Finansowanie kształcenia uczniów niepełnosprawnych w 2019 roku

Data szkolenia

28-02-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 21.02. wynosi 314,50 zł

Po 21.02. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy samorządów w szczególności zajmujący się sprawami oświatowymi oraz organów prowadzących szkoły niesamorządowe.

Korzyści:
•Poznanie zasad związanych z przeznaczaniem przez dotowane przedszkole, szkołę lub placówkę dotacji na uczniów objętych kształceniem specjalnym, tj. obowiązku wydatkowania przez dotowane przedszkola, szkoły i placówki środków na kształcenie specjalne w kwocie nie niższej niż wysokość dotacji otrzymana na tych uczniów.
•Omówienie m.in. problemów związanych z klasyfikowaniem wydatków na specjalną organizację nauki w szkołach ogólnodostępnych oraz omówienie zmian w uchwale dotacyjnej.
•Przedstawienie odpowiedzialności jaka ciąży na samorządach oraz kontrola wydatków na realizację wskazanych w ustawie zadań, w tym w jednostkach niepublicznych

Program:
1.Zmiany w ustawie o finasowaniu zadań oświatowych dotyczące subwencji dla uczniów niepełnosprawnych (art. 8 ustawy).
2.Sposób kalkulowania kwoty subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w roku 2019.
3.Realizacja zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w roku 2019.
4.Specyfika specjalnej nauki w oddziałach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych.
5.Wyodrębnienie środków na specjalną organizację nauki i metod pracy.
6.Problemy z klasyfikowaniem wydatków na specjalną organizację nauki w szkołach ogólnodostępnych:
-Wynagrodzenie nauczycieli specjalistów.
-Wydatki rzeczowe bieżące.
-Wydatki inwestycyjne m.in. likwidacja barier architektonicznych.
-Wydatki związane z doskonaleniem nauczycieli w zakresie kształcenia specjalnego.
7.Jak interpretować pojęcie zapewnienie warunków realizacji zaleceń wynikających z orzeczeń.
8.Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny – możliwość klasyfikowania wydatków związanych z realizacją zapisów IPET.
9.Wydatki w szkołach z oddziałami specjalnymi i oddziałami integracyjnymi na zadania inne niż wynikające z orzeczeń (wzór określony w art.7 ust.2 pkt 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

10.Praktyczne aspekty:
-Rozliczanie wydatków: czy dalej można stosować ustalone współczynniki proporcjonalności?
-Wydatkowanie środków: co w przypadku zmiana liczby dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.
11.Nowe rozwiązania dla szkół „niesamorządowych”- obowiązek przeznaczania dotacji naliczonej na dzieci niepełnosprawne na realizację zadań związanych z kształceniem specjalnym – art.35 ustawy.
12.Omówienie zmian w uchwale dotacyjnej – jak samorząd powinien sprawdzić rozliczenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych przez dotowane przedszkole, szkołę i placówkę.
13.Odpowiedzialność samorządów i kontrola wydatków na realizację wskazanych w ustawie zadań, w tym
w jednostkach niepublicznych.
14.Odpowiedzi na pytania i indywidualne konsultacje.

NA ZAJĘCIACH ZOSTANĄ OMÓWIONE PRZEPISY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W DNIU SZKOLENIA.

Prowadząca: Radca prawny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze placówek oświatowych i organów administracji publicznej. Pedagog i wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Szkoleniowiec, prowadzący od 15 lat liczne warsztaty, seminaria dla kadry administracji publicznej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 25 lutego 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Finansowanie kształcenia uczniów niepełnosprawnych w 2019 roku

Luty 28 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Pracownicy samorządów w szczególności zajmujący się sprawami oświatowymi oraz organów prowadzących szkoły niesamorządowe.

Korzyści:
•Poznanie zasad związanych z przeznaczaniem przez dotowane przedszkole, szkołę lub placówkę dotacji na uczniów objętych kształceniem specjalnym, tj. obowiązku wydatkowania przez dotowane przedszkola, szkoły i placówki środków na kształcenie specjalne w kwocie nie niższej niż wysokość dotacji otrzymana na tych uczniów.
•Omówienie m.in. problemów związanych z klasyfikowaniem wydatków na specjalną organizację nauki w szkołach ogólnodostępnych oraz omówienie zmian w uchwale dotacyjnej.
•Przedstawienie odpowiedzialności jaka ciąży na samorządach oraz kontrola wydatków na realizację wskazanych w ustawie zadań, w tym w jednostkach niepublicznych

Program:
1.Zmiany w ustawie o finasowaniu zadań oświatowych dotyczące subwencji dla uczniów niepełnosprawnych (art. 8 ustawy).
2.Sposób kalkulowania kwoty subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w roku 2019.
3.Realizacja zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w roku 2019.
4.Specyfika specjalnej nauki w oddziałach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych.
5.Wyodrębnienie środków na specjalną organizację nauki i metod pracy.
6.Problemy z klasyfikowaniem wydatków na specjalną organizację nauki w szkołach ogólnodostępnych:
-Wynagrodzenie nauczycieli specjalistów.
-Wydatki rzeczowe bieżące.
-Wydatki inwestycyjne m.in. likwidacja barier architektonicznych.
-Wydatki związane z doskonaleniem nauczycieli w zakresie kształcenia specjalnego.
7.Jak interpretować pojęcie zapewnienie warunków realizacji zaleceń wynikających z orzeczeń.
8.Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny – możliwość klasyfikowania wydatków związanych z realizacją zapisów IPET.
9.Wydatki w szkołach z oddziałami specjalnymi i oddziałami integracyjnymi na zadania inne niż wynikające z orzeczeń (wzór określony w art.7 ust.2 pkt 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

10.Praktyczne aspekty:
-Rozliczanie wydatków: czy dalej można stosować ustalone współczynniki proporcjonalności?
-Wydatkowanie środków: co w przypadku zmiana liczby dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.
11.Nowe rozwiązania dla szkół „niesamorządowych”- obowiązek przeznaczania dotacji naliczonej na dzieci niepełnosprawne na realizację zadań związanych z kształceniem specjalnym – art.35 ustawy.
12.Omówienie zmian w uchwale dotacyjnej – jak samorząd powinien sprawdzić rozliczenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych przez dotowane przedszkole, szkołę i placówkę.
13.Odpowiedzialność samorządów i kontrola wydatków na realizację wskazanych w ustawie zadań, w tym
w jednostkach niepublicznych.
14.Odpowiedzi na pytania i indywidualne konsultacje.

NA ZAJĘCIACH ZOSTANĄ OMÓWIONE PRZEPISY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W DNIU SZKOLENIA.

Prowadząca: Radca prawny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze placówek oświatowych i organów administracji publicznej. Pedagog i wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Szkoleniowiec, prowadzący od 15 lat liczne warsztaty, seminaria dla kadry administracji publicznej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 25 lutego 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Luty 28
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25