Dokument elektroniczny, procedury administracyjne, postępowanie z e-dokumentem

Data szkolenia

04-03-2020

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 26.02. wynosi 335,75 zł

Po 26.02. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy urzędów gmin, miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i wojewódzkich, ale również samorządowych kolegiów odwoławczych, zakładów ubezpieczeń społecznych, urzędów krajowej administracji skarbowej czy innych urzędów, w których tworzone są akta spraw.

Korzyści:
Na szkoleniu odpowiemy m.in. na pytania:
– Jakie są metody wnoszenia pism do urzędu?
– Jakie są różnice pomiędzy dokumentem elektronicznym a formą papierową?
– W jakich okolicznościach dopuszcza się możliwości udostępniania dokumentów elektronicznych i akt sprawy?
– W jakich sytuacjach mogą wystąpić problemy techniczne przy doręczeniach elektronicznych?
– Kiedy stosujemy wyjątki w odwzorowanych cyfrowych (skanowanie)?

Program:
1. KPA a dokument elektroniczny: Wnoszenie pism do urzędu w świetle przepisów prawa:
– Doręczanie dokumentów elektronicznych – w jakich sytuacjach ma zastosowanie poczta elektroniczna, a w jakich elektroniczna skrzynka podawcza
– Wnoszenie pism do urzędu – metody; wnoszenie pism w formie elektronicznej – wymagania
– Przygotowywanie usług publicznych; udostępnianie usług publicznych
– Dokument elektroniczny a forma papierowa – podobieństwa i różnice
– Potwierdzenie złożenia dokumentu: UPP/ UPD – czym się różnią.
2. Rejestracja przesyłek w urzędzie: Rejestracja przesyłek i rozdzielanie przesyłek w urzędzie; dekretacje
3. Akta spraw w aspekcie dokumentu elektronicznego:
– Rejestracja spraw
– Badanie spełnienia wymagań formalnych e-podania
– Akta spraw w systemie tradycyjnym i systemie EZD w aspekcie przesyłki elektronicznej
– Jedna sprawa w urzędzie
– Reorganizacja a akta spraw
– Dopuszczalność i możliwości udostępniania dokumentów elektronicznych i akt sprawy
– System tradycyjny i EZD a inne systemy teleinformatyczne – gdzie przebiega granica?
– Przygotowanie i akceptacja pism – dopuszczalność wykorzystania różnych podpisów elektronicznych
4. Korespondencja wychodząca:
– Forma załatwiania spraw – szczegółowe omówienie procedur doręczeń elektronicznych i udostępniania pism; praktyczne wykorzystanie platformy ePUAP. Doręczenie elektroniczne z wykorzystaniem adresu email – kiedy i jak wykorzystać
– Problemy techniczne przy doręczeniach elektronicznych
– Potwierdzenie odbioru pisma
5. Podstawowy system dokumentowania przebiegu, załatwiania i rozstrzygania – System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD): Czynności kancelaryjne w systemie EZD:
– Otwieranie przesyłek wpływających – wyjątki
– Rejestracja wpływów (naklejanie identyfikatora) – wyjątki
– Odwzorowanie cyfrowe (skanowanie) – wyjątki
– Wprowadzanie metadanych
– Tworzenie i prowadzenie składu chronologicznego w podziale na pełne odwzorowanie i niepełne odwzorowanie
– Prowadzenie składu informatycznych nośników danych
– Wypożyczanie i wycofywanie dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych
– Przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych
– Wysyłka pisma papierowego i elektronicznego
– Dekretacja pisma – wyjątki
– Rejestracja wpływów (naklejanie identyfikatora) – wyjątki
– Dekretacja zastępcza
– Akceptacja projektów pism (jedno lub wielostopniowa)
– Podpisanie pisma podpisem elektronicznym; podpisanie pisma podpisem odręcznym
– Zakładanie spraw
– Uzupełnianie metadanych
– Prowadzenie kompletnych akt sprawy
– Prowadzenie metryk spraw
– Sporządzanie projektów pism
– Dokonywanie akceptacji

Prowadzący: dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

Zgłoszenia: Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 28 lutego 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Dokument elektroniczny, procedury administracyjne, postępowanie z e-dokumentem

Marzec 4 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Pracownicy urzędów gmin, miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i wojewódzkich, ale również samorządowych kolegiów odwoławczych, zakładów ubezpieczeń społecznych, urzędów krajowej administracji skarbowej czy innych urzędów, w których tworzone są akta spraw.

