Dyscyplina finansów publicznych

« powrót do wydarzeń

Na szkolenie zapraszamy kierowników i pracowników jednostek sektora finansów publicznych.

Start:
12 czerwca 2018 09:00
Koniec:
12 czerwca 2018 14:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 5 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon:
77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy kierowników i pracowników jednostek sektora finansów publicznych.
Cel i korzyści ze szkolenia:

Sektor finansów publicznych ma swoje bardzo specyficzne zasady funkcjonowania. Nie dla wszystkich kierowników jednostek sektora finansów publicznych są one w pełni jasne i czytelne, a przecież ponoszą oni odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie finansowe swoich jednostek. Pracownicy tych jednostek również często mają problem z odnalezieniem się w gąszczu charakterystycznych zasad tego sektora. Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników, w sposób łatwy i zrozumiały, w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych według zasad ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Program:

 1. Podmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – odpowiedzialność kierownika i pracowników jednostki sektora finansów publicznych oraz innych osób spoza sektora finansów publicznych.
 2. Przedmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – charakterystyka czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych – istota, zasady, środki zapobiegawcze w praktyce jednostek.
 3. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (przesłanki odpowiedzialności, przesłanki wyłączające odpowiedzialność).
 4. Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych (podmioty zobowiązane do złożenia zawiadomienia, wymogi formalne zawiadomienia).
 5. Postępowanie rzecznika dyscypliny finansów publicznych oraz komisji orzekającej.
 6. Prawa i obowiązki obwinionego o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 7. Kary za naruszenie dyscypliny finansowej (upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi).
 8. Przedawnienie i zatarcie skazania.
 9. Sesja pytań.

  Prowadząca:
  Wieloletni skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 7 czerwca 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole