Forum Sekretarzy: Statuty gmin, miast, powiatów po nowelizacji ustaw ustrojowych w 2018 r.

Data szkolenia

04-10-2018

Godzina

10:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018

Cena szkolenia

325

Odpłatność tylko dla uczestników nie będących członkami Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego.

Formularz

O szkoleniu

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie szkoleniowe Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego działającego przy Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL. Spotkanie odbędzie się w dniu 4 października 2018 r. w Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, ul. Krakowska 51, 45-018 Opole

Prowadząca:dr prawa, inż. budownictwa, urbanista, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne, ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (od 1991r. i nadal). W przeszłości: przewodnicząca rady gminy, przewodnicząca komisji rewizyjnej, naczelnik, wydział budownictwa i infrastruktury technicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Sulechów, inspektor kontroli finansów publicznych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze; wykładowca z zakresu finansów publicznych i prawa zamówień publicznych w Międzynarodowej Wyższej Szkole Handlu i Finansów w Warszawie, wykładowca z zakresu procedur administracyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. Od wielu lat współpracuje jako szkoleniowiec z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju

Program szkolenia:
1. Technika opracowywania zmian do statutów:
a. Komisja statutowa;
b. analiza obowiązujących statutów przez komisje Rady;
c. wnioski do Komisji statutowej.
2. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U.2018.130) zmieniającej, m.in. ustawę o samorządzie gminnym z dniem 31 stycznia 2018r.
3. Konieczne regulacje w statutach:
a. Technika dokonywania zmian w porządku obrad sesji;
b. Praca z protokołem z poprzedniej sesji rady;
c. Dopuszczanie mieszkańców do głosu podczas sesji rady;
d. Regulacje dotyczące dokumentowania przebiegu posiedzeń rady i komisji;
e. Zasady dostępu radnych do informacji źródłowych organu wykonawczego oraz podległych mu jednostek;
f. Zasady i tryb realizowania „inicjatywy uchwałodawczej” (czyli jak wygląda droga od pomysłu do realizacji);
g. Procedury rozpatrywania przez radę skarg, wniosków i petycji (ustawowa komisja rady);
h. Interpelacje i postępowanie związane z udzieloną przez organ pisemną odpowiedzią;
i. Procedura przeprowadzania kontroli organów wykonawczych (uchwała w/s wniosków pokontrolnych);
j. Uprawnienia sołtysów.
4. Procedura wprowadzania zmian w statucie rady gminy (miasta, powiatu).

Odpłatność:
– 325 zł/1 osoby (dla uczestników nie będących członkami Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego)

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 27 września 2018 r.

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Forum Sekretarzy: Statuty gmin, miast, powiatów po nowelizacji ustaw ustrojowych w 2018 r.

Październik 4 @ 10:00 - 14:00

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie szkoleniowe Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego działającego przy Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL. Spotkanie odbędzie się w dniu 4 października 2018 r. w Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, ul. Krakowska 51, 45-018 Opole

Prowadząca:dr prawa, inż. budownictwa, urbanista, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne, ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (od 1991r. i nadal). W przeszłości: przewodnicząca rady gminy, przewodnicząca komisji rewizyjnej, naczelnik, wydział budownictwa i infrastruktury technicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Sulechów, inspektor kontroli finansów publicznych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze; wykładowca z zakresu finansów publicznych i prawa zamówień publicznych w Międzynarodowej Wyższej Szkole Handlu i Finansów w Warszawie, wykładowca z zakresu procedur administracyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. Od wielu lat współpracuje jako szkoleniowiec z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju

Program szkolenia:
1. Technika opracowywania zmian do statutów:
a. Komisja statutowa;
b. analiza obowiązujących statutów przez komisje Rady;
c. wnioski do Komisji statutowej.
2. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U.2018.130) zmieniającej, m.in. ustawę o samorządzie gminnym z dniem 31 stycznia 2018r.
3. Konieczne regulacje w statutach:
a. Technika dokonywania zmian w porządku obrad sesji;
b. Praca z protokołem z poprzedniej sesji rady;
c. Dopuszczanie mieszkańców do głosu podczas sesji rady;
d. Regulacje dotyczące dokumentowania przebiegu posiedzeń rady i komisji;
e. Zasady dostępu radnych do informacji źródłowych organu wykonawczego oraz podległych mu jednostek;
f. Zasady i tryb realizowania „inicjatywy uchwałodawczej” (czyli jak wygląda droga od pomysłu do realizacji);
g. Procedury rozpatrywania przez radę skarg, wniosków i petycji (ustawowa komisja rady);
h. Interpelacje i postępowanie związane z udzieloną przez organ pisemną odpowiedzią;
i. Procedura przeprowadzania kontroli organów wykonawczych (uchwała w/s wniosków pokontrolnych);
j. Uprawnienia sołtysów.
4. Procedura wprowadzania zmian w statucie rady gminy (miasta, powiatu).

Odpłatność:
– 325 zł/1 osoby (dla uczestników nie będących członkami Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego)

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 27 września 2018 r.

Szczegóły

Data:
Październik 4
Czas:
10:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25