenia m.in. dla następujących podmiotów: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Miast i Gmin, Starostwa, Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy, Jednostki Systemu Pomocy Społecznej, Placówki Oświatowe, Ośrodki Sportu i Rekreacji, Instytucje Kultury, oraz inne jednostki sektora finansów publicznych.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 29 listopada 2019 r. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Dochody , wydatki , rozchody, przelewy wewnętrzne i zewnętrzne na rachunku VAT– rozliczenie na dzień 31.12.2019 roku oraz na dzień 01.01.2020 – rb27s,rb28s,27zz, rb-n,rb-z,bilans jednostki oraz bilans z wykonania budżetu

Grudzień 4 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Główni księgowi oraz pozostali pracownicy pionu finansowo-księgowego odpowiedzialni za prowadzenie rozliczeń podatku VAT na poziomie jednostki budżetowej w powiązaniu z działaniem organu finansowego.

Cel:
Celem szkolenia jest prezentacja zagadnień związanych z obowiązkowym stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w podatku VAT w na poziomie jednostki budżetowej ze szczególnym uwzględnieniem rozliczenia rachunku VAT w obszarze dochodów , wydatków, rozchodów, zwrotów wydatków oraz korekt.

 

Program:

1.Ustalenie stanu środków na rachunku VAT – poziom jednostka:
-środki z tytułu podatku VAT – vat należny;
-środki w ramach dochodów – zawyżone wpływy – zawyżony vat;
-środki z tytułu środków na wydatki;
-środki zwrócone w części vat w środkach na wydatki – cofnięcie przelewu;
-rozliczenie analityczne środków na rachunku VAT – Rb27s,Rb28s,Rb-N i Rb-Z
2.Korekty na rachunku VAT – rozliczenie środków do sprawozdań;
3.Saldo na rachunku VAT – rozliczenie w zakresie klasyfikacji budżetowej;
4.Stan środków na rachunku w zakresie zwrotu wydatków po korekcie konta 223;
5.Ustalenie stanu środków na rachunku VAT – poziom organ finansowy:
-środki z tytułu podatku VAT – vat należny;
-środki w ramach dochodów – zawyżone wpływy – zawyżony vat;
-środki z tytułu środków na wydatki;
-środki zwrócone w części vat w środkach na wydatki – cofnięcie przelewu;
-rozliczenie analityczne środków na rachunku VAT – Rb27s,Rb28s,Rb-N i Rb-Z;
6.Środki na rachunku VAT pozostałe na dzień 31.12.2019 bez zerowania rachunku VAT:
-poziom jednostka i rozliczenie;
-organ finansowy i rozliczenie;
7. Środki na rachunku VAT pozostałe na dzień 31.12.2019 w opcji zerowanie rachunku VAT:
-poziom jednostka i rozliczenie;
-organ finansowy i rozliczenie;
8.Klasyfikacja budżetowa dla konta rachunek bankowy VAT – przykłady (094,453,421.427)
9.Inwentaryzacja konta – rachunek bankowy VAT;
10.Pytania i dyskusja.

Prowadzący: doradca prawny, specjalista z zakresu finansów publicznych, były inspektor kontroli RIO w Katowicach. Wieloletni trener w zakresie rachunkowości budżetowej wielu firm szkoleniowych. Wykładowca przeprowadził szkolenia m.in. dla następujących podmiotów: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Miast i Gmin, Starostwa, Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy, Jednostki Systemu Pomocy Społecznej, Placówki Oświatowe, Ośrodki Sportu i Rekreacji, Instytucje Kultury, oraz inne jednostki sektora finansów publicznych.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 29 listopada 2019 r. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Grudzień 4
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25