Dokumentacja pracownicza – zmiany w prawie pracy i zmiany w kodeksie pracy

Data szkolenia

25-09-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 18.09. wynosi 314,50 zł

Po 18.09. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy osoby, które na co dzień prowadzą dokumentację związaną ze stosunkiem pracy, pracowników działów kadr, personalnych, kadrę kierowniczą.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
Zdobycie wiedzy w przedmiocie wchodzących w życie zmian dotyczących prowadzenia dokumentacji pracowniczej, m.in. Prowadzenie akt osobowych; dokumenty związane z zatrudnieniem; dokumentacja badań i zaświadczeń pracowniczych; dokumentacja kar porządkowych: dokumentacja związana z ustaniem oraz przekształceniem stosunku pracy; dokumentacja w zakresie urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności w pracy; przepisy o ochronie danych osobowych a dokumentacja kadrowa; monitoring w zakładzie pracy.

Program:
I.Prowadzenie akt osobowych w praktyce:
– wprowadzenie do akt osobowych – omówienie istoty danych osobowych pracowników,
– prowadzenie dokumentacji personalnej w formie elektronicznej – zmiany od stycznia,
– 2019 nowe zasady przechowywania akt osobowych skrócenie okresu przechowywania dokumentów,
– nowy podział teczki na części, sporządzanie wykazów dokumentacji, –dokumenty przechowywane w części D akt osobowych–omówienie ostatnich zmian dotyczących obowiązków,
– dotyczących tworzenia regulaminów pracy, wynagradzania oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
II.Dokumenty związane z zatrudnieniem:
– obowiązki informacyjne względem kandydata na pracownika w kontekście rozporządzenia RODO,
– zmiany kodeksu pracy w zakresie pozyskiwania danych od kandydatów do pracy.
III.Dokumentacja badań i zaświadczeń pracowniczych.
IV.Dokumentacja kar porządkowych.
V.Dokumentacja związana z ustaniem oraz przekształceniem stosunku pracy.
VI.Dokumentacja w zakresie urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności w pracy.
VII.Przepisy o ochronie danych osobowych a dokumentacja kadrowa:
– zmiany w prowadzeniu dokumentacji w kontekście RODO,
– zasady postępowania z CV dostarczanymi przez pracowników,
– dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności,
– stosowanie własnych wzorów kwestionariuszy osobowych,
– referencje i zdjęcia pracowników,
VIII. Monitoring w zakładzie pracy.

Prowadzący: ekspert z zakresu prawa pracy i BHP, specjalista ds. poradnictwa prawnego z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wieloletni pracownik administracji publicznej. Doświadczony wykładowca.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 20 września 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Dokumentacja pracownicza – zmiany w prawie pracy i zmiany w kodeksie pracy

Wrzesień 25 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy osoby, które na co dzień prowadzą dokumentację związaną ze stosunkiem pracy, pracowników działów kadr, personalnych, kadrę kierowniczą.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
Zdobycie wiedzy w przedmiocie wchodzących w życie zmian dotyczących prowadzenia dokumentacji pracowniczej, m.in. Prowadzenie akt osobowych; dokumenty związane z zatrudnieniem; dokumentacja badań i zaświadczeń pracowniczych; dokumentacja kar porządkowych: dokumentacja związana z ustaniem oraz przekształceniem stosunku pracy; dokumentacja w zakresie urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności w pracy; przepisy o ochronie danych osobowych a dokumentacja kadrowa; monitoring w zakładzie pracy.

Program:
I.Prowadzenie akt osobowych w praktyce:
– wprowadzenie do akt osobowych – omówienie istoty danych osobowych pracowników,
– prowadzenie dokumentacji personalnej w formie elektronicznej – zmiany od stycznia,
– 2019 nowe zasady przechowywania akt osobowych skrócenie okresu przechowywania dokumentów,
– nowy podział teczki na części, sporządzanie wykazów dokumentacji, –dokumenty przechowywane w części D akt osobowych–omówienie ostatnich zmian dotyczących obowiązków,
– dotyczących tworzenia regulaminów pracy, wynagradzania oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
II.Dokumenty związane z zatrudnieniem:
– obowiązki informacyjne względem kandydata na pracownika w kontekście rozporządzenia RODO,
– zmiany kodeksu pracy w zakresie pozyskiwania danych od kandydatów do pracy.
III.Dokumentacja badań i zaświadczeń pracowniczych.
IV.Dokumentacja kar porządkowych.
V.Dokumentacja związana z ustaniem oraz przekształceniem stosunku pracy.
VI.Dokumentacja w zakresie urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności w pracy.
VII.Przepisy o ochronie danych osobowych a dokumentacja kadrowa:
– zmiany w prowadzeniu dokumentacji w kontekście RODO,
– zasady postępowania z CV dostarczanymi przez pracowników,
– dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności,
– stosowanie własnych wzorów kwestionariuszy osobowych,
– referencje i zdjęcia pracowników,
VIII. Monitoring w zakładzie pracy.

Prowadzący: ekspert z zakresu prawa pracy i BHP, specjalista ds. poradnictwa prawnego z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wieloletni pracownik administracji publicznej. Doświadczony wykładowca.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 20 września 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Wrzesień 25
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25