Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz pomoc „de minimis” – zmiany od 1 września 2019 roku

Data szkolenia

27-08-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 20.08. wynosi 314,50 zł

Po 20.08. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy urzędów gmin oraz jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zajmujący się rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników, a także wszystkie osoby zainteresowane powyższym tematem.

Korzyści:
•omówienie zmian w Prawie oświatowym oraz zmian w wysokości dofinansowania dla niektórych zawodów;
•zapoznanie uczestników z problemami związanymi z wypełnianiem formularzy, a także przedstawienie kwestii dotyczących wzoru nowego zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis;
•omówienie spraw związanych z aspektem pracodawców, ze szczególnym uwzględnieniem problemów dotyczących dofinansowania, zawieszania i zakończenia działalności oraz ich statusie w kontekście przepisów o pomocy de minimis;
przedyskutowanie kwestii ukierunkowanych na wymagania związane z wymaganymi dokumentami do wniosku, jego poprawności, a także udzielenie pomocy prawnej uczestnikom

Program:
1.Aktualny stan prawny – zmiany w ustawie Prawo oświatowe od 1 września 2019 roku.
2.Zmiany w wysokości dofinansowania dla niektórych zawodów od 1 września 2019 roku.
3.Zmiany dotyczące egzaminów zdawanych przez młodocianych.
4.Zakres informacji przekazywanych przez podmiot ubiegający się o pomoc „de minimis”.
5.Sposób wypełnienia informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis:
•część formularza dotycząca sytuacji ekonomicznej podmiotu (część B),
•część formularza dotycząca działalności gospodarczej podmiotu (część D),
•formularz dotyczący pomocy otrzymanej (część E).
6.Problemy praktyczne z wypełnianiem formularza dotyczącym „pomocy de minimis”:
•zasady udzielania informacji przez spółkę cywilną i spółki prawa handlowego,
•rodzaje powiązań między firmami dających podstawę do uznania za jedno przedsiębiorstwo – zakres informacji,
•informacje o łączeniu, przejęciu i podzieleniu wnioskodawcy.
7.Wniosek o dofinansowanie – kiedy jest kompletny i poprawny pod względem formalnym?
8.Jakich dokumentów żądać od pracodawcy?
9.Jakie wymogi muszą spełnić pracodawcy ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia dla młodocianych.
10.Przyznawanie dofinansowania do kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
11.Postępowanie administracyjne i wydanie decyzji administracyjnej.
12.Ustalenie wysokości kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego.
13.Zaświadczenie o udzieleniu pomocy „de minimis”.
14.Kto jest pracodawcą? Zakończenie i zawieszenie działalności a prawo do dofinansowania kształcenia młodocianego.
15.Różnica między pracodawcą a przedsiębiorcą w świetle przepisów o pomocy „de minimis”.
16.Dyskusja i indywidualne porady prawne dla uczestników szkolenia.

Prowadząca: radca prawny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze placówek oświatowych i organów administracji publicznej. Pedagog i wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Szkoleniowiec, prowadzący od 15 lat liczne warsztaty, seminaria dla kadry administracji publicznej.

 

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl)  bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 22 sierpnia 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz pomoc „de minimis” – zmiany od 1 września 2019 roku

Sierpień 27 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Pracownicy urzędów gmin oraz jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zajmujący się rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników, a także wszystkie osoby zainteresowane powyższym tematem.

Korzyści:
•omówienie zmian w Prawie oświatowym oraz zmian w wysokości dofinansowania dla niektórych zawodów;
•zapoznanie uczestników z problemami związanymi z wypełnianiem formularzy, a także przedstawienie kwestii dotyczących wzoru nowego zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis;
•omówienie spraw związanych z aspektem pracodawców, ze szczególnym uwzględnieniem problemów dotyczących dofinansowania, zawieszania i zakończenia działalności oraz ich statusie w kontekście przepisów o pomocy de minimis;
przedyskutowanie kwestii ukierunkowanych na wymagania związane z wymaganymi dokumentami do wniosku, jego poprawności, a także udzielenie pomocy prawnej uczestnikom

Program:
1.Aktualny stan prawny – zmiany w ustawie Prawo oświatowe od 1 września 2019 roku.
2.Zmiany w wysokości dofinansowania dla niektórych zawodów od 1 września 2019 roku.
3.Zmiany dotyczące egzaminów zdawanych przez młodocianych.
4.Zakres informacji przekazywanych przez podmiot ubiegający się o pomoc „de minimis”.
5.Sposób wypełnienia informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis:
•część formularza dotycząca sytuacji ekonomicznej podmiotu (część B),
•część formularza dotycząca działalności gospodarczej podmiotu (część D),
•formularz dotyczący pomocy otrzymanej (część E).
6.Problemy praktyczne z wypełnianiem formularza dotyczącym „pomocy de minimis”:
•zasady udzielania informacji przez spółkę cywilną i spółki prawa handlowego,
•rodzaje powiązań między firmami dających podstawę do uznania za jedno przedsiębiorstwo – zakres informacji,
•informacje o łączeniu, przejęciu i podzieleniu wnioskodawcy.
7.Wniosek o dofinansowanie – kiedy jest kompletny i poprawny pod względem formalnym?
8.Jakich dokumentów żądać od pracodawcy?
9.Jakie wymogi muszą spełnić pracodawcy ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia dla młodocianych.
10.Przyznawanie dofinansowania do kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
11.Postępowanie administracyjne i wydanie decyzji administracyjnej.
12.Ustalenie wysokości kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego.
13.Zaświadczenie o udzieleniu pomocy „de minimis”.
14.Kto jest pracodawcą? Zakończenie i zawieszenie działalności a prawo do dofinansowania kształcenia młodocianego.
15.Różnica między pracodawcą a przedsiębiorcą w świetle przepisów o pomocy „de minimis”.
16.Dyskusja i indywidualne porady prawne dla uczestników szkolenia.

Prowadząca: radca prawny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze placówek oświatowych i organów administracji publicznej. Pedagog i wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Szkoleniowiec, prowadzący od 15 lat liczne warsztaty, seminaria dla kadry administracji publicznej.

 

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl)  bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 22 sierpnia 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Sierpień 27
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25