Korzyści:
Na szkoleniu odpowiemy m.in. na pytania:
– Jakie są metody wnoszenia pism do urzędu?
– Jakie są różnice pomiędzy dokumentem elektronicznym a formą papierową?
– W jakich okolicznościach dopuszcza się możliwości udostępniania dokumentów elektronicznych i akt sprawy?
– W jakich sytuacjach mogą wystąpić problemy techniczne przy doręczeniach elektronicznych?
– Kiedy stosujemy wyjątki w odwzorowanych cyfrowych (skanowanie)?

Program:
1. KPA a dokument elektroniczny: Wnoszenie pism do urzędu w świetle przepisów prawa:
– Doręczanie dokumentów elektronicznych – w jakich sytuacjach ma zastosowanie poczta elektroniczna, a w jakich elektroniczna skrzynka podawcza
– Wnoszenie pism do urzędu – metody; wnoszenie pism w formie elektronicznej – wymagania
– Przygotowywanie usług publicznych; udostępnianie usług publicznych
– Dokument elektroniczny a forma papierowa – podobieństwa i różnice
– Potwierdzenie złożenia dokumentu: UPP/ UPD – czym się różnią.
2. Rejestracja przesyłek w urzędzie: Rejestracja przesyłek i rozdzielanie przesyłek w urzędzie; dekretacje
3. Akta spraw w aspekcie dokumentu elektronicznego:
– Rejestracja spraw
– Badanie spełnienia wymagań formalnych e-podania
– Akta spraw w systemie tradycyjnym i systemie EZD w aspekcie przesyłki elektronicznej
– Jedna sprawa w urzędzie
– Reorganizacja a akta spraw
– Dopuszczalność i możliwości udostępniania dokumentów elektronicznych i akt sprawy
– System tradycyjny i EZD a inne systemy teleinformatyczne – gdzie przebiega granica?
– Przygotowanie i akceptacja pism – dopuszczalność wykorzystania różnych podpisów elektronicznych
4. Korespondencja wychodząca:
– Forma załatwiania spraw – szczegółowe omówienie procedur doręczeń elektronicznych i udostępniania pism; praktyczne wykorzystanie platformy ePUAP. Doręczenie elektroniczne z wykorzystaniem adresu email – kiedy i jak wykorzystać
– Problemy techniczne przy doręczeniach elektronicznych
– Potwierdzenie odbioru pisma
5. Podstawowy system dokumentowania przebiegu, załatwiania i rozstrzygania – System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD): Czynności kancelaryjne w systemie EZD:
– Otwieranie przesyłek wpływających – wyjątki
– Rejestracja wpływów (naklejanie identyfikatora) – wyjątki
– Odwzorowanie cyfrowe (skanowanie) – wyjątki
– Wprowadzanie metadanych
– Tworzenie i prowadzenie składu chronologicznego w podziale na pełne odwzorowanie i niepełne odwzorowanie
– Prowadzenie składu informatycznych nośników danych
– Wypożyczanie i wycofywanie dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych
– Przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych
– Wysyłka pisma papierowego i elektronicznego
– Dekretacja pisma – wyjątki
– Rejestracja wpływów (naklejanie identyfikatora) – wyjątki
– Dekretacja zastępcza
– Akceptacja projektów pism (jedno lub wielostopniowa)
– Podpisanie pisma podpisem elektronicznym; podpisanie pisma podpisem odręcznym
– Zakładanie spraw
– Uzupełnianie metadanych
– Prowadzenie kompletnych akt sprawy
– Prowadzenie metryk spraw
– Sporządzanie projektów pism
– Dokonywanie akceptacji

Prowadzący: dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

Zgłoszenia: Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 28 lutego 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Marzec 4
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25