Formy organizacji dowozu dzieci do szkół – na tle planowanych zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym

« powrót do wydarzeń

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i spółek komunalnych zajmujący się transportem zbiorowym oraz wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Start:
19 czerwca 2018 10:00
Koniec:
19 czerwca 2018 15:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 12 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i spółek komunalnych zajmujący się transportem zbiorowym oraz wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Program:
1.  Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie organizacji transportu publicznego wynikające z:

 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • ustawa – Prawo oświatowe.
 • ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

2.  Sposoby organizacji dowozu dzieci do szkół i warunki ich wykonywania:

 • przewozy otwarte,
 • przewozy zamknięte,
 • przewóz dzieci niepełnosprawnych,
 • obowiązek zapewnienia opieki nad dziećmi,
 • sposoby rekompensowania kosztów dowozu dzieci do szkół.

3.  Procedura udzielenia zamówień publicznych:

 • postępowanie przetargowe (tryb przetargowy lub koncesyjny),
 • postępowanie bezprzetargowe (bezpośrednie zawarcie umowy).

4.   Dopłata do biletów ulgowych, jako źródło finansowania przewozów regularnych z budżetu państwa:

 • w ramach umowy o dopłaty z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich zawieranej przez przewoźnika drogowego z urzędem marszałkowskim,
 • w ramach umowo o świadczenie usług użyteczności publicznej zawieranej przez operatora z organizatorem publicznego transportu zbiorowego,
 • rola gminy w procesie weryfikacji wniosku o dopłatę z tytułu ulg ustawowych.

5.  Istotne elementy umowy o realizację przewozów:

 • sposoby rozliczenia usługi przewozowej,
 • okres zawarcia umowy,
 • dotacja celowa jako elementy rekompensaty finansowej,
 • termin przekazywania dotacji celowej.

6.  Obowiązki  gminy, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego:

 • plan transportowy – kiedy jest wymagany ?
 • obowiązek publikacji ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego (dziennik urzędowy UE oraz BIP),
 • czynności formalno-prawne (czyli niezbędne uchwały – przykłady).

7.  Dyskusja (pytania i odpowiedzi).

Prowadzący:
Prawnik, legislator, specjalista z zakresu prawa transportowego; współautor projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych; wykładowca, autor publikacji i komentarzy związanych z zagadnieniami dotyczącymi transportu, w tym z zakresu publicznego transportu zbiorowego, transportu drogowego, prawa o ruchu drogowym oraz prawa przewozowego; wieloletni pracownik ministerstwa transportu.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 16 czerwca 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole