Domy pomocy społecznej – kierowanie, odpłatność, zagadnienia praktyczne

Data szkolenia

12-06-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 5.06. wynosi 314,50 zł

Po 5.06. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy ośrodków pomocy społecznej.

Korzyści:
Nabycie wiedzy i umiejętności związanych z problematyką kierowania i ustalania zasad odpłatności w domach pomocy społecznej.
W trakcie szkolenia omawiane są problemy dotyczące domów pomocy społecznej. Plan szkolenia zakłada kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących postępowania ośrodka pomocy społecznej związanego z skierowaniem danej osoby do DPS, jak również postępowanie związane z ustaleniem kręgu osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności oraz ustalenia wysokości tej odpłatności. Ponadto w trakcie szkolenia przybliżone zostaną zagadnienia związane z egzekwowaniem opłat ponoszonych przez gminę zastępczo. W trakcie szkolenia omówione zostaną najnowsze orzeczenia sądów administracyjnych w zakresie tytułowej problematyki, a uczestnikom zostaną udostępnione wzory decyzji i pism związanych z omawianymi zagadnieniami.

Program:
1.Status prawny osoby chorej psychicznie i niepełnosprawnej intelektualnie w postępowaniu administracyjnym i cywilnym.
2.Ubezwłasnowolnienie, opieka prawna, kuratela:
a) osoby uprawnione do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie; rola ośrodka pomocy społecznej;
b) przebieg postępowania;
c) opiekun prawny i kurator.
3.Kurator dla osoby niepełnosprawnej.
4.Postępowanie wobec osób chorych psychicznie na gruncie przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
5.Rola ośrodka pomocy społecznej i zadania oraz obowiązki pracowników socjalnych na gruncie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Podstawy i granice zastosowania przymusu bezpośredniego.
6.Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.
7.Osoba chora psychicznie lub niepełnosprawna intelektualnie w domu pomocy społecznej – umieszczenie, wybór domu, osoby małoletnie, prawa osób umieszczonych.
8.Środowiskowe domy samopomocy – regulacja prawna.
9.Podsumowanie, zagadnienia szczegółowe, panel dyskusyjny.

Prowadzący: doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; konsultant portalu Legali w zakresie prawa pomocy społecznej; autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego; konsultant prawny kilku ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie pomocy społecznej.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 7 czerwca 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Domy pomocy społecznej – kierowanie, odpłatność, zagadnienia praktyczne

Czerwiec 12 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Pracownicy ośrodków pomocy społecznej.

Korzyści:
Nabycie wiedzy i umiejętności związanych z problematyką kierowania i ustalania zasad odpłatności w domach pomocy społecznej.
W trakcie szkolenia omawiane są problemy dotyczące domów pomocy społecznej. Plan szkolenia zakłada kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących postępowania ośrodka pomocy społecznej związanego z skierowaniem danej osoby do DPS, jak również postępowanie związane z ustaleniem kręgu osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności oraz ustalenia wysokości tej odpłatności. Ponadto w trakcie szkolenia przybliżone zostaną zagadnienia związane z egzekwowaniem opłat ponoszonych przez gminę zastępczo. W trakcie szkolenia omówione zostaną najnowsze orzeczenia sądów administracyjnych w zakresie tytułowej problematyki, a uczestnikom zostaną udostępnione wzory decyzji i pism związanych z omawianymi zagadnieniami.

Program:
1.Status prawny osoby chorej psychicznie i niepełnosprawnej intelektualnie w postępowaniu administracyjnym i cywilnym.
2.Ubezwłasnowolnienie, opieka prawna, kuratela:
a) osoby uprawnione do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie; rola ośrodka pomocy społecznej;
b) przebieg postępowania;
c) opiekun prawny i kurator.
3.Kurator dla osoby niepełnosprawnej.
4.Postępowanie wobec osób chorych psychicznie na gruncie przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
5.Rola ośrodka pomocy społecznej i zadania oraz obowiązki pracowników socjalnych na gruncie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Podstawy i granice zastosowania przymusu bezpośredniego.
6.Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.
7.Osoba chora psychicznie lub niepełnosprawna intelektualnie w domu pomocy społecznej – umieszczenie, wybór domu, osoby małoletnie, prawa osób umieszczonych.
8.Środowiskowe domy samopomocy – regulacja prawna.
9.Podsumowanie, zagadnienia szczegółowe, panel dyskusyjny.

Prowadzący: doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; konsultant portalu Legali w zakresie prawa pomocy społecznej; autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego; konsultant prawny kilku ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie pomocy społecznej.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 7 czerwca 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Czerwiec 12
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25