Ewidencja księgowa vat – rachunkowe i fiskalne aspekty rozliczenia podatku vat w jst, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w 2018 roku

« powrót do wydarzeń

Szkolenie adresowane jest dla skarbników, głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo- księgowych jst, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Data:
11 maja 2018 09:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 7 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon:
77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest dla skarbników, głównych księgowych oraz  pracowników służb finansowo- księgowych  jst,  jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Cel:
Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu   zasady dotyczące  wykonania  i ewidencji  zdarzeń gospodarczych i finansowych z wykorzystaniem podatku VAT – po wprowadzeniu centralizacji oraz  po  zmianach przepisów ustaw i rozporządzeń   w JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach  budżetowych . Obszerny materiał, dotyczący zmienionych przepisów podatku VAT, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są lub będą  przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności.

Program:
1.  Podstawowe zagadnienia z zakresu VAT: podmiot i przedmiot opodatkowania, zasady rozliczania, stawki VAT, terminy, dokumentacja, moment powstania obowiązku podatkowego, prawo odliczenia podatku VAT.

2.  Moment powstania obowiązku podatkowego  i prawo do odliczenia – przykłady:

 • najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste,
 • media (energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz, odprowadzanie ścieków),
 • sprzedaż towarów,
 • wyżywienie dla uczniów, nauczycieli, personelu i innych osób,
 • zakwaterowanie w internatach,
 • pomoc społeczna,
 • usługi budowlane i budowlano-montażowe,
 • odwrotne obciążenie: towary objęte odwrotnym obciążeniem; obowiązki sprzedawcy i nabywcy.

3. Częściowe odliczanie VAT- struktura oraz  korekta podatku  naliczonego – ujęcie w księgach rachunkowych  – prewspółczynnik  i proporcja.

4.   Korekty odliczeń: rocznej , 5-letniej, 10-letniej( przykłady),

5.   Rozlicze­nia VAT – po centralizacji – w urzędach JST i jednostkach organizacyjnych bez osobowości prawnej:

 • Organizacja kont na potrzeby rozliczenia VAT;
 • Podatek VAT w klasyfikacji budżetowej;
 • Rozliczanie podatku VAT- ogólne zasady ewidencji ;
 • Rozliczenie podatku VAT wyni­kającego z deklaracji cząstkowych z jednostką samorządu terytorialnego(centralizacja)- konta syntetyczne i rozbudowana analityka.

6.  Ewidencja księgowa podatku VAT w urzędzie JST wynikająca z czynności wykonywanych przez urząd na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (JST) – gminy – jako podatnika VAT (po centralizacji).

7. Ewidencja księgowa podatku VAT w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z czynności wykonywanych przez inne niż urząd jednostki budżetowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (JST) – gminy jako podatnika VAT.

8. Ewidencja księgowa podatku VAT w jednostkach budżetowych  i samorządowych zakładach budżetowych w związku z uchwałą NSA z 2013 roku i wyrokiem TS UE (centralizacja).

9.   Cząstkowa deklaracja VAT/ Informacja jednostki budżetowej/zakładu budżetowego przedkładanej do jednostki samorządu terytorialnego z realizacji w jej imieniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

10.  Podatek VAT w pytaniach i odpowiedziach (ewidencja księgowa) –  po centralizacji.

 
Prowadząca:
Wykładowca wyższych  uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wieloletni praktyk  administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce  rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 9 maja 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole