Finansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi oraz promocji zdrowia zgodnie z przepisami ustawy o zdrowiu publicznym

Data szkolenia

26-09-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 19.09. wynosi 314,50 zł

Po 19.09. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Adresatami szkolenia są dyrektorzy/kierownicy komórek i pracownicy jst i ops odpowiedzialni za realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, promocji zdrowia; członkowie gminnych komisji przeciwdziałaniu alkoholizmowi, komisji zdrowia, innych organów, członkowie zarządów jst odpowiedzialni za sprawy zdrowia, członkowie rad społecznych sp zoz, skarbnicy jst i pracownicy komórek finansowych odpowiedzialnych za udzielanie i rozliczanie dotacji, kierownicy i pracownicy wydziałów kontroli, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni; osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Cele i korzyści ze szkolenia:
Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników szkolenia z regulacjami w zakresie finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań związanych z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o zdrowiu psychicznym. Uczestnicy zapoznają się z przewidzianymi w przepisach ustawy o zdrowiu publicznym zasadami i trybami postępowania i wyłaniania podmiotów wykonujących zadania na rzecz jst. Omówione zostaną także nowe zasady finansowania programów profilaktycznych i świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez podmioty lecznicze. Praktyczne aspekty obowiązków ustawowych zostaną przybliżone w przykładach programów, procedur i ścieżek postępowania.

Program:
1.Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym – przesłanki, założenia, zakres regulacji.
2.Katalog zadań z zakresu zdrowia publicznego, a dotychczasowe zadania samorządu terytorialnego.
3.Narodowy Program Zdrowia 2016 – 2020 – cele strategiczne i operacyjne, realizacja na poziomie centralnym i samorządów lokalnych; jst jako wykonawca i zleceniodawca.
4.Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej – założenia i zakres regulacji.
5.Możliwości finansowania świadczeń gwarantowanych w myśl nowych przepisów.
6.Zasady finansowania zadań z zakresu zdrowia publicznego, programów polityki zdrowotnej i świadczeń gwarantowanych – zasady i procedury, przykłady.
7.Konsultacje, odpowiedzi na pytania uczestników.

Prowadząca:
Doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autor publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 21 września 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Finansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi oraz promocji zdrowia zgodnie z przepisami ustawy o zdrowiu publicznym

Wrzesień 26 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Adresatami szkolenia są dyrektorzy/kierownicy komórek i pracownicy jst i ops odpowiedzialni za realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, promocji zdrowia; członkowie gminnych komisji przeciwdziałaniu alkoholizmowi, komisji zdrowia, innych organów, członkowie zarządów jst odpowiedzialni za sprawy zdrowia, członkowie rad społecznych sp zoz, skarbnicy jst i pracownicy komórek finansowych odpowiedzialnych za udzielanie i rozliczanie dotacji, kierownicy i pracownicy wydziałów kontroli, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni; osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Cele i korzyści ze szkolenia:
Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników szkolenia z regulacjami w zakresie finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań związanych z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o zdrowiu psychicznym. Uczestnicy zapoznają się z przewidzianymi w przepisach ustawy o zdrowiu publicznym zasadami i trybami postępowania i wyłaniania podmiotów wykonujących zadania na rzecz jst. Omówione zostaną także nowe zasady finansowania programów profilaktycznych i świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez podmioty lecznicze. Praktyczne aspekty obowiązków ustawowych zostaną przybliżone w przykładach programów, procedur i ścieżek postępowania.

Program:
1.Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym – przesłanki, założenia, zakres regulacji.
2.Katalog zadań z zakresu zdrowia publicznego, a dotychczasowe zadania samorządu terytorialnego.
3.Narodowy Program Zdrowia 2016 – 2020 – cele strategiczne i operacyjne, realizacja na poziomie centralnym i samorządów lokalnych; jst jako wykonawca i zleceniodawca.
4.Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej – założenia i zakres regulacji.
5.Możliwości finansowania świadczeń gwarantowanych w myśl nowych przepisów.
6.Zasady finansowania zadań z zakresu zdrowia publicznego, programów polityki zdrowotnej i świadczeń gwarantowanych – zasady i procedury, przykłady.
7.Konsultacje, odpowiedzi na pytania uczestników.

Prowadząca:
Doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autor publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 21 września 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Wrzesień 26
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Categories:
,

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25