Forum Skarbników Województwa Opolskiego – Aktualne problemy i nieprawidłowości w rachunkowości urzędów, starostw, samorządowych jednostek i zakładów budżetowych w 2019 roku

Data szkolenia

26-04-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 23.04. wynosi 375,00 zł

Po 23.04. cena szkolenia wynosi 375,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na spotkanie szkoleniowe Forum Skarbników Województwa Opolskiego rozpoczynającego działalność przy Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL.

Program szkolenia:
1.Dokumentacja przyjętych zasad (polityka) rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
a)Omówienie zasad budowy zakładowego planu kont, w tym tworzenia ewidencji analitycznej.
b)Zasady prowadzenia ewidencji na kontach pozabilansowych.
c)Przekazywanie wytycznych w sprawie grupowania operacji do podległych jednostek, ich znaczenie przy sporządzaniu łącznego sprawozdania finansowego.
d)Nieprawidłowości w zakresie dokumentacji przyjętych zasad (polityk) rachunkowości jednostek.
2.Wybrane problemy funkcjonowania planu kont budżetu i ich wpływ na politykę rachunkowości – m.in. zmiany dotyczące kont 133, 222, 224, 901, 902 i 909. Omówienie zasad funkcjonowania kont budżetu i przykłady nieprawidłowości ewidencji zdarzeń na kontach budżetu.
3.Charakterystyka zasad funkcjonowania kont jednostki (konta 011 – 860):
a)Ujęcie i wycena gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.
b)Długoterminowe aktywa finansowe i aktualizacja ich wyceny.
c)Zmiany w zakresie opisu konta 130 „rachunek bieżący jednostki”, zasady ewidencji zdarzeń na tym koncie, dowody stanowiące podstawę zapisu.
d)Ewidencja rozliczeń transakcji przy użyciu kart płatniczych.
e)Należności krótko a długoterminowe.
f)Zmiany dotyczące kont kosztów i przychodów.
g)Zmiany na kontach zespołu 8 (konta: 800, 820, 851, 860 i 870).
h)Zasady ewidencji nadwyżki środków obrotowych oraz nadwyżki środków na wydzielonych rachunkach dochodów.
4.Prawidłowe ustalenie zasad ewidencji, wyceny (amortyzacji lub umorzenia) środków trwałych, ustalenie wartości istotnej środków trwałych.
5.Wycena należności, dokonywanie odpisów aktualizujących.
6.Regulacje w zakresie rozliczeń podatku VAT w politykach rachunkowości i ich praktyczne zastosowanie, w tym:
-Ewidencja dochodów budżetowych i prezentacja w Rb-27S bez podatku od towarów i usług.
-Rozliczanie VAT należnego, w tym VAT od nieuregulowanych należności.
-Rozliczanie VAT naliczonego.
-Rozliczenia z jednostkami w ramach centralizacji.
7.Występujące nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, dokonywania zapisów księgowych, omówienie na przykładach wyników kontroli, w tym zakres stosowania stanowiska Komitatu Standardów Rachunkowości z 2010 roku.
a)Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych.
b)Dziennik a dzienniki częściowe, dzienniki a tzw. rejestry.
c)Konta ksiąg pomocniczych ich zasady prowadzenia, techniki prowadzenia, uzgadnianie z kontami księgi głównej.
d)Zestawienie obrotów i sald.
e)Zamknięcie roku, a zamknięcie miesiąca.
f)Dekretacja dowodów księgowych.
g)Zapis księgowy – elementy zapisu księgowego, ile powinno być dat w zapisie księgowym?
h)Poprawianie błędów w dowodach księgowych, zapisach księgowych.
i)Kiedy księgi rachunkowe są prowadzone na bieżąco, rzetelnie i sprawdzalne?
j)Konta pozabilansowe – zasady funkcjonowania.
k)Odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości.

Prowadzący: Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej, specjalista w zakresie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Doświadczony i ceniony przez służby księgowo – finansowe JST trener.

Odpłatność: 375 zł/1 osoby (dla uczestników nie będących członkami Forum Skarbników Województwa Opolskiego)

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 23 kwietnia 2019 r.

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Forum Skarbników Województwa Opolskiego – Aktualne problemy i nieprawidłowości w rachunkowości urzędów, starostw, samorządowych jednostek i zakładów budżetowych w 2019 roku

Kwiecień 26 @ 10:00 - 15:00

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na spotkanie szkoleniowe Forum Skarbników Województwa Opolskiego rozpoczynającego działalność przy Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL.

Program szkolenia:
1.Dokumentacja przyjętych zasad (polityka) rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
a)Omówienie zasad budowy zakładowego planu kont, w tym tworzenia ewidencji analitycznej.
b)Zasady prowadzenia ewidencji na kontach pozabilansowych.
c)Przekazywanie wytycznych w sprawie grupowania operacji do podległych jednostek, ich znaczenie przy sporządzaniu łącznego sprawozdania finansowego.
d)Nieprawidłowości w zakresie dokumentacji przyjętych zasad (polityk) rachunkowości jednostek.
2.Wybrane problemy funkcjonowania planu kont budżetu i ich wpływ na politykę rachunkowości – m.in. zmiany dotyczące kont 133, 222, 224, 901, 902 i 909. Omówienie zasad funkcjonowania kont budżetu i przykłady nieprawidłowości ewidencji zdarzeń na kontach budżetu.
3.Charakterystyka zasad funkcjonowania kont jednostki (konta 011 – 860):
a)Ujęcie i wycena gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.
b)Długoterminowe aktywa finansowe i aktualizacja ich wyceny.
c)Zmiany w zakresie opisu konta 130 „rachunek bieżący jednostki”, zasady ewidencji zdarzeń na tym koncie, dowody stanowiące podstawę zapisu.
d)Ewidencja rozliczeń transakcji przy użyciu kart płatniczych.
e)Należności krótko a długoterminowe.
f)Zmiany dotyczące kont kosztów i przychodów.
g)Zmiany na kontach zespołu 8 (konta: 800, 820, 851, 860 i 870).
h)Zasady ewidencji nadwyżki środków obrotowych oraz nadwyżki środków na wydzielonych rachunkach dochodów.
4.Prawidłowe ustalenie zasad ewidencji, wyceny (amortyzacji lub umorzenia) środków trwałych, ustalenie wartości istotnej środków trwałych.
5.Wycena należności, dokonywanie odpisów aktualizujących.
6.Regulacje w zakresie rozliczeń podatku VAT w politykach rachunkowości i ich praktyczne zastosowanie, w tym:
-Ewidencja dