Rewolucyjne zmiany w zasadach prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019 r.

Data szkolenia

28-11-2018

Godzina

09:30 - 14:30

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 21.11. wynosi 314,50 zł

Po 21.11. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Osoby, które na co dzień prowadzą dokumentację związaną ze stosunkiem pracy, pracownicy działów kadr, personalnych, pracownicy działów prawno-organizacyjnych, kadra kierownicza.

Korzyści:
Zdobycie wiedzy w przedmiocie wchodzących w życie z dniem 01.01.2019 r. zmian dotyczących dokumentacji pracowniczej, m.in. skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, nowych obowiązków informacyjnych, możliwości prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej, zmiany przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, projektu nowego rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy oraz akt osobowych pracownika, zdobycie informacji nt. odpowiedzialności pracodawcy w zakresie naruszeń związanych z prowadzeniem akt osobowych pracownika, zapoznanie się z zasadami kontroli przestrzegania obowiązków pracodawcy w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej, najczęściej popełnianych uchybień przez pracodawców.

Program:
1.Modyfikacja od 01 stycznia 2019 r. zasad wypłaty wynagrodzenia za pracę.
-Treść wniosku pracownika związana ze zmianą formy wypłaty wynagrodzenia.
-Określenie zasad wypłacania wynagrodzenia po zmianach w regulaminie pracy, tzw. informacji podstawowej.
-Modyfikacja katalogu danych dot. pracownika, których pracodawca może od niego żądać.
-Obowiązki informacyjne w stosunku do niektórych pracowników w związku z wejściem w życie zmian.
-Postępowanie pracodawcy w sytuacji, gdy pracownik nie wskaże numeru rachunku bankowego oraz nie złoży wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk.
-Częściowa wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika oraz do rąk pracownika.
2.Zmiana okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.
-Definicja dokumentacji pracowniczej w Kodeksie pracy po zmianach oraz z uwzględnieniem definicji zawartej w projekcie rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej.
-Nowe wymogi przepisów prawa dot. warunków przechowywania dokumentacji pracowniczej.
-Przypadki, w których okres przechowywania dokumentacji pracowniczej ulega przedłużeniu ponad 10 lat.
-Warunki, jakie należy spełnić aby przechowywać przez okres 10 lat dokumentację pracowniczą wytworzoną przed wejściem w życie zmian.
-Obowiązki informacyjne pracodawcy w stosunku do pracownika przy ustaniu stosunku pracy, dotyczące przechowywania dokumentacji pracowniczej.
-Ponowne zatrudnienie pracownika po przerwie a okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.
-Warunki prawidłowej zmiany formy przechowywania dokumentacji pracowniczej – z papierowej na elektroniczną.
-Sytuacje, w których pracodawca może, a w których ma obowiązek zniszczenia dokumentacji pracowniczej.
-Zasady wydawania pracownikowi kopii całej lub części dokumentacji pracowniczej.
-Katalog osób uprawnionych do odbioru dokumentacji pracowniczej w przypadku śmierci pracownika.
-Błędy popełniane przy prowadzeniu akt osobowych, które mogą naruszać dobra osobiste pracownika.
-Nowe wykroczenia w Kodeksie pracy związane z dokumentacją pracowniczą.
-Nowe obowiązki płatnika składek od 01.01.2019 r.
-Nowe elementy zgłoszenia wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych.
-Rozszerzenie katalogu informacji przechowywanych na koncie ubezpieczonego.
-Dodatkowe elementy raportu imiennego ubezpieczonego.
-Warunki, jakie należy spełnić aby przechowywać listy płac i karty wynagrodzeń przez okres 10 lat – przepisy przejściowe.
-Treść raportu informacyjnego oraz korzyści z deklaracji zamiaru jego przekazywania.
-Obowiązki informacyjne płatnika związane z przekazaniem raportu informacyjnego do ZUS.
3.Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej zgodnie z projektowanym rozporządzeniem – nowy projekt z 13.09.2018 r.
-Modyfikacja katalogu dokumentów, które pracodawca ma obowiązek przechowywać w poszczególnych częściach akt – A,B,C,D
-Odpisy i kopie dokumentów w aktach osobowych po zmianach.
-Rozszerzona ewidencja czasu pracy i jej nowe elementy ze szczególnym uwzględnieniem kopii rozkładu czasu pracy, wniosków pracownika o wyjścia prywatne, dokumentów związanych z wykonywaniem pracy w godzinach nadliczbowych.
-Zasady tworzenia podkategorii poszczególnych części akt osobowych np. B1, B2, B3
-Wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracownika w wersji papierowej.
-Wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej.
-Informowanie pracownika o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób jej odbioru.
-Przekazywanie pracownikowi kopii dokumentacji pracowniczej.
-Dostosowanie dokumentacji pracowniczej wytworzonej przed zmianami do nowych przepisów.

Prowadzący: radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, autor publikacji i współorganizator konferencji z prawa pracy, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 23 listopada 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Rewolucyjne zmiany w zasadach prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019 r.

