Ewidencja księgowa w jednostkach samorządu terytorialnego w praktyce – plany kont, informacja dodatkowa, niezbędna analityka, niezbędne zapisy w polityce rachunkowości

Data szkolenia

12-02-2020

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 7.02. wynosi 335,75 zł

Po 7.02. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Główni księgowi, pracownicy działów finansowo księgowych zajmujący się ewidencją księgową, sporządzaniem sprawozdań końcowych oraz tworzeniem planów kont w jednostkach samorządu terytorialnego, prowadzący ewidencję na podstawie załącznika nr 3 do rozporządzenia.

Korzyści:
•nabycie wiedzy, o zmianach w rozporządzeniu w zasad rachunkowości (…) w kontekście zamknięcia ksiąg rachunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem Informacji dodatkowej
•nabycie wiedzy, jak prawidłowo dokumentować operacje finansowe, aby uniknąć nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji księgowej, jak nie dopuścić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz poprawnie zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie końcowe
•uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu przepisów wewnętrznych i ich zastosowania w praktyce o konkretne przykłady, z którymi w praktyce spotykają się pracownicy działów księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego.

Program:
1.Przygotowanie ksiąg do zamknięcia roku bilansowego:
•wycena aktywów i pasywów
•operacje na ostatni dzień bilansowy – przeksięgowania kosztów i przychodów, amortyzacja, odpisy
•inwentaryzacja, w tym omówienie sposobów ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów (spis z natury, uzgodnienie sald, weryfikacja prawidłowości stanów wynikających z ksiąg rachunkowych przez porównanie ich z odpowiednimi dokumentami).
2. Zasady sporządzenia Bilansu, w tym:
•metody wyceny bilansowej aktywów i pasywów
•omówienie poszczególnych pozycji bilansowych
3. Zasady sporządzenia Rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym, w tym:
•ewidencja na kontach zespołu 4 – poszczególne pozycje przychodów i kosztów
•ewidencja na kontach zespołu 7 – poszczególne pozycje przychodów i kosztów
•zasady ewidencji na kontach zespołu 4 i 7 mające wpływ na sporządzenie Rachunku zysków i strat (zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie planów kont)
4. Zasady sporządzenia Zestawienia zmian w funduszu jednostki, w tym:
•omówienie poszczególnych pozycji zestawienia zmian w funduszu jednostki
•ewidencja analityczna a sporządzenie sprawozdania – przykłady praktyczne
5. Zasady sporządzenia Informacji dodatkowej, w tym:
•ewidencja środków trwałych, WNiP oraz pozostałych środków trwałych niezbędna do sporządzenia informacji dodatkowej w oparciu o aktualną klasyfikację środków trwałych z uwzględnieniem progu 10.000,00
•środki używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy
•odpisy aktualizujące należności
•ewidencja gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie
•wypłata świadczeń pracowniczych
•wpływ ewidencji analitycznej na możliwości sporządzenia informacji dodatkowej
•przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
6. Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości w wyżej wymienionych tematach.
7. Pytania, odpowiedzi – dyskusja.

Prowadząca: wieloletnia główna księgowa, odpowiedzialna m. in. za opracowywanie projektów planów finansowych; gospodarowanie środkami budżetowymi, finansami publicznymi, środkami z funduszy strukturalnych (m. in. EFS) oraz innych funduszy celowych; kontrolę dyscypliny wydatkowanych środków; zarządzanie finansami unijnymi; nadzór finansowy w ramach SPO RZL i PO KL; dekretację i kwalifikację kosztów; rozliczanie i przesyłanie deklaracji do ZUS; sporządzanie sprawozdań oraz tworzenie dokumentacji księgowej. Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, rozliczania, wypełniania i korygowania błędów związanych z ubezpieczeniami społecznymi, trener i z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych itp.

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 7 lutego 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Ewidencja księgowa w jednostkach samorządu terytorialnego w praktyce – plany kont, informacja dodatkowa, niezbędna analityka, niezbędne zapisy w polityce rachunkowości

Luty 12 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Główni księgowi, pracownicy działów finansowo księgowych zajmujący się ewidencją księgową, sporządzaniem sprawozdań końcowych oraz tworzeniem planów kont w jednostkach samorządu terytorialnego, prowadzący ewidencję na podstawie załącznika nr 3 do rozporządzenia.

Korzyści:
•nabycie wiedzy, o zmianach w rozporządzeniu w zasad rachunkowości (…) w kontekście zamknięcia ksiąg rachunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem Informacji dodatkowej
•nabycie wiedzy, jak prawidłowo dokumentować operacje finansowe, aby uniknąć nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji księgowej, jak nie dopuścić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz poprawnie zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie końcowe
•uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu przepisów wewnętrznych i ich zastosowania w praktyce o konkretne przykłady, z którymi w praktyce spotykają się pracownicy działów księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego.

Program:
1.Przygotowanie ksiąg do zamknięcia roku bilansowego:
•wycena aktywów i pasywów
•operacje na ostatni dzień bilansowy – przeksięgowania kosztów i przychodów, amortyzacja, odpisy
•inwentaryzacja, w tym omówienie sposobów ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów (spis z natury, uzgodnienie sald, weryfikacja prawidłowości stanów wynikających z ksiąg rachunkowych przez porównanie ich z odpowiednimi dokumentami).
2. Zasady sporządzenia Bilansu, w tym:
•metody wyceny bilansowej aktywów i pasywów
•omówienie poszczególnych pozycji bilansowych
3. Zasady sporządzenia Rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym, w tym:
•ewidencja na kontach zespołu 4 – poszczególne pozycje przychodów i kosztów
•ewidencja na kontach zespołu 7 – poszczególne pozycje przychodów i kosztów
•zasady ewidencji na kontach zespołu 4 i 7 mające wpływ na sporządzenie Rachunku zysków i strat (zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie planów kont)
4. Zasady sporządzenia Zestawienia zmian w funduszu jednostki, w tym:
•omówienie poszczególnych pozycji zestawienia zmian w funduszu jednostki
•ewidencja analityczna a sporządzenie sprawozdania – przykłady praktyczne
5. Zasady sporządzenia Informacji dodatkowej, w tym:
•ewidencja środków trwałych, WNiP oraz pozostałych środków trwałych niezbędna do sporządzenia informacji dodatkowej w oparciu o aktualną klasyfikację środków trwałych z uwzględnieniem progu 10.000,00
•środki używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy
•odpisy aktualizujące należności
•ewidencja gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie
•wypłata świadczeń pracowniczych
•wpływ ewidencji analitycznej na możliwości sporządzenia informacji dodatkowej
•przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
6. Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości w wyżej wymienionych tematach.
7. Pytania, odpowiedzi – dyskusja.

Prowadząca: wieloletnia główna księgowa, odpowiedzialna m. in. za opracowywanie projektów planów finansowych; gospodarowanie środkami budżetowymi, finansami publicznymi, środkami z funduszy strukturalnych (m. in. EFS) oraz innych funduszy celowych; kontrolę dyscypliny wydatkowanych środków; zarządzanie finansami unijnymi; nadzór finansowy w ramach SPO RZL i PO KL; dekretację i kwalifikację kosztów; rozliczanie i przesyłanie deklaracji do ZUS; sporządzanie sprawozdań oraz tworzenie dokumentacji księgowej. Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, rozliczania, wypełniania i korygowania błędów związanych z ubezpieczeniami społecznymi, trener i z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych itp.

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 7 lutego 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Luty 12
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25