Dokumentacja pracownicza po zmianach od 2019 r. aktualne zasady prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej

Data szkolenia

10-09-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 3.09. wynosi 314,50 zł

Po 3.09. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Sekretarze, pracownicy działów kadr, kierownicy jednostek organizacyjnych

Korzyści:

– nabycie umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawa pracy w praktyce – w szczególności w zakresie zmienianych przepisów (studium przypadków, doktryna i praktyka sądowa i administracyjna , interpretacje własne, wzory dokumentów),
– zaangażowanie uczestników w rozwiązywanie konkretnych problemów,
– zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne, PIP, RIO,
– wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy u pracodawców , w tym w różnych innych jednostkach
i instytucjach,
– możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości

Program:

1.Zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej wynikające z ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. po zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. poz. 357):
– zmiany zasad przekazywania wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika,
– zmiany w zakresie obowiązków pracodawcy dotyczących dokumentacji pracowniczej wynikające z art.94 K.P,
– wprowadzenie możliwości kontynuowania prowadzenia dokumentacji pracowniczej przy ponownym zatrudnieniu pracownika,
– nowe obowiązki informacyjne pracodawcy przy ustaniu zatrudnienia,
– zasady niszczenia dokumentacji pracowniczej,
– forma papierowa i elektroniczna dokumentacji pracowniczej ( digitalizacja) – zasady tworzenia i zamiany formy,
– warunki skrócenia terminu przechowywania dokumentacji .
2.Akta osobowe pracownika i pozostała dokumentacja związana ze stosunkiem pracy (aktualne wymagania do końca 2018 r.).
3.Dokumenty gromadzone w aktach osobowych związane z :
– nawiązaniem , zmianą , rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy,
– urlopami,
– czasem pracy,
– uprawnieniami związanymi z funkcją rodzicielską,
– bhp,
– badaniami lekarskimi,
– odpowiedzialnością materialną,
– podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
– karami porządkowymi,
– zwolnieniami z pracy i usprawiedliwieniem nieobecności w pracy itp.
4.Dokumentacja gromadzona w związku z naborem i innymi procedurami rekrutacji pracowników.
5.Dokumentacja pracownika zatrudnionego na podstawie wyboru i powołania.
6.Dokumentowanie okresów niewykonywania pracy mających wpływ na uprawnienia pracownicze np. praca
w gospodarstwie rolnym, okres pobierania zasiłków dla bezrobotnych.
7.Okresy nieświadczenia pracy, za które przysługuje prawo do wynagrodzenia (dokumentowanie).
8.Stawki godzinowe wynagrodzenia przy umowach – zlecenie (dokumentowanie godzin pracy).
9.Skutki orzecznictwa sądów pracy w zakresie dokumentacji pracowniczej (m.in. świadectw pracy).
10.Sesja pytań uczestników szkolenia.

Prowadzący – Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie Prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Ekspert w zakresie indywidualnego
i zbiorowego Prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), Prawa związkowego i Prawa
o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia
6 września 2018 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Dokumentacja pracownicza po zmianach od 2019 r. aktualne zasady prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej

Wrzesień 10 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Sekretarze, pracownicy działów kadr, kierownicy jednostek organizacyjnych

Korzyści:

– nabycie umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawa pracy w praktyce – w szczególności w zakresie zmienianych przepisów (studium przypadków, doktryna i praktyka sądowa i administracyjna , interpretacje własne, wzory dokumentów),
– zaangażowanie uczestników w rozwiązywanie konkretnych problemów,
– zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne, PIP, RIO,
– wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy u pracodawców , w tym w różnych innych jednostkach
i instytucjach,
– możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości

Program:

1.Zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej wynikające z ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. po zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. poz. 357):
– zmiany zasad przekazywania wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika,
– zmiany w zakresie obowiązków pracodawcy dotyczących dokumentacji pracowniczej wynikające z art.94 K.P,
– wprowadzenie możliwości kontynuowania prowadzenia dokumentacji pracowniczej przy ponownym zatrudnieniu pracownika,
– nowe obowiązki informacyjne pracodawcy przy ustaniu zatrudnienia,
– zasady niszczenia dokumentacji pracowniczej,
– forma papierowa i elektroniczna dokumentacji pracowniczej ( digitalizacja) – zasady tworzenia i zamiany formy,
– warunki skrócenia terminu przechowywania dokumentacji .
2.Akta osobowe pracownika i pozostała dokumentacja związana ze stosunkiem pracy (aktualne wymagania do końca 2018 r.).
3.Dokumenty gromadzone w aktach osobowych związane z :
– nawiązaniem , zmianą , rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy,
– urlopami,
– czasem pracy,
– uprawnieniami związanymi z funkcją rodzicielską,
– bhp,
– badaniami lekarskimi,
– odpowiedzialnością materialną,
– podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
– karami porządkowymi,
– zwolnieniami z pracy i usprawiedliwieniem nieobecności w pracy itp.
4.Dokumentacja gromadzona w związku z naborem i innymi procedurami rekrutacji pracowników.
5.Dokumentacja pracownika zatrudnionego na podstawie wyboru i powołania.
6.Dokumentowanie okresów niewykonywania pracy mających wpływ na uprawnienia pracownicze np. praca
w gospodarstwie rolnym, okres pobierania zasiłków dla bezrobotnych.
7.Okresy nieświadczenia pracy, za które przysługuje prawo do wynagrodzenia (dokumentowanie).
8.Stawki godzinowe wynagrodzenia przy umowach – zlecenie (dokumentowanie godzin pracy).
9.Skutki orzecznictwa sądów pracy w zakresie dokumentacji pracowniczej (m.in. świadectw pracy).
10.Sesja pytań uczestników szkolenia.

Prowadzący – Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie Prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Ekspert w zakresie indywidualnego
i zbiorowego Prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), Prawa związkowego i Prawa
o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia
6 września 2018 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Wrzesień 10
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25