Ewidencja księgowa w jednostkach samorządu terytorialnego w praktyce – plany kont, informacja dodatkowa, niezbędna analityka, niezbędne zapisy w polityce rachunkowości

Data szkolenia

26-09-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 19.09. wynosi 314,50 zł

Po 19.09. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
• główni księgowi oraz pracownicy działów finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego chcący pogłębić swoje wiadomości z zakresu ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej oraz z zakresu tworzenia polityki rachunkowości w jednostce oraz Zakładowego Planu Kont,
• osoby, które zaczęły pracę na stanowiskach związanych z ewidencją księgową,
• osoby, które pracują już na ww. stanowisku, a pragną rozszerzyć swoje wiadomości.
Korzyści z udziału w szkoleniu:
• zdobycie wiedzy, jak prawidłowo dokumentować operacje finansowe, jak uniknąć nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji księgowej oraz jak nie dopuścić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
• uzupełnienie wiedzy z zakresu przepisów wewnętrznych i ich zastosowania w praktyce o konkretne przykłady, z którymi w praktyce spotykają się pracownicy działów księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego.
Program:
1. Zasady prowadzenia ewidencji księgowej w związku z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
• definicja jednostki nadrzędnej
• dodawanie/zmiany planów kont dla jednostek
• zasady tworzenia i funkcjonowania kont pozabilansowych
• terminy i zasady przekazywania sprawozdań finansowych
• nowe zasady podpisywania sprawozdań finansowych w związku z wprowadzeniem centrów usług wspólnych jst
2. Ewidencja szczegółowa i zmiany w ewidencji księgowej wraz z przykładową korespondencją między kontami:
• zmiany dotyczące kont 080, 130, 137, 139, 221, 245 wraz z przykładową korespondencją między kontami
• zmiany dotyczące kont zespołu 7 i 8 oraz kont pozabilansowych wraz z przykładową korespondencją między kontami
• wpływ ewidencji analitycznej na możliwości sporządzenia informacji dodatkowej
3. Nowy dokument: informacja dodatkowa (zał. 12 do rozporządzenia), w tym:
• ewidencja środków trwałych, WNiP oraz pozostałych środków trwałych niezbędna do sporządzenia informacji dodatkowej w oparciu o nową klasyfikację środków trwałych
• środki używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy
• odpisy aktualizujące należności
• ewidencja gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie
• wypłata świadczeń pracowniczych
• przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
4. Omówienie zmian we wzorach wszystkich sprawozdań finansowych.
5. Terminy wejścia w życie poszczególnych przepisów.
6. Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości w wyżej wymienionych tematach.
7. Pytania, odpowiedzi – dyskusja.
Prowadząca: wieloletnia główna księgowa, odpowiedzialna m. in. za opracowywanie projektów planów finansowych; gospodarowanie środkami budżetowymi, finansami publicznymi, środkami z funduszy strukturalnych (m. in. EFS) oraz innych funduszy celowych; kontrolę dyscypliny wydatkowanych środków; zarządzanie finansami unijnymi; nadzór finansowy w ramach SPO RZL i PO KL; dekretację i kwalifikację kosztów; rozliczanie i przesyłanie deklaracji do ZUS; sporządzanie sprawozdań oraz tworzenie dokumentacji księgowej. Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, rozliczania, wypełniania i korygowania błędów związanych z ubezpieczeniami społecznymi, trener i z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych itp.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 23 września 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Ewidencja księgowa w jednostkach samorządu terytorialnego w praktyce – plany kont, informacja dodatkowa, niezbędna analityka, niezbędne zapisy w polityce rachunkowości

Wrzesień 26 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
• główni księgowi oraz pracownicy działów finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego chcący pogłębić swoje wiadomości z zakresu ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej oraz z zakresu tworzenia polityki rachunkowości w jednostce oraz Zakładowego Planu Kont,
• osoby, które zaczęły pracę na stanowiskach związanych z ewidencją księgową,
• osoby, które pracują już na ww. stanowisku, a pragną rozszerzyć swoje wiadomości.
Korzyści z udziału w szkoleniu:
• zdobycie wiedzy, jak prawidłowo dokumentować operacje finansowe, jak uniknąć nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji księgowej oraz jak nie dopuścić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
• uzupełnienie wiedzy z zakresu przepisów wewnętrznych i ich zastosowania w praktyce o konkretne przykłady, z którymi w praktyce spotykają się pracownicy działów księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego.
Program:
1. Zasady prowadzenia ewidencji księgowej w związku z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
• definicja jednostki nadrzędnej
• dodawanie/zmiany planów kont dla jednostek
• zasady tworzenia i funkcjonowania kont pozabilansowych
• terminy i zasady przekazywania sprawozdań finansowych
• nowe zasady podpisywania sprawozdań finansowych w związku z wprowadzeniem centrów usług wspólnych jst
2. Ewidencja szczegółowa i zmiany w ewidencji księgowej wraz z przykładową korespondencją między kontami:
• zmiany dotyczące kont 080, 130, 137, 139, 221, 245 wraz z przykładową korespondencją między kontami
• zmiany dotyczące kont zespołu 7 i 8 oraz kont pozabilansowych wraz z przykładową korespondencją między kontami
• wpływ ewidencji analitycznej na możliwości sporządzenia informacji dodatkowej
3. Nowy dokument: informacja dodatkowa (zał. 12 do rozporządzenia), w tym:
• ewidencja środków trwałych, WNiP oraz pozostałych środków trwałych niezbędna do sporządzenia informacji dodatkowej w oparciu o nową klasyfikację środków trwałych
• środki używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy
• odpisy aktualizujące należności
• ewidencja gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie
• wypłata świadczeń pracowniczych
• przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
4. Omówienie zmian we wzorach wszystkich sprawozdań finansowych.
5. Terminy wejścia w życie poszczególnych przepisów.
6. Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości w wyżej wymienionych tematach.
7. Pytania, odpowiedzi – dyskusja.
Prowadząca: wieloletnia główna księgowa, odpowiedzialna m. in. za opracowywanie projektów planów finansowych; gospodarowanie środkami budżetowymi, finansami publicznymi, środkami z funduszy strukturalnych (m. in. EFS) oraz innych funduszy celowych; kontrolę dyscypliny wydatkowanych środków; zarządzanie finansami unijnymi; nadzór finansowy w ramach SPO RZL i PO KL; dekretację i kwalifikację kosztów; rozliczanie i przesyłanie deklaracji do ZUS; sporządzanie sprawozdań oraz tworzenie dokumentacji księgowej. Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, rozliczania, wypełniania i korygowania błędów związanych z ubezpieczeniami społecznymi, trener i z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych itp.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 23 września 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Wrzesień 26
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25