Faktury i e-faktury w 2019 roku

Data szkolenia

18-06-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 11.06. wynosi 314,50 zł

Po 11.06. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy działów księgowości, działów sprzedaży i inne osoby zajmujące się wystawianiem dokumentów księgowych.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
Zakres szkolenia obejmuje m.in.: Przepisy prawne dotyczące wystawiania faktur; wystawianie faktur dla transakcji zagranicznych i z odwrotny obciążeniem; zasady fakturowania zaliczek; korygowanie danych na fakturach; wystawianie faktur elektronicznych; Pro-forma; konsekwencje błędnych faktur.

Program:
1. Przepisy prawne dotyczące wystawiania faktur.
– Przepisy regulujące wystawianie faktur.
– Zakres regulacji w zakresie fakturowania objętych ustawą a objętych rozporządzeniem.
2. Zasady wystawiania faktur.
– Moment podatkowy a wystawienie faktury.
– Zastosowanie właściwych stawek podatku.
– Transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą.
– Brak obowiązku wystawienia faktury.
– Terminy wystawiania faktur.
– Wystawianie faktur w przypadku rejestracji sprzedaży za kasy rejestrującej.
– Wystawianie faktur w walucie.
3. Informację na fakturze.
– Pojęcie faktury.
– Katalog obowiązkowych i fakultatywnych danych na fakturze.
4. Wystawianie faktur dla transakcji zagranicznych i z odwrotny obciążeniem.
– Zasady wystawiania faktur przy świadczeniu objętych odwrotnym obciążeniem.
– Fakturowanie sprzedaży towarów objętych odwrotnym obciążeniem.
– Fakturowanie dostaw towarów o świadczenia usług w UE.
– Wystawianie faktur eksportowych.
5. Zasady fakturowania zaliczek.
– Moment wystawienia faktury zaliczkowej.
– Dane, jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa i końcowa.
– Faktura zaliczkowa jako faktura końcowa.
6. Korygowanie danych na fakturach.
– Faktura korygująca a nota korygująca.
– Dane na fakturze a na nocie korygującej.
– Zbiorcze faktury korygujące.
– Anulowanie faktur.
7. Duplikat faktury.
– Dane, jakie powinien zawierać duplikat faktury.
8. Wystawianie faktur elektronicznych i zmiany od 2019 roku.
– Pojęcie faktury elektronicznej.
– Zasady wystawiania faktur elektronicznych.
– Przechowywanie i przekazywanie faktury wystawionej w formie elektronicznej?
– Obowiązek zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
– Zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury elektronicznej.
– Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
– Platforma elektronicznego fakturowania.
– Możliwość wystawiania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych dla wystawców.
9. Pro-forma.
– Konsekwencje wystawienia pro-formy.
– Inne zagadnienie dotyczące pro-formy.
10. Konsekwencje błędnych faktur.
– Konsekwencje wynikające z ustawy o VAT i konsekwencje karne.
11. Dyskusja.

Prowadzący: licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno – skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno – podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 13 czerwca 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Faktury i e-faktury w 2019 roku

Czerwiec 18 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Pracownicy działów księgowości, działów sprzedaży i inne osoby zajmujące się wystawianiem dokumentów księgowych.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
Zakres szkolenia obejmuje m.in.: Przepisy prawne dotyczące wystawiania faktur; wystawianie faktur dla transakcji zagranicznych i z odwrotny obciążeniem; zasady fakturowania zaliczek; korygowanie danych na fakturach; wystawianie faktur elektronicznych; Pro-forma; konsekwencje błędnych faktur.

Program:
1. Przepisy prawne dotyczące wystawiania faktur.
– Przepisy regulujące wystawianie faktur.
– Zakres regulacji w zakresie fakturowania objętych ustawą a objętych rozporządzeniem.
2. Zasady wystawiania faktur.
– Moment podatkowy a wystawienie faktury.
– Zastosowanie właściwych stawek podatku.
– Transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą.
– Brak obowiązku wystawienia faktury.
– Terminy wystawiania faktur.
– Wystawianie faktur w przypadku rejestracji sprzedaży za kasy rejestrującej.
– Wystawianie faktur w walucie.
3. Informację na fakturze.
– Pojęcie faktury.
– Katalog obowiązkowych i fakultatywnych danych na fakturze.
4. Wystawianie faktur dla transakcji zagranicznych i z odwrotny obciążeniem.
– Zasady wystawiania faktur przy świadczeniu objętych odwrotnym obciążeniem.
– Fakturowanie sprzedaży towarów objętych odwrotnym obciążeniem.
– Fakturowanie dostaw towarów o świadczenia usług w UE.
– Wystawianie faktur eksportowych.
5. Zasady fakturowania zaliczek.
– Moment wystawienia faktury zaliczkowej.
– Dane, jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa i końcowa.
– Faktura zaliczkowa jako faktura końcowa.
6. Korygowanie danych na fakturach.
– Faktura korygująca a nota korygująca.
– Dane na fakturze a na nocie korygującej.
– Zbiorcze faktury korygujące.
– Anulowanie faktur.
7. Duplikat faktury.
– Dane, jakie powinien zawierać duplikat faktury.
8. Wystawianie faktur elektronicznych i zmiany od 2019 roku.
– Pojęcie faktury elektronicznej.
– Zasady wystawiania faktur elektronicznych.
– Przechowywanie i przekazywanie faktury wystawionej w formie elektronicznej?
– Obowiązek zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
– Zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury elektronicznej.
– Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
– Platforma elektronicznego fakturowania.
– Możliwość wystawiania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych dla wystawców.
9. Pro-forma.
– Konsekwencje wystawienia pro-formy.
– Inne zagadnienie dotyczące pro-formy.
10. Konsekwencje błędnych faktur.
– Konsekwencje wynikające z ustawy o VAT i konsekwencje karne.
11. Dyskusja.

Prowadzący: licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno – skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno – podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 13 czerwca 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Czerwiec 18
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25