Elektroniczne faktury ustrukturyzowane i inne elektroniczne dokumenty ustrukturyzowane w instytucjach kultury – nowy obowiązek, nowa rachunkowość, nowe rozwiązania

Data szkolenia

01-03-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 22.02. wynosi 331,50 zł

Po 22.02. cena szkolenia wynosi 390,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy odpowiedzialni za stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych oraz pracownicy pionów finansowo-księgowych odpowiedzialnych za rozliczanie zakupów w księgach rachunkowych.

Cel szkolenia
Zapoznanie uczestników z nowymi obowiązkami jakie wynikają ze zmian w prawie zamówień publicznych.

Czy wiesz już, że Twoja jednostka będzie zobowiązana do prowadzenia rozliczeń z zastosowaniem faktur elektronicznych w związku z pewnymi transakcjami. Wynika to z wdrożenia dyrektywy 2014/55/EU z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych ustawą o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych. Oznacza to, że musisz wiedzieć czym jest:
-faktura elektroniczna ustrukturyzowana a faktura elektroniczna;
-zasada ewidencjonowania faktur elektronicznych;
-zasada wystawiania faktur elektronicznych;
-obieg dokumentacji w ramach platformy e-faktura w tym elektronicznych dokumentów ustrukturyzowanych;
-zakup związany z elektronicznymi fakturami ustrukturyzowanymi i pozostałymi fakturami;
-konto użytkownika na platformie i zaciąganie danych(transmisja danych) w tym zagadnienie rejestru zakupu VAT i plików J.P.K.

Program:

1.Zakres przedmiotowy stosowania ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych – towary, usługi , roboty budowlane , koncesje;
2.Elektroniczna faktura ustrukturyzowana a elektroniczna faktura i faktura papierowa w tym składowe elektronicznej faktury ustrukturyzowanej;
3.Zasady odbioru elektronicznej faktury ustrukturyzowanej – e-platforma do odbioru faktur, faktur korygujących;
4.Obieg elektronicznej faktury ustrukturyzowanej w jednostce;
5.Ustrukturyzowany dokument elektroniczny – rodzaje dokumentacji w przykładach – zlecenie zakupu, zamówienie, awizo dostawy i inne;
6.Obowiązek otwarcia konta na platformie do rozliczeń elektronicznej faktury ustrukturyzowanej oraz innych dokumentów ustrukturyzowanych ;
7.Obieg dokumentacji w jednostce po wdrożeniu elektronicznej faktury ustrukturyzowanej oraz innych dokumentów ustrukturyzowanych;
8.Dostosowanie jednostki do wymogów przewidzianych stosowaniem elektronicznej faktury ustrukturyzowanej oraz innych elektronicznych dokumentów ustrukturyzowanych;
9.Pytania i dyskusja.

Prowadzący: doradca prawny, specjalista z zakresu finansów publicznych, były inspektor kontroli RIO
w Katowicach. Wieloletni trener w zakresie rachunkowości budżetowej wielu firm szkoleniowych. Wykładowca przeprowadził szkolenia m.in. dla następujących podmiotów: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Miast i Gmin, Starostwa, Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy, Jednostki Systemu Pomocy Społecznej, Placówki Oświatowe, Ośrodki Sportu i Rekreacji, Instytucje Kultury, oraz inne jednostki sektora finansów publicznych.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 25 lutego 2019 r. 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

Elektroniczne faktury ustrukturyzowane i inne elektroniczne dokumenty ustrukturyzowane w instytucjach kultury – nowy obowiązek, nowa rachunkowość, nowe rozwiązania

1 marca 2019 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Pracownicy odpowiedzialni za stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych oraz pracownicy pionów finansowo-księgowych odpowiedzialnych za rozliczanie zakupów w księgach rachunkowych.

Cel szkolenia
Zapoznanie uczestników z nowymi obowiązkami jakie wynikają ze zmian w prawie zamówień publicznych.

Czy wiesz już, że Twoja jednostka będzie zobowiązana do prowadzenia rozliczeń z zastosowaniem faktur elektronicznych w związku z pewnymi transakcjami. Wynika to z wdrożenia dyrektywy 2014/55/EU z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych ustawą o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych. Oznacza to, że musisz wiedzieć czym jest:
-faktura elektroniczna ustrukturyzowana a faktura elektroniczna;
-zasada ewidencjonowania faktur elektronicznych;
-zasada wystawiania faktur elektronicznych;
-obieg dokumentacji w ramach platformy e-faktura w tym elektronicznych dokumentów ustrukturyzowanych;
-zakup związany z elektronicznymi fakturami ustrukturyzowanymi i pozostałymi fakturami;
-konto użytkownika na platformie i zaciąganie danych(transmisja danych) w tym zagadnienie rejestru zakupu VAT i plików J.P.K.

Program:

1.Zakres przedmiotowy stosowania ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych – towary, usługi , roboty budowlane , koncesje;
2.Elektroniczna faktura ustrukturyzowana a elektroniczna faktura i faktura papierowa w tym składowe elektronicznej faktury ustrukturyzowanej;
3.Zasady odbioru elektronicznej faktury ustrukturyzowanej – e-platforma do odbioru faktur, faktur korygujących;
4.Obieg elektronicznej faktury ustrukturyzowanej w jednostce;
5.Ustrukturyzowany dokument elektroniczny – rodzaje dokumentacji w przykładach – zlecenie zakupu, zamówienie, awizo dostawy i inne;
6.Obowiązek otwarcia konta na platformie do rozliczeń elektronicznej faktury ustrukturyzowanej oraz innych dokumentów ustrukturyzowanych ;
7.Obieg dokumentacji w jednostce po wdrożeniu elektronicznej faktury ustrukturyzowanej oraz innych dokumentów ustrukturyzowanych;
8.Dostosowanie jednostki do wymogów przewidzianych stosowaniem elektronicznej faktury ustrukturyzowanej oraz innych elektronicznych dokumentów ustrukturyzowanych;
9.Pytania i dyskusja.

Prowadzący: doradca prawny, specjalista z zakresu finansów publicznych, były inspektor kontroli RIO
w Katowicach. Wieloletni trener w zakresie rachunkowości budżetowej wielu firm szkoleniowych. Wykładowca przeprowadził szkolenia m.in. dla następujących podmiotów: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Miast i Gmin, Starostwa, Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy, Jednostki Systemu Pomocy Społecznej, Placówki Oświatowe, Ośrodki Sportu i Rekreacji, Instytucje Kultury, oraz inne jednostki sektora finansów publicznych.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 25 lutego 2019 r. 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
1 marca 2019
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25