Dotacje oświatowe w 2019 roku. Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych

Data szkolenia

05-12-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 28.11. wynosi 314,50 zł

Po 28.11. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy wydziałów oświaty, urzędów gmin, starostw powiatowych; pracownicy zespołów (biur) obsługi oświaty, pracownicy Centrów Usług Wspólnych, zatrudnieni w gminach i powiatach kontrolerzy wewnętrzni; pracownicy podmiotów zapewniających obsługę finansową dla osób fizycznych i prawnych prowadzących przedszkola, szkoły lub placówki dotowane z budżetu samorządu; dyrektorzy placówek niepublicznych, organy prowadzące placówki niepubliczne; Podmioty zapewniające obsługę finansową dla osób fizycznych i prawnych prowadzących przedszkola, szkoły lub placówki dotowane z budżetu samorządu.

Korzyści:
Zakres obejmuje m.in.:
-zasady udzielania i rozliczania dotacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego wypłacanych przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez podmioty niebędące JST
-zasady wyrównywania dotacji, procentowe wartości wyrównania dotacji.
-nowe uchwały dotacyjne organu stanowiącego samorządu terytorialnego uwzględniające zmiany dotowania
-zasady przeznaczania subwencji oświatowej na kształcenie specjalne

Program:
1.Udzielanie i rozliczanie dotacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego wypłacanych przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez podmioty niebędące JST, w tym:
-dotacje dla szkół obliczane z uwzględnieniem wydatków takich samych typów szkół z pominięciem rodzaju szkoły,
-nowy ustawowy obowiązek przekazywania przez gminę danych potrzebnych do naliczenia dotacji na wniosek innej gminy,
-dotacja dla szkół publicznych (w tym również specjalnych) – iloczyn subwencji i wskaźnika zwiększającego.
-wskaźnik zwiększający i wzór na jego obliczanie,
-nowe dane do publikacji w BIPie,
-dotacja dla szkół niepublicznych dla dorosłych w wysokości przewidzianej subwencji,
-nowy warunek otrzymania dotacji – przekazanie danych do SIO,
-odsetki podatkowe od nieterminowo przekazanych dotacji,
-dotacja na absolwentów szkół dla dorosłych po zdaniu matury lub egzaminu zawodowego.
2.Obowiązkowa aktualizacja podstawowej kwoty dotacji ,możliwość aktualizacji wg potrzeb.
3.Zasady wyrównywania dotacji, procentowe wartości wyrównania dotacji.
4.Nowe uchwały dotacyjne organu stanowiącego samorządu terytorialnego uwzględniające zmiany dotowania(m.in. możliwość przetwarzania danych osobowych uczniów podczas udzielania i rozliczania dotacji , brak ustalania zakresu kontroli, co z rozliczeniem środków na kształcenie specjalne).
5.Zasady przeznaczania subwencji oświatowej na kształcenie specjalne- zmiany od 1 stycznia 2019- m.in. dokumentowanie wydatków na specjalną organizację nauki.
6.Zasady rozliczania między gminami w zakresie pokrycia kosztów edukacji przedszkolnej poniesionych na dziecko niebędące mieszkańcem gminy -obowiązek wyrównywania dotacji.
7.Konsultacje indywidualne.

Prowadzący: radca prawny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze placówek oświatowych i organów administracji publicznej. Pedagog i wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Szkoleniowiec, prowadzący od 15 lat liczne warsztaty, seminaria dla kadry administracji publicznej.

 

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 30 listopada 2018 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Dotacje oświatowe w 2019 roku. Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych

5 grudnia 2018 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Pracownicy wydziałów oświaty, urzędów gmin, starostw powiatowych; pracownicy zespołów (biur) obsługi oświaty, pracownicy Centrów Usług Wspólnych, zatrudnieni w gminach i powiatach kontrolerzy wewnętrzni; pracownicy podmiotów zapewniających obsługę finansową dla osób fizycznych i prawnych prowadzących przedszkola, szkoły lub placówki dotowane z budżetu samorządu; dyrektorzy placówek niepublicznych, organy prowadzące placówki niepubliczne; Podmioty zapewniające obsługę finansową dla osób fizycznych i prawnych prowadzących przedszkola, szkoły lub placówki dotowane z budżetu samorządu.

Korzyści:
Zakres obejmuje m.in.:
-zasady udzielania i rozliczania dotacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego wypłacanych przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez podmioty niebędące JST
-zasady wyrównywania dotacji, procentowe wartości wyrównania dotacji.
-nowe uchwały dotacyjne organu stanowiącego samorządu terytorialnego uwzględniające zmiany dotowania
-zasady przeznaczania subwencji oświatowej na kształcenie specjalne

Program:
1.Udzielanie i rozliczanie dotacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego wypłacanych przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez podmioty niebędące JST, w tym:
-dotacje dla szkół obliczane z uwzględnieniem wydatków takich samych typów szkół z pominięciem rodzaju szkoły,
-nowy ustawowy obowiązek przekazywania przez gminę danych potrzebnych do naliczenia dotacji na wniosek innej gminy,
-dotacja dla szkół publicznych (w tym również specjalnych) – iloczyn subwencji i wskaźnika zwiększającego.
-wskaźnik zwiększający i wzór na jego obliczanie,
-nowe dane do publikacji w BIPie,
-dotacja dla szkół niepublicznych dla dorosłych w wysokości przewidzianej subwencji,
-nowy warunek otrzymania dotacji – przekazanie danych do SIO,
-odsetki podatkowe od nieterminowo przekazanych dotacji,
-dotacja na absolwentów szkół dla dorosłych po zdaniu matury lub egzaminu zawodowego.
2.Obowiązkowa aktualizacja podstawowej kwoty dotacji ,możliwość aktualizacji wg potrzeb.
3.Zasady wyrównywania dotacji, procentowe wartości wyrównania dotacji.
4.Nowe uchwały dotacyjne organu stanowiącego samorządu terytorialnego uwzględniające zmiany dotowania(m.in. możliwość przetwarzania danych osobowych uczniów podczas udzielania i rozliczania dotacji , brak ustalania zakresu kontroli, co z rozliczeniem środków na kształcenie specjalne).
5.Zasady przeznaczania subwencji oświatowej na kształcenie specjalne- zmiany od 1 stycznia 2019- m.in. dokumentowanie wydatków na specjalną organizację nauki.
6.Zasady rozliczania między gminami w zakresie pokrycia kosztów edukacji przedszkolnej poniesionych na dziecko niebędące mieszkańcem gminy -obowiązek wyrównywania dotacji.
7.Konsultacje indywidualne.

Prowadzący: radca prawny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze placówek oświatowych i organów administracji publicznej. Pedagog i wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Szkoleniowiec, prowadzący od 15 lat liczne warsztaty, seminaria dla kadry administracji publicznej.

 

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 30 listopada 2018 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
5 grudnia 2018
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25