28 listopada 2018 @ 09:30 - 14:30

Adresaci:
Osoby, które na co dzień prowadzą dokumentację związaną ze stosunkiem pracy, pracownicy działów kadr, personalnych, pracownicy działów prawno-organizacyjnych, kadra kierownicza.

Korzyści:
Zdobycie wiedzy w przedmiocie wchodzących w życie z dniem 01.01.2019 r. zmian dotyczących dokumentacji pracowniczej, m.in. skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, nowych obowiązków informacyjnych, możliwości prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej, zmiany przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, projektu nowego rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy oraz akt osobowych pracownika, zdobycie informacji nt. odpowiedzialności pracodawcy w zakresie naruszeń związanych z prowadzeniem akt osobowych pracownika, zapoznanie się z zasadami kontroli przestrzegania obowiązków pracodawcy w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej, najczęściej popełnianych uchybień przez pracodawców.

Program:
1.Modyfikacja od 01 stycznia 2019 r. zasad wypłaty wynagrodzenia za pracę.
-Treść wniosku pracownika związana ze zmianą formy wypłaty wynagrodzenia.
-Określenie zasad wypłacania wynagrodzenia po zmianach w regulaminie pracy, tzw. informacji podstawowej.
-Modyfikacja katalogu danych dot. pracownika, których pracodawca może od niego żądać.
-Obowiązki informacyjne w stosunku do niektórych pracowników w związku z wejściem w życie zmian.
-Postępowanie pracodawcy w sytuacji, gdy pracownik nie wskaże numeru rachunku bankowego oraz nie złoży wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk.
-Częściowa wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika oraz do rąk pracownika.
2.Zmiana okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.
-Definicja dokumentacji pracowniczej w Kodeksie pracy po zmianach oraz z uwzględnieniem definicji zawartej w projekcie rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej.
-Nowe wymogi przepisów prawa dot. warunków przechowywania dokumentacji pracowniczej.
-Przypadki, w których okres przechowywania dokumentacji pracowniczej ulega przedłużeniu ponad 10 lat.
-Warunki, jakie należy spełnić aby przechowywać przez okres 10 lat dokumentację pracowniczą wytworzoną przed wejściem w życie zmian.
-Obowiązki informacyjne pracodawcy w stosunku do pracownika przy ustaniu stosunku pracy, dotyczące przechowywania dokumentacji pracowniczej.
-Ponowne zatrudnienie pracownika po przerwie a okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.
-Warunki prawidłowej zmiany formy przechowywania dokumentacji pracowniczej – z papierowej na elektroniczną.
-Sytuacje, w których pracodawca może, a w których ma obowiązek zniszczenia dokumentacji pracowniczej.
-Zasady wydawania pracownikowi kopii całej lub części dokumentacji pracowniczej.
-Katalog osób uprawnionych do odbioru dokumentacji pracowniczej w przypadku śmierci pracownika.
-Błędy popełniane przy prowadzeniu akt osobowych, które mogą naruszać dobra osobiste pracownika.
-Nowe wykroczenia w Kodeksie pracy związane z dokumentacją pracowniczą.
-Nowe obowiązki płatnika składek od 01.01.2019 r.
-Nowe elementy zgłoszenia wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych.
-Rozszerzenie katalogu informacji przechowywanych na koncie ubezpieczonego.
-Dodatkowe elementy raportu imiennego ubezpieczonego.
-Warunki, jakie należy spełnić aby przechowywać listy płac i karty wynagrodzeń przez okres 10 lat – przepisy przejściowe.
-Treść raportu informacyjnego oraz korzyści z deklaracji zamiaru jego przekazywania.
-Obowiązki informacyjne płatnika związane z przekazaniem raportu informacyjnego do ZUS.
3.Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej zgodnie z projektowanym rozporządzeniem – nowy projekt z 13.09.2018 r.
-Modyfikacja katalogu dokumentów, które pracodawca ma obowiązek przechowywać w poszczególnych częściach akt – A,B,C,D
-Odpisy i kopie dokumentów w aktach osobowych po zmianach.
-Rozszerzona ewidencja czasu pracy i jej nowe elementy ze szczególnym uwzględnieniem kopii rozkładu czasu pracy, wniosków pracownika o wyjścia prywatne, dokumentów związanych z wykonywaniem pracy w godzinach nadliczbowych.
-Zasady tworzenia podkategorii poszczególnych części akt osobowych np. B1, B2, B3
-Wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracownika w wersji papierowej.
-Wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej.
-Informowanie pracownika o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób jej odbioru.
-Przekazywanie pracownikowi kopii dokumentacji pracowniczej.
-Dostosowanie dokumentacji pracowniczej wytworzonej przed zmianami do nowych przepisów.

Prowadzący: radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, autor publikacji i współorganizator konferencji z prawa pracy, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 23 listopada 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
28 listopada 2018
Czas:
09:30 - 14:30
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25