Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego Petycje, skargi i wnioski w działalności organów samorządowych po zmianach ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa

Data szkolenia

26-02-2019

Godzina

10:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 20.02. wynosi 325,00 zł

Po 20.02. cena szkolenia wynosi 325,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie szkoleniowe Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego działającego przy Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL.       Spotkanie odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r. w Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, ul. Krakowska 51, 45-018 Opole.

Program szkolenia:
1.Nowości dotyczące skarg wniosków i petycji związane z ustawą z 11 stycznia 2018 r.
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych
-Komisja skarg, wniosków i petycji jako nowy podmiot w strukturze rady gminy (powiatu).
-Skład komisji skarg, wniosków i petycji.
-Zakres działania komisji skarg, wniosków i petycji.
-Statutowa regulacja nowej komisji (omówienie propozycji zmian w statucie).
2.Petycje
-Założenia ustawy o petycjach.
-Rozróżnienie pojęci petycji, skargi i wniosku oraz ustalenie właściwego trybu postępowania.
-Obowiązki organów samorządowych w związku z nową ustawą o petycjach.
-Podmioty uprawnione do składania petycji.
-Tryb i forma składania petycji, problem petycji „elektronicznej”.
-Petycja wielokrotna i zbiorowa.
-Właściwość rady gminy (powiatu) do załatwienia petycji.
-Właściwość organu wykonawczego i kierowników jednostek organizacyjnych do załatwienia petycji.
-Tryb procedowania w sprawach petycji.
3.Skargi i wnioski
-Podstawy prawne instytucji skarg i wniosków.
-Pojęcie skargi i wniosku.
-Podmioty uprawnione do składania skarg i wniosków.
-Tryb i forma składania skarg.
-Problem skargi „elektronicznej”.
-Skarga a interpelacja i zapytanie oraz krytyka prasowa.
-Właściwość rady gminy (powiatu) do załatwienia skarg i wniosków.
-Właściwość organu wykonawczego i kierowników jednostek organizacyjnych do załatwienia skarg i wniosków.
-Postępowanie w przypadku stwierdzenia niewłaściwości do rozpoznania skargi i wniosku.
-Procedura postępowania ze skargami wpływającymi do rady.
-Procedura postępowania ze skargami wpływającymi do organu wykonawczego i kierowników jednostek organizacyjnych
-Skargi a ochrona danych osobowych.
-Terminy na rozpoznanie skarg i wniosków.
-Stwierdzenie zasadności lub niezasadności złożonej skargi.
-Informowanie skarżącego o sposobie załatwienia sprawy.
-Co zrobić z kolejną skargą w tej samej sprawie?
-Skutki stwierdzenia zasadności złożonej skargi.
-Postępowanie z wnioskami wpływającymi do rady oraz organu wykonawczego i kierowników jednostek organizacyjnych
-Dokumentowanie skarg i wniosków wpływających do rady gminy (powiatu).
4.Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący:  doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, prawa pracy w samorządzie terytorialnym, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej, przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego. Adiunkt w Szkole Wyższej COSINUS w Łodzi, wykładowca prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego i nauki administracji, Wykładowca prawa administracyjnego i organizacji administracji Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji w Łodzi, Wieloletni wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Trener w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu wpisany na listę Ministerstwa Gospodarki.

Odpłatność: 325 zł/1 osoby (dla uczestników nie będących członkami Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego)
Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 20 lutego 2019 r.

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego Petycje, skargi i wnioski w działalności organów samorządowych po zmianach ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa

Luty 26 @ 10:00 - 14:00

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie szkoleniowe Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego działającego przy Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL.       Spotkanie odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r. w Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, ul. Krakowska 51, 45-018 Opole.

Program szkolenia:
1.Nowości dotyczące skarg wniosków i petycji związane z ustawą z 11 stycznia 2018 r.
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych
-Komisja skarg, wniosków i petycji jako nowy podmiot w strukturze rady gminy (powiatu).
-Skład komisji skarg, wniosków i petycji.
-Zakres działania komisji skarg, wniosków i petycji.
-Statutowa regulacja nowej komisji (omówienie propozycji zmian w statucie).
2.Petycje
-Założenia ustawy o petycjach.
-Rozróżnienie pojęci petycji, skargi i wniosku oraz ustalenie właściwego trybu postępowania.
-Obowiązki organów samorządowych w związku z nową ustawą o petycjach.
-Podmioty uprawnione do składania petycji.
-Tryb i forma składania petycji, problem petycji „elektronicznej”.
-Petycja wielokrotna i zbiorowa.
-Właściwość rady gminy (powiatu) do załatwienia petycji.
-Właściwość organu wykonawczego i kierowników jednostek organizacyjnych do załatwienia petycji.
-Tryb procedowania w sprawach petycji.
3.Skargi i wnioski
-Podstawy prawne instytucji skarg i wniosków.
-Pojęcie skargi i wniosku.
-Podmioty uprawnione do składania skarg i wniosków.
-Tryb i forma składania skarg.
-Problem skargi „elektronicznej”.
-Skarga a interpelacja i zapytanie oraz krytyka prasowa.
-Właściwość rady gminy (powiatu) do załatwienia skarg i wniosków.
-Właściwość organu wykonawczego i kierowników jednostek organizacyjnych do załatwienia skarg i wniosków.
-Postępowanie w przypadku stwierdzenia niewłaściwości do rozpoznania skargi i wniosku.
-Procedura postępowania ze skargami wpływającymi do rady.
-Procedura postępowania ze skargami wpływającymi do organu wykonawczego i kierowników jednostek organizacyjnych
-Skargi a ochrona danych osobowych.
-Terminy na rozpoznanie skarg i wniosków.
-Stwierdzenie zasadności lub niezasadności złożonej skargi.
-Informowanie skarżącego o sposobie załatwienia sprawy.
-Co zrobić z kolejną skargą w tej samej sprawie?
-Skutki stwierdzenia zasadności złożonej skargi.
-Postępowanie z wnioskami wpływającymi do rady oraz organu wykonawczego i kierowników jednostek organizacyjnych
-Dokumentowanie skarg i wniosków wpływających do rady gminy (powiatu).
4.Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący:  doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, prawa pracy w samorządzie terytorialnym, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej, przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego. Adiunkt w Szkole Wyższej COSINUS w Łodzi, wykładowca prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego i nauki administracji, Wykładowca prawa administracyjnego i organizacji administracji Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji w Łodzi, Wieloletni wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Trener w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu wpisany na listę Ministerstwa Gospodarki.

Odpłatność: 325 zł/1 osoby (dla uczestników nie będących członkami Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego)
Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 20 lutego 2019 r.

Szczegóły

Data:
Luty 26
Czas:
10:00 - 14:00

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25