Egzekucja administracyjna po nowelizacji

Data szkolenia

03-03-2020

Godzina

09:30 - 14:30

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 25.02. wynosi 335,75 zł

Po 25.02. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy organów administracji publicznej zajmujący się egzekucją administracyjną i czynnościami przedegzekucyjnymi (upomnienia, miękka windykacja) w zakresie podatków oraz niepodatkowych należności o charakterze publicznoprawnym

Korzyści:
Przedstawienie postępowania egzekucyjnego ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian i ich praktycznych konsekwencji – przykłady – wzory –problemy.

Program:
1.Egzekucja administracyjna – źródła prawa i charakterystyka
2.Podstawowe pojęcia
1) Podmioty (wierzyciel, dłużnik/zobowiązany, dłużnik zajętej wierzytelności)
2) Przedmiot (jakie obowiązki podlegają egzekucji administracyjnej – a jakie nie)
3.Omówienie zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – zakres i wejście w życie.
4.Zasady egzekucji administracyjnej
1)Obowiązek podjęcia czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych.
2)Zasada upominania.
3)Zasada współdziałania podmiotów prowadzących egzekucję administracyjną
5.Postępowanie egzekucyjne a egzekucja administracyjna – rozróżnienie pojęć na tle zmian w u.p.e.a.
6.Stosowanie KPA w egzekucji administracyjnej
1) Nowe zasady ogólne KPA a postępowanie egzekucyjne
2)Doręczenia – w tym doręczenia elektroniczne
7.Problem przerwy w biegu terminu przedawnienia zobowiązań w związku z zastosowaniem środków egzekucyjnych
1)Zasady przedawnienia zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym
2)Warunki skutecznego przerwania biegu terminu przedawnienia
8.Windykacja
1)„miękka” –działania informacyjno-przypominające (kiedy stosować; Jakie czynności i jak je podejmować)
2)„twarda” (kiedy stosować; czynności i ich konsekwencje)
9.Czynności przedegzekucyjne wierzyciela
1)Upomnienia: kiedy wystawić; komu doręczyć? Zawartość upomnienia.
2)Tytuł wykonawczy: kontstrukcja; wystawienie; aktualizacja tytułu wykonawczego.
10.Rola wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego
1) Nieprzystąpienie organu egzekucyjnego do egzekucji – zażalenie
2) Rozpoznanie środków zaskarżenia
a)Zarzuty zobowiązanego
b)Postanowienie wierzyciela w sprawie zarzutów zgłoszonych przez zobowiązanego (wzór)
3) Skarga na przewlekłość organu egzekucyjnego
11.Koszty egzekucyjne
1)Co składa się na koszty
a)Opłata manipulacyjna
b)Opłata egzekucyjna
c)Opłata za czynności egzekucyjna
d)Wydatki
2)Koszty upomnienia a koszty egzekucyjne
3)Tryb rozliczenia kosztów egzekucyjnych
4)Umorzenie kosztów egzekucyjnych

Prowadzący: Radca prawny, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego z ponad 10-letnim doświadczeniem orzeczniczym, specjalista w zakresie Kpa, współpracy jst z organizacjami pozarządowymi. Wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, trener prowadzący szkolenia na terenie całego kraju

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 27 lutego 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Egzekucja administracyjna po nowelizacji

Marzec 3 @ 09:30 - 14:30

Adresaci:
Pracownicy organów administracji publicznej zajmujący się egzekucją administracyjną i czynnościami przedegzekucyjnymi (upomnienia, miękka windykacja) w zakresie podatków oraz niepodatkowych należności o charakterze publicznoprawnym

Korzyści:
Przedstawienie postępowania egzekucyjnego ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian i ich praktycznych konsekwencji – przykłady – wzory –problemy.

Program:
1.Egzekucja administracyjna – źródła prawa i charakterystyka
2.Podstawowe pojęcia
1) Podmioty (wierzyciel, dłużnik/zobowiązany, dłużnik zajętej wierzytelności)
2) Przedmiot (jakie obowiązki podlegają egzekucji administracyjnej – a jakie nie)
3.Omówienie zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – zakres i wejście w życie.
4.Zasady egzekucji administracyjnej
1)Obowiązek podjęcia czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych.
2)Zasada upominania.
3)Zasada współdziałania podmiotów prowadzących egzekucję administracyjną
5.Postępowanie egzekucyjne a egzekucja administracyjna – rozróżnienie pojęć na tle zmian w u.p.e.a.
6.Stosowanie KPA w egzekucji administracyjnej
1) Nowe zasady ogólne KPA a postępowanie egzekucyjne
2)Doręczenia – w tym doręczenia elektroniczne
7.Problem przerwy w biegu terminu przedawnienia zobowiązań w związku z zastosowaniem środków egzekucyjnych
1)Zasady przedawnienia zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym
2)Warunki skutecznego przerwania biegu terminu przedawnienia
8.Windykacja
1)„miękka” –działania informacyjno-przypominające (kiedy stosować; Jakie czynności i jak je podejmować)
2)„twarda” (kiedy stosować; czynności i ich konsekwencje)
9.Czynności przedegzekucyjne wierzyciela
1)Upomnienia: kiedy wystawić; komu doręczyć? Zawartość upomnienia.
2)Tytuł wykonawczy: kontstrukcja; wystawienie; aktualizacja tytułu wykonawczego.
10.Rola wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego
1) Nieprzystąpienie organu egzekucyjnego do egzekucji – zażalenie
2) Rozpoznanie środków zaskarżenia
a)Zarzuty zobowiązanego
b)Postanowienie wierzyciela w sprawie zarzutów zgłoszonych przez zobowiązanego (wzór)
3) Skarga na przewlekłość organu egzekucyjnego
11.Koszty egzekucyjne
1)Co składa się na koszty
a)Opłata manipulacyjna
b)Opłata egzekucyjna
c)Opłata za czynności egzekucyjna
d)Wydatki
2)Koszty upomnienia a koszty egzekucyjne
3)Tryb rozliczenia kosztów egzekucyjnych
4)Umorzenie kosztów egzekucyjnych

Prowadzący: Radca prawny, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego z ponad 10-letnim doświadczeniem orzeczniczym, specjalista w zakresie Kpa, współpracy jst z organizacjami pozarządowymi. Wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, trener prowadzący szkolenia na terenie całego kraju

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 27 lutego 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Marzec 3
Czas:
09:30 - 14:30
Wydarzenie Categories:
, ,

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25