Dotacje podręcznikowe – ich wykorzystanie i rozliczanie w 2019 roku

Data szkolenia

16-04-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 10.04. wynosi 314,50 zł

Po 10.04. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, kierownicy jednostek budżetowych oświaty, pracownicy wydziałów oświaty oraz centrów usług wspólnych.

Korzyści:
-Omówienie nowych rozwiązań w sprawie dotacji podręcznikowej;
-Zapoznanie uczestników z problemami pojawiąjącymi się podczas wypełniania arkuszy dotyczących dotacji celowej;
-Omówienie spraw związanych z przekazywaniem danych i końcowym rozliczeniem dotacji;
-Przedstawienie zmian w odniesieniu do dotacji podręcznikowej;
-Przedyskutowanie problemów związanych z zapewnieniem uczniom podręczników w ramach dotacji celowej.

Program:
1.Aktualny stan prawny – najnowsze zmiany w celowej dotacji podręcznikowej.
2.Zakupy podręczników i materiałów edukacyjnych i zakup urządzeń do drukowania.
3.Nowe rozwiązania wprowadzone w sprawie dotacji podręcznikowej:
•Zmiana sposobu naliczania dotacji.
•Możliwość przenoszenia kwot między klasami- nowe uprawnienia dyrektora szkoły.
•1% na obsługę zadania – co się zmieniło?
4.Szczegółowe warunki udzielania dotacji celowej na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych: wysokość i tryb udzielania dotacji, inne wysokości dotacji dla dzieci wymagających kształcenia specjalnego – stan prawny na rok 2019 oraz wprowadzone zmiany w przepisach.
5.Dotacja celowa – realizacja zakupu i rozliczanie.
6.Aktualne wzory formularzy do rozliczenia dotacji.
7.Sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego:
•Rozliczanie szkoły podstawowej realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzone przez daną jednostkę samorządu terytorialnego.
•Rozliczanie szkoły podstawowej prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
8.Sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej otrzymanej przez dyrektora szkoły podstawowej prowadzone przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną (na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe).
9.Rozliczenie ilościowe dostarczonych podręczników.
10.Przekazywanie danych oraz końcowe rozliczenia dotacji udzielanych na zakup bezpłatnych podręczników.
11.Sprawozdania dotyczące dotacji celowej.
12.Problem dodatkowych egzemplarzy dla nauczycieli (nie są uwzględnione na fakturze, szkoła przyjmuje na stan).
13.Wypełnianie arkuszy dotyczących dotacji celowej na zakup podręczników – krok po kroku.
14.Problemy związane z zapewnieniem uczniom podręczników w ramach dotacji celowej:
•Co ze „starymi” podręcznikami m. in. do klasy I, II, IV, V?
•Wewnętrzne procedury szkoły związane z udostępnianiem podręczników uczniom: przyjęcie podręczników na stan szkoły, zasady udostępniania podręcznika, odpowiedzialność za zniszczenie bądź zagubienie.
15.Pytania uczestników szkolenia.
Prowadzący: radca prawny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze placówek oświatowych i organów administracji publicznej. Pedagog i wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Szkoleniowiec, prowadzący od 15 lat liczne warsztaty, seminaria dla kadry administracji publicznej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Dotacje podręcznikowe – ich wykorzystanie i rozliczanie w 2019 roku

Kwiecień 16 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, kierownicy jednostek budżetowych oświaty, pracownicy wydziałów oświaty oraz centrów usług wspólnych.

Korzyści:
-Omówienie nowych rozwiązań w sprawie dotacji podręcznikowej;
-Zapoznanie uczestników z problemami pojawiąjącymi się podczas wypełniania arkuszy dotyczących dotacji celowej;
-Omówienie spraw związanych z przekazywaniem danych i końcowym rozliczeniem dotacji;
-Przedstawienie zmian w odniesieniu do dotacji podręcznikowej;
-Przedyskutowanie problemów związanych z zapewnieniem uczniom podręczników w ramach dotacji celowej.

Program:
1.Aktualny stan prawny – najnowsze zmiany w celowej dotacji podręcznikowej.
2.Zakupy podręczników i materiałów edukacyjnych i zakup urządzeń do drukowania.
3.Nowe rozwiązania wprowadzone w sprawie dotacji podręcznikowej:
•Zmiana sposobu naliczania dotacji.
•Możliwość przenoszenia kwot między klasami- nowe uprawnienia dyrektora szkoły.
•1% na obsługę zadania – co się zmieniło?
4.Szczegółowe warunki udzielania dotacji celowej na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych: wysokość i tryb udzielania dotacji, inne wysokości dotacji dla dzieci wymagających kształcenia specjalnego – stan prawny na rok 2019 oraz wprowadzone zmiany w przepisach.
5.Dotacja celowa – realizacja zakupu i rozliczanie.
6.Aktualne wzory formularzy do rozliczenia dotacji.
7.Sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego:
•Rozliczanie szkoły podstawowej realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzone przez daną jednostkę samorządu terytorialnego.
•Rozliczanie szkoły podstawowej prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
8.Sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej otrzymanej przez dyrektora szkoły podstawowej prowadzone przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną (na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe).
9.Rozliczenie ilościowe dostarczonych podręczników.
10.Przekazywanie danych oraz końcowe rozliczenia dotacji udzielanych na zakup bezpłatnych podręczników.
11.Sprawozdania dotyczące dotacji celowej.
12.Problem dodatkowych egzemplarzy dla nauczycieli (nie są uwzględnione na fakturze, szkoła przyjmuje na stan).
13.Wypełnianie arkuszy dotyczących dotacji celowej na zakup podręczników – krok po kroku.
14.Problemy związane z zapewnieniem uczniom podręczników w ramach dotacji celowej:
•Co ze „starymi” podręcznikami m. in. do klasy I, II, IV, V?
•Wewnętrzne procedury szkoły związane z udostępnianiem podręczników uczniom: przyjęcie podręczników na stan szkoły, zasady udostępniania podręcznika, odpowiedzialność za zniszczenie bądź zagubienie.
15.Pytania uczestników szkolenia.
Prowadzący: radca prawny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze placówek oświatowych i organów administracji publicznej. Pedagog i wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Szkoleniowiec, prowadzący od 15 lat liczne warsztaty, seminaria dla kadry administracji publicznej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Kwiecień 16
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25