Finansowanie kształcenia uczniów niepełnosprawnych w 2020 roku

Data szkolenia

06-02-2020

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 30.01. wynosi 335,75 zł

Po 30.01. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów Jednostek Samorządu Terytorialnego realizujących zadania oświatowe, pracowników Centrum Usług Wspólnych oraz „Zeas’ów”.
Korzyści:
Przedstawienie aktualnego stanu prawnego Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, omówieniu m.in. problemów związanych z klasyfikowaniem wydatków na specjalną organizację nauki w szkołach ogólnodostępnych, problemów z nowym rozwiązaniem dla szkół „nie samorządowych.

Program:
1.Aktualny stan prawny- ustawa o finansowaniu zadań oświatowych .
2.Czy będą zmiany w sposobie kalkulowania kwoty subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w roku 2020.
3.Problemy z klasyfikowaniem wydatków na specjalną organizację nauki w szkołach
ogólnodostępnych:
-wynagrodzenie nauczycieli specjalistów,
-wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne tj .logopeda, psychologa,
-wydatki rzeczowe bieżące,
-wydatki inwestycyjne m.in. likwidacja barier architektonicznych,
-wydatki związane z doskonaleniem nauczycieli w zakresie kształcenia specjalnego.
4.Realizacja zadań wynikających z orzeczeń – jak należy interpretować pojęcie zapewnienie warunków realizacji zaleceń wynikających z orzeczeń.
5.Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny- możliwość klasyfikowania wydatków związanych
z realizacją zapisów IPET ( przykłady zapisów).
6.Wydatki w szkołach z oddziałami specjalnymi i oddziałami integracyjnymi na zadania inne niż wynikające z orzeczeń.
7.Przykładowe wyliczenie na podstawie wzoru podanego w art.7 ust.2 pkt 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
8.Wyliczenie własnych wydatków.
9.Realizacja zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie – w roku 2020
10.Wydatki na specjalną organizację nauki i metody pracy- wydatki na utrzymanie budynku, na administrację szkoły, wynagradzanie dyrektora szkoły i wicedyrektora?
11.Problemy praktyczne m.in. zmiany liczby dzieci.
12.Obowiązek przeznaczania na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki środków w wysokości nie niższej niż zostały naliczone w subwencji oświatowej.
13.Zasady dysponowania środkami w rozdziałach 80149 , 8015,:
-wydatki na specjalną organizację nauki i metod w budżecie jst,
-wydatki na specjalną organizację nauki i metod pracy – plan finansowy szkoły i przedszkola.
14.Praktyczne problemy z nowym rozwiązaniem dla szkół „nie samorządowych”- jak był realizowany obowiązek przeznaczania dotacji naliczonej na dzieci niepełnosprawne na realizację zadań związanych z kształceniem specjalnym.

Prowadząca: Radca prawny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze placówek oświatowych i organów administracji publicznej. Pedagog i wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Szkoleniowiec, prowadzący liczne warsztaty, seminaria dla kadry administracji publicznej.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 3 lutego 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Finansowanie kształcenia uczniów niepełnosprawnych w 2020 roku

Luty 6 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów Jednostek Samorządu Terytorialnego realizujących zadania oświatowe, pracowników Centrum Usług Wspólnych oraz „Zeas’ów”.
Korzyści:
Przedstawienie aktualnego stanu prawnego Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, omówieniu m.in. problemów związanych z klasyfikowaniem wydatków na specjalną organizację nauki w szkołach ogólnodostępnych, problemów z nowym rozwiązaniem dla szkół „nie samorządowych.

Program:
1.Aktualny stan prawny- ustawa o finansowaniu zadań oświatowych .
2.Czy będą zmiany w sposobie kalkulowania kwoty subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w roku 2020.
3.Problemy z klasyfikowaniem wydatków na specjalną organizację nauki w szkołach
ogólnodostępnych:
-wynagrodzenie nauczycieli specjalistów,
-wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne tj .logopeda, psychologa,
-wydatki rzeczowe bieżące,
-wydatki inwestycyjne m.in. likwidacja barier architektonicznych,
-wydatki związane z doskonaleniem nauczycieli w zakresie kształcenia specjalnego.
4.Realizacja zadań wynikających z orzeczeń – jak należy interpretować pojęcie zapewnienie warunków realizacji zaleceń wynikających z orzeczeń.
5.Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny- możliwość klasyfikowania wydatków związanych
z realizacją zapisów IPET ( przykłady zapisów).
6.Wydatki w szkołach z oddziałami specjalnymi i oddziałami integracyjnymi na zadania inne niż wynikające z orzeczeń.
7.Przykładowe wyliczenie na podstawie wzoru podanego w art.7 ust.2 pkt 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
8.Wyliczenie własnych wydatków.
9.Realizacja zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie – w roku 2020
10.Wydatki na specjalną organizację nauki i metody pracy- wydatki na utrzymanie budynku, na administrację szkoły, wynagradzanie dyrektora szkoły i wicedyrektora?
11.Problemy praktyczne m.in. zmiany liczby dzieci.
12.Obowiązek przeznaczania na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki środków w wysokości nie niższej niż zostały naliczone w subwencji oświatowej.
13.Zasady dysponowania środkami w rozdziałach 80149 , 8015,:
-wydatki na specjalną organizację nauki i metod w budżecie jst,
-wydatki na specjalną organizację nauki i metod pracy – plan finansowy szkoły i przedszkola.
14.Praktyczne problemy z nowym rozwiązaniem dla szkół „nie samorządowych”- jak był realizowany obowiązek przeznaczania dotacji naliczonej na dzieci niepełnosprawne na realizację zadań związanych z kształceniem specjalnym.

Prowadząca: Radca prawny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze placówek oświatowych i organów administracji publicznej. Pedagog i wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Szkoleniowiec, prowadzący liczne warsztaty, seminaria dla kadry administracji publicznej.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 3 lutego 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Luty 6
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25