Faktury i e-faktury

Data szkolenia

23-11-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 20.11. wynosi 314,50 zł

Po 20.11. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:

Szkolenie kierowane m.in. do pracowników działów księgowości, działów sprzedaży i innych osób zajmujących się wystawianiem dokumentów księgowych.

Cel i korzyści:
Zakres szkolenia obejmuje m.in.: Przepisy prawne dotyczące wystawiania faktur; wystawianie faktur dla transakcji zagranicznych i z odwrotny obciążeniem; zasady fakturowania zaliczek; korygowanie danych na fakturach; wystawianie faktur elektronicznych; Pro-forma; konsekwencje błędnych faktur.

Program:
1. Przepisy prawne dotyczące wystawiania faktur
• przepisy regulujące wystawianie faktur
• zakres regulacji w zakresie fakturowania objętych ustawą a objętych rozporządzeniem
2. Zasady wystawiania faktur
• moment podatkowy a wystawienie faktury
• zastosowanie właściwych stawek podatku
• transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą
• brak obowiązku wystawienia faktury
• terminy wystawiania faktur
• wystawianie faktur w przypadku rejestracji sprzedaży za kasy rejestrującej
• wystawianie faktur w walucie
3. Informację na fakturze
• pojęcie faktury
• katalog obowiązkowych i fakultatywnych danych na fakturze
4. Wystawianie faktur dla transakcji zagranicznych i z odwrotny obciążeniem
• zasady wystawiania faktur przy świadczeniu objętych odwrotnym obciążeniem
• fakturowanie sprzedaży towarów objętych odwrotnym obciążeniem
• fakturowanie dostaw towarów o świadczenia usług w UE
• wystawianie faktur eksportowych
5. Zasady fakturowania zaliczek
• moment wystawienia faktury zaliczkowej
• dane, jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa i końcowa
• faktura zaliczkowa jako faktura końcowa
6. Korygowanie danych na fakturach
• faktura korygująca a nota korygująca
• dane na fakturze a na nocie korygującej
• zbiorcze faktury korygujące
• anulowanie faktur
7. Duplikat faktury
• dane, jakie powinien zawierać duplikat faktury
8. Wystawianie faktur elektronicznych
• pojęcie faktury elektronicznej
• zasady wystawiania faktur elektronicznych
• przechowywanie i przekazywanie faktury wystawionej w formie elektronicznej?
• obowiązek zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej
• zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury elektronicznej
9. Pro-forma
• konsekwencje wystawienia pro-formy
• inne zagadnienie dotyczące pro-formy
10. Konsekwencje błędnych faktur
• konsekwencje wynikające z ustawy o VAT i konsekwencje karne
11. Dyskusja

Prowadzący: licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno – skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno – podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 21 listopada 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Faktury i e-faktury

23 listopada 2018 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:

Szkolenie kierowane m.in. do pracowników działów księgowości, działów sprzedaży i innych osób zajmujących się wystawianiem dokumentów księgowych.

Cel i korzyści:
Zakres szkolenia obejmuje m.in.: Przepisy prawne dotyczące wystawiania faktur; wystawianie faktur dla transakcji zagranicznych i z odwrotny obciążeniem; zasady fakturowania zaliczek; korygowanie danych na fakturach; wystawianie faktur elektronicznych; Pro-forma; konsekwencje błędnych faktur.

Program:
1. Przepisy prawne dotyczące wystawiania faktur
• przepisy regulujące wystawianie faktur
• zakres regulacji w zakresie fakturowania objętych ustawą a objętych rozporządzeniem
2. Zasady wystawiania faktur
• moment podatkowy a wystawienie faktury
• zastosowanie właściwych stawek podatku
• transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą
• brak obowiązku wystawienia faktury
• terminy wystawiania faktur
• wystawianie faktur w przypadku rejestracji sprzedaży za kasy rejestrującej
• wystawianie faktur w walucie
3. Informację na fakturze
• pojęcie faktury
• katalog obowiązkowych i fakultatywnych danych na fakturze
4. Wystawianie faktur dla transakcji zagranicznych i z odwrotny obciążeniem
• zasady wystawiania faktur przy świadczeniu objętych odwrotnym obciążeniem
• fakturowanie sprzedaży towarów objętych odwrotnym obciążeniem
• fakturowanie dostaw towarów o świadczenia usług w UE
• wystawianie faktur eksportowych
5. Zasady fakturowania zaliczek
• moment wystawienia faktury zaliczkowej
• dane, jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa i końcowa
• faktura zaliczkowa jako faktura końcowa
6. Korygowanie danych na fakturach
• faktura korygująca a nota korygująca
• dane na fakturze a na nocie korygującej
• zbiorcze faktury korygujące
• anulowanie faktur
7. Duplikat faktury
• dane, jakie powinien zawierać duplikat faktury
8. Wystawianie faktur elektronicznych
• pojęcie faktury elektronicznej
• zasady wystawiania faktur elektronicznych
• przechowywanie i przekazywanie faktury wystawionej w formie elektronicznej?
• obowiązek zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej
• zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury elektronicznej
9. Pro-forma
• konsekwencje wystawienia pro-formy
• inne zagadnienie dotyczące pro-formy
10. Konsekwencje błędnych faktur
• konsekwencje wynikające z ustawy o VAT i konsekwencje karne
11. Dyskusja

Prowadzący: licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno – skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno – podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 21 listopada 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
23 listopada 2018
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25