Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny – rola, wykorzystanie w praktyce administracyjnej, źródło danych

« powrót do wydarzeń

Adresatami szkolenia są pracownicy administracji samorządowej, geodeci, architekci, urbaniści, inwestorzy, deweloperzy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, notariusze, geolodzy, gospodarujący gruntami rolnymi, zajmujący się ochroną środowiska, pracownicy związani z gospodarowaniem gruntami pod wodami, wykonawcy prac budowlanych, pracownicy służb porządku publicznego, leśnicy, statystycy, pracownicy organów podatkowych.

Start:
23 maja 2018 09:00
Koniec:
23 maja 2018 14:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 16 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Adresatami szkolenia są pracownicy administracji samorządowej, geodeci, architekci, urbaniści, inwestorzy, deweloperzy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, notariusze, geolodzy,  gospodarujący gruntami rolnymi, zajmujący się ochroną środowiska, pracownicy związani z gospodarowaniem gruntami pod wodami, wykonawcy prac budowlanych, pracownicy służb porządku publicznego, leśnicy, statystycy,  pracownicy organów podatkowych.

Cele i korzyści:

Celem szkolenia jest przybliżenie niezbędnej wiedzy w praktyce zawodowej osób korzystających z danych zawartych w rejestrze ewidencji gruntów i budynków.

Program:

 1. Geneza ewidencji gruntów i budynków (egib) w Polsce, czyli o tym dlaczego nie ma w Polsce jeszcze katastru nieruchomości?
 2. Definicja ewidencji gruntów i budynków. Ewidencja a kataster nieruchomości, czyli o tym czym jest ten rejestr i dlaczego jest taki istotny?
 3. Charakter ewidencji gruntów i budynków. Ewidencja gruntów i budynków rejestrem publicznym, czyli dlaczego informacje zawarte w tym rejestrze nie rozwiążą wszystkich naszych problemów z nieruchomościami?
 4. Zakres informacji, który obejmuje egib, czyli o bogactwie wiedzy jaką można czerpać z tego rejestru.
 5. Zakładanie, prowadzenie i aktualizacja informacji zawartych w egib, czyli o niekończącej się historii.
 6. Podmiot i przedmiot ewidencyjny, czyli o gruntach budynkach lokalach i ich władających i właścicielach.
 7. Odpłatne i nieodpłatne wydawanie informacji zawartych w egib, czyli komu informacja należy się „za darmo”, a kto musi znaleźć „parę groszy”?
 8. Rejestr cen i wartości nieruchomości (RCiWN), czyli o czymś co rzeczoznawcy majątkowi lubią najbardziej.
 9. Wymiana informacji między egib a księgami wieczystymi, czyli o tym co i gdzie ma priorytet.
 10. Wymiana informacji między egib a innymi rejestrami, czyli o harmonizacji baz danych.
 11. Wymiana informacji między organami służby geodezyjnej i kartograficznej, czyli o pomocy wzajemnej w rozwiązywani geodezyjnych problemów.
 12. Wykorzystanie egib w gospodarce przestrzennej, czyli czy bez egib mielibyśmy ład przestrzenny?
 13. Wykorzystanie egib w gospodarowaniu nieruchomościami, ważne informacje dla gospodarujących nieruchomościami samorządowymi i Skarbu Państwa.
 14. Wykorzystanie egib w statystyce publicznej, czyli egib źródłem wiedzy dla tendencji i trendów.
 15. Wykorzystanie egib dla wymiaru podatków i świadczeń, czyli „płać i płacz” jeśli posiadasz nieruchomość.
 16. Informacje egib w planowaniu inwestycyjnym i realizacji inwestycji, czyli o wykorzystaniu informacji ewidencyjnych w projektowaniu i budownictwie.
 17. Wykorzystanie egib w ochronie środowiska, czyli z ekologią „za pan brat”.
 18. Wykorzystanie egib w gospodarce rolnej, czyli bez informacji z egib nie ma zrównoważonej produkcji rolniczej.
 19. Wykorzystanie egib w pracach geodezyjnych i kartograficznych, czyli coś dla geodetów, geomatyków i kartografów.
 20. Lasy a egib, czyli o lasach państwowych, prywatnych oraz ich ewidencjonowaniu w relacji z Ustawą o lasach.
 21. Relacje między prawem wodnym a egib, czyli nieco o gruntach pod wodami i ich granicach oraz wpływie prawa wodnego.
 22. Wykorzystanie informacji zawartych w egib w postępowaniach administracyjnych, czyli o poszukiwaniu dowodów w sprawach administracyjnych.
 23. Egib jako baza dla systemów informacji przestrzennej, czyli egib szkieletem informacji przestrzennej.
 24. Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach, czyli o integracji informacji.
 25. Problemy z jakością i rzetelnością informacji zawartej w egib, czyli o tym czy faktycznie, że „koń jaki jest, każdy widzi”?
 26. Podsumowanie i praktyczne rady dla korzystających z zasobów ewidencji gruntów i budynków.

Prowadzący:
mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Wieloletnia praktyka w dziedzinie geodezji i kartografii. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO  9001 i 14001. Potwierdzone umiejętności w zakresie negocjacji metodami NLP.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 20 maja 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole