Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego – Wpływ regulacji RODO – Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych i wynikające z niego zadania dla administratorów danych oraz dla osób przetwarzających dane osobowe w 2019 r. Dokumentacja, procedury, kontrole

Data szkolenia

03-04-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 27.03. wynosi 325,00 zł

Po 27.03. cena szkolenia wynosi 325,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie szkoleniowe Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego działającego przy Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL.
Spotkanie odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2019 r. w Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, ul. Krakowska 51, 45-018 Opole.

Program szkolenia:
1.Przyczyny zmian w przepisach i uchylenia obowiązującej dotychczas ustawy o ochronie danych osobowych.
2.Podstawy dot. ochrony danych osobowych w administracji samorządowej.
3.Nowa rola inspektora ochrony danych osobowych.
4.Alternatywne rozwiązanie czy warto powołać jednego inspektora dla wielu jednostek.
5.Status i zakres zadań dla inspektora.
6.Wybrane definicje zawarte w RODO.
7.Dane biometryczne jako dane podlegającej szczególnej ochronie.
8. Rola organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych w procesie przetwarzania danych osobowych.
9. Zgodność przetwarzania danych osobowych – dane zwykłe.
10.Zgodność przetwarzania danych osobowych – dane szczególnie chronione.
11.Warunki i zasady wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
12.Prawa osób , których dane są przetwarzane.
13.Jak urząd powinien spełnić obowiązek informacyjny,
14.Brak realizacji obowiązku informacyjnego jako ciężkie naruszenie ochrony danych osobowych.
15.Nowe zasady przetwarzania danych osobowych w procesie monitoringu- regulamin monitoringu.
16.Nowe zadanie dla inspektora – zgłaszanie incydentów do organu nadzorczego.
17.Jak i kiedy należy zawiadamiać osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych.
18.Kara grzywny jako nowe narzędzie dla organu nadzorczego.
19.Rodzaje dokumentów i instrukcje obowiązujące w jednostce – krok po kroku.
20.Jak przeprowadzić wewnętrzną kontrolę w 2019 roku.
21.Nowe zasady powadzenia rejestru zbioru- tzw. rejestr czynności na zbiorach,
22.Nowy wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
23.Szacowanie ryzyka – metoda, czynniki mające wpływ na ryzyko, identyfikacja ryzyka – krok po kroku.

Prowadzący:  wieloletni praktyk i specjalista z tematyki zawartej w programie szkolenia. Doradca i wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych, autor i twórca szczegółowych opracowań dokumentacji i instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej w administracji rządowej i samorządowej.

Odpłatność: 325 zł/1 osoby (dla uczestników nie będących członkami Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego)

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego – Wpływ regulacji RODO – Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych i wynikające z niego zadania dla administratorów danych oraz dla osób przetwarzających dane osobowe w 2019 r. Dokumentacja, procedury, kontrole

Kwiecień 3 @ 10:00 - 15:00

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie szkoleniowe Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego działającego przy Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL.
Spotkanie odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2019 r. w Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, ul. Krakowska 51, 45-018 Opole.

Program szkolenia:
1.Przyczyny zmian w przepisach i uchylenia obowiązującej dotychczas ustawy o ochronie danych osobowych.
2.Podstawy dot. ochrony danych osobowych w administracji samorządowej.
3.Nowa rola inspektora ochrony danych osobowych.
4.Alternatywne rozwiązanie czy warto powołać jednego inspektora dla wielu jednostek.
5.Status i zakres zadań dla inspektora.
6.Wybrane definicje zawarte w RODO.
7.Dane biometryczne jako dane podlegającej szczególnej ochronie.
8. Rola organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych w procesie przetwarzania danych osobowych.
9. Zgodność przetwarzania danych osobowych – dane zwykłe.
10.Zgodność przetwarzania danych osobowych – dane szczególnie chronione.
11.Warunki i zasady wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
12.Prawa osób , których dane są przetwarzane.
13.Jak urząd powinien spełnić obowiązek informacyjny,
14.Brak realizacji obowiązku informacyjnego jako ciężkie naruszenie ochrony danych osobowych.
15.Nowe zasady przetwarzania danych osobowych w procesie monitoringu- regulamin monitoringu.
16.Nowe zadanie dla inspektora – zgłaszanie incydentów do organu nadzorczego.
17.Jak i kiedy należy zawiadamiać osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych.
18.Kara grzywny jako nowe narzędzie dla organu nadzorczego.
19.Rodzaje dokumentów i instrukcje obowiązujące w jednostce – krok po kroku.
20.Jak przeprowadzić wewnętrzną kontrolę w 2019 roku.
21.Nowe zasady powadzenia rejestru zbioru- tzw. rejestr czynności na zbiorach,
22.Nowy wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
23.Szacowanie ryzyka – metoda, czynniki mające wpływ na ryzyko, identyfikacja ryzyka – krok po kroku.

Prowadzący:  wieloletni praktyk i specjalista z tematyki zawartej w programie szkolenia. Doradca i wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych, autor i twórca szczegółowych opracowań dokumentacji i instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej w administracji rządowej i samorządowej.

Odpłatność: 325 zł/1 osoby (dla uczestników nie będących członkami Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego)

Szczegóły

Data:
Kwiecień 3
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25