Elektroniczne zamówienia publiczne w praktyce

Data szkolenia

29-10-2018

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 22.10. wynosi 314,50 zł

Po 22.10. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy kierowników jednostek sektora finansów publicznych, pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za dokonywanie zamówień, dla których wyłączony jest obowiązek stosowania ustawy Pzp.

Program:
I. Etapy elektronizacji zamówień publicznych.
1. Elektronizacja zamówień publicznych w okresie przejściowym do 18.10.2018 r. – zakres i wymagania.
2. Elektronizacja zamówień publicznych od dnia 18.10.2018 r.
II. Platforma e-Zamówienia – czy i w jakim zakresie będzie wykorzystywana przez zamawiającego
i wykonawców.
III. Portale e-usług zamawiającego i komercyjne.
IV. Narzędzia i urządzenia wymagane do zapewnienia zgodności z przepisami o elektronizacji zamówień publicznych:
1. Wymagania techniczno-organizacyjne, dopuszczalne formaty danych;
2. Wymagania bezpieczeństwa danych, znacznik czasu, szyfrowanie danych.
V. Formy czynności prawnych w kodeksie cywilnym (pisemna i elektroniczna).
VI. Podpis elektroniczny – rodzaje a zasada pisemności w Prawie zamówień publicznych.
VII. Prowadzenie postępowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej krok po kroku – praktyczne podpowiedzi w zakresie sposobu postępowania i zapisów SIWZ:
1. Forma a sposób przekazywania.
2. Wymiana informacji z wykonawcami na etapie przed składaniem oferty – zapytania do SIWZ, odpowiedzi, zmiana SIWZ, ogłoszenia o zamówieniu.
3. Złożenie oferty w postaci elektronicznej, otwarcie ofert, obowiązki informacyjne – jak to w praktyce się będzie odbywać.
4. Złożenie oświadczeń wstępnych, o których mowa w art. 25a ustawy Pzp.
5. Złożenie dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp; uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
6. Dokumenty składane w postępowaniu, wykorzystanie elektronicznych ogólnie dostępnych baz dokumentów, E-certis.
7. Różnica miedzy oświadczeniami i dokumentami elektronicznymi, a przesłaniem elektronicznej kopii dokumentów, oświadczeń.
8. Wyjaśnianie treści oferty w trybie art. 87 ustawy Pzp;.
9. Obowiązki informacyjne zamawiającego po zakończeniu postępowania (art. 92 ustawy).
10. Podpisanie umowy.
VIII. Zasady składania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) od 18.4.2018 r.
1. Stanowisko UZP w sprawie JEDZ – praktyka, trudności.
2. Serwis Komisji Europejskiej (eJEDZ) eJEDZ – przygotowanie JEDZ przez zamawiającego.
3. eJEDZ – przygotowanie i składanie JEDZ przez wykonawców.
IX. Przechowywanie i udostępnianie dokumentów elektronicznych.

Prowadząca – radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających i wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 25 października 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Elektroniczne zamówienia publiczne w praktyce

29 października 2018 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy kierowników jednostek sektora finansów publicznych, pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za dokonywanie zamówień, dla których wyłączony jest obowiązek stosowania ustawy Pzp.

Program:
I. Etapy elektronizacji zamówień publicznych.
1. Elektronizacja zamówień publicznych w okresie przejściowym do 18.10.2018 r. – zakres i wymagania.
2. Elektronizacja zamówień publicznych od dnia 18.10.2018 r.
II. Platforma e-Zamówienia – czy i w jakim zakresie będzie wykorzystywana przez zamawiającego
i wykonawców.
III. Portale e-usług zamawiającego i komercyjne.
IV. Narzędzia i urządzenia wymagane do zapewnienia zgodności z przepisami o elektronizacji zamówień publicznych:
1. Wymagania techniczno-organizacyjne, dopuszczalne formaty danych;
2. Wymagania bezpieczeństwa danych, znacznik czasu, szyfrowanie danych.
V. Formy czynności prawnych w kodeksie cywilnym (pisemna i elektroniczna).
VI. Podpis elektroniczny – rodzaje a zasada pisemności w Prawie zamówień publicznych.
VII. Prowadzenie postępowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej krok po kroku – praktyczne podpowiedzi w zakresie sposobu postępowania i zapisów SIWZ:
1. Forma a sposób przekazywania.
2. Wymiana informacji z wykonawcami na etapie przed składaniem oferty – zapytania do SIWZ, odpowiedzi, zmiana SIWZ, ogłoszenia o zamówieniu.
3. Złożenie oferty w postaci elektronicznej, otwarcie ofert, obowiązki informacyjne – jak to w praktyce się będzie odbywać.
4. Złożenie oświadczeń wstępnych, o których mowa w art. 25a ustawy Pzp.
5. Złożenie dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp; uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
6. Dokumenty składane w postępowaniu, wykorzystanie elektronicznych ogólnie dostępnych baz dokumentów, E-certis.
7. Różnica miedzy oświadczeniami i dokumentami elektronicznymi, a przesłaniem elektronicznej kopii dokumentów, oświadczeń.
8. Wyjaśnianie treści oferty w trybie art. 87 ustawy Pzp;.
9. Obowiązki informacyjne zamawiającego po zakończeniu postępowania (art. 92 ustawy).
10. Podpisanie umowy.
VIII. Zasady składania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) od 18.4.2018 r.
1. Stanowisko UZP w sprawie JEDZ – praktyka, trudności.
2. Serwis Komisji Europejskiej (eJEDZ) eJEDZ – przygotowanie JEDZ przez zamawiającego.
3. eJEDZ – przygotowanie i składanie JEDZ przez wykonawców.
IX. Przechowywanie i udostępnianie dokumentów elektronicznych.

Prowadząca – radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających i wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 25 października 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
29 października 2018
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25