Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego Nowe przepisy w samorządzie gminnym, powiatowym i województwa w kadencji 2018-2023

Data szkolenia

23-01-2019

Godzina

10:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

325

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na spotkanie szkoleniowe Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego działającego przy Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL.

1.Założenia ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.
2.Wydłużenie kadencji organów samorządowych.
3.Ustawowa regulacja inicjatywy uchwałodawczej obywateli – omówienie projektu uchwały.
4.Zmiana statusu przewodniczącego rady – wydawanie poleceń pracownikom urzędu.
5.Zmiany dotyczące funkcjonowania rady gminy (powiatu):
a)Zmiana formy głosowania radnych.
b)Rozszerzenie uprawnień kontrolnych rady.
c)Obligatoryjne powołanie komisji skarg, wniosków i petycji oraz określenie zasad jej działania w statucie jednostki samorządowej.
d)Obligatoryjne transmitowanie i utrwalanie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz ich udostępniane.
e)Ustawowe ustalenie minimalnej liczny radnych chcących założyć klub oraz poszerzenie uprawnień klubu.
6.Zmiana dotycząca uprawnień radnych:
a)Interpelacje i zapytania radnych – nowe terminy i zasady.
b)Indywidualne uprawnienia kontrolne radnych.
7.Raport o stanie jednostki samorządowej i skutki jego nieprzyjęcia przez radę.
8.RODO w działaniu rady i jej komisji oraz radnych.
9.RODO w działaniu organów jednostek pomocniczych.
10.Budżet obywatelski i obowiązki rady w tym zakresie.
11.Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący: doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, prawa pracy w samorządzie terytorialnym, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej, przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego. Adiunkt w Szkole Wyższej COSINUS w Łodzi, wykładowca prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego i nauki administracji, Wykładowca prawa administracyjnego i organizacji administracji Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji w Łodzi, Wieloletni wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Trener w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu wpisany na listę Ministerstwa Gospodarki.

Odpłatność:
– 325 zł/1 osoby (dla uczestników nie będących członkami Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego)

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 16 stycznia 2019 r.

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego Nowe przepisy w samorządzie gminnym, powiatowym i województwa w kadencji 2018-2023

Styczeń 23 @ 10:00 - 14:00

Serdecznie zapraszamy na spotkanie szkoleniowe Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego działającego przy Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL.

1.Założenia ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.
2.Wydłużenie kadencji organów samorządowych.
3.Ustawowa regulacja inicjatywy uchwałodawczej obywateli – omówienie projektu uchwały.
4.Zmiana statusu przewodniczącego rady – wydawanie poleceń pracownikom urzędu.
5.Zmiany dotyczące funkcjonowania rady gminy (powiatu):
a)Zmiana formy głosowania radnych.
b)Rozszerzenie uprawnień kontrolnych rady.
c)Obligatoryjne powołanie komisji skarg, wniosków i petycji oraz określenie zasad jej działania w statucie jednostki samorządowej.
d)Obligatoryjne transmitowanie i utrwalanie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz ich udostępniane.
e)Ustawowe ustalenie minimalnej liczny radnych chcących założyć klub oraz poszerzenie uprawnień klubu.
6.Zmiana dotycząca uprawnień radnych:
a)Interpelacje i zapytania radnych – nowe terminy i zasady.
b)Indywidualne uprawnienia kontrolne radnych.
7.Raport o stanie jednostki samorządowej i skutki jego nieprzyjęcia przez radę.
8.RODO w działaniu rady i jej komisji oraz radnych.
9.RODO w działaniu organów jednostek pomocniczych.
10.Budżet obywatelski i obowiązki rady w tym zakresie.
11.Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący: doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, prawa pracy w samorządzie terytorialnym, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej, przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego. Adiunkt w Szkole Wyższej COSINUS w Łodzi, wykładowca prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego i nauki administracji, Wykładowca prawa administracyjnego i organizacji administracji Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji w Łodzi, Wieloletni wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Trener w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu wpisany na listę Ministerstwa Gospodarki.

Odpłatność:
– 325 zł/1 osoby (dla uczestników nie będących członkami Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego)

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 16 stycznia 2019 r.

Szczegóły

Data:
Styczeń 23
Czas:
10:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25