Dowód osobisty z warstwą elektroniczną – najnowsze zmiany w ustawie o dowodach osobistych. Problematyka wydawania dowodów osobistych na tle praktyki i orzecznictwa. Stosowanie KPA do spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych

Data szkolenia

25-02-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 21.02. wynosi 314,50 zł

Po 21.02. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do pracowników wydziałów ewidencji ludności i spraw obywatelskich urzędów miast i gmin

Korzyści:
Omówienie przepisów z najnowszych zmian w ustawie o dowodach osobistych oraz najczęściej powtarzających się nieprawidłowości na tle orzecznictwa WSA, NSA, doktryny oraz praktyki kontrolerskiej.

Program:

1.Omówienie projektowanych zmian w ustawie o dowodach osobistych
-Wprowadzenie dowodu osobistego z warstwą elektroniczną
-Dane zawarte w dowodzie osobistym i funkcjonalność warstwy elektronicznej
-Certyfikaty zamieszczone w dowodzie osobistym – zawieszenie i cofanie
-Wydawanie dowodu osobistego, jego wymiana i unieważnianie oraz udostępnianie danych z RDO
2.Zasady wydawania dowodów osobistych
-Uprawnienie do złożenia wniosku i miejsce złożenia wniosku
-Obecność wnioskodawcy przy składaniu wniosku
-Elementy obligatoryjne wniosku
-Odbiór dowodu osobistego oraz odbiór dokumentu przez pełnomocnika
3.Odmowa wydania dowodu osobistego
-Postępowanie wyjaśniające
-Przesłanki odmowy wydania dowodu osobistego
-Podstawa prawna, uzasadnienie decyzji
-Odpowiednie stosowanie przepisów KPA
4.Wymiana i unieważnienie dowodu osobistego – tryby postępowania
-Wydanie nowego dowodu osobistego
-Utrata dowodu osobistego
-Uszkodzenie dowodu osobistego
-Ustawowe terminy unieważnienia dowodu osobistego; właściwość organu unieważniającego dowód osobisty
5.Stwierdzenie nieważności dowodu osobistego
-Przesłanki stwierdzenia nieważności dowodu osobistego
-Podstawa prawna, uzasadnienie decyzji
-Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
6.Omówienie najczęściej powtarzających się nieprawidłowości na tle orzecznictwa WSA, NSA, doktryny oraz praktyki kontrolerskiej.
7.Dyskusja
8.Wzory pism i dokumentów

Prowadząca: inspektor wojewódzki ds. kontroli w Wydziale Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, doświadczony wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 20 lutego 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Dowód osobisty z warstwą elektroniczną – najnowsze zmiany w ustawie o dowodach osobistych. Problematyka wydawania dowodów osobistych na tle praktyki i orzecznictwa. Stosowanie KPA do spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych

Luty 25 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do pracowników wydziałów ewidencji ludności i spraw obywatelskich urzędów miast i gmin

Korzyści:
Omówienie przepisów z najnowszych zmian w ustawie o dowodach osobistych oraz najczęściej powtarzających się nieprawidłowości na tle orzecznictwa WSA, NSA, doktryny oraz praktyki kontrolerskiej.

Program:

1.Omówienie projektowanych zmian w ustawie o dowodach osobistych
-Wprowadzenie dowodu osobistego z warstwą elektroniczną
-Dane zawarte w dowodzie osobistym i funkcjonalność warstwy elektronicznej
-Certyfikaty zamieszczone w dowodzie osobistym – zawieszenie i cofanie
-Wydawanie dowodu osobistego, jego wymiana i unieważnianie oraz udostępnianie danych z RDO
2.Zasady wydawania dowodów osobistych
-Uprawnienie do złożenia wniosku i miejsce złożenia wniosku
-Obecność wnioskodawcy przy składaniu wniosku
-Elementy obligatoryjne wniosku
-Odbiór dowodu osobistego oraz odbiór dokumentu przez pełnomocnika
3.Odmowa wydania dowodu osobistego
-Postępowanie wyjaśniające
-Przesłanki odmowy wydania dowodu osobistego
-Podstawa prawna, uzasadnienie decyzji
-Odpowiednie stosowanie przepisów KPA
4.Wymiana i unieważnienie dowodu osobistego – tryby postępowania
-Wydanie nowego dowodu osobistego
-Utrata dowodu osobistego
-Uszkodzenie dowodu osobistego
-Ustawowe terminy unieważnienia dowodu osobistego; właściwość organu unieważniającego dowód osobisty
5.Stwierdzenie nieważności dowodu osobistego
-Przesłanki stwierdzenia nieważności dowodu osobistego
-Podstawa prawna, uzasadnienie decyzji
-Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
6.Omówienie najczęściej powtarzających się nieprawidłowości na tle orzecznictwa WSA, NSA, doktryny oraz praktyki kontrolerskiej.
7.Dyskusja
8.Wzory pism i dokumentów

Prowadząca: inspektor wojewódzki ds. kontroli w Wydziale Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, doświadczony wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 20 lutego 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Luty 25
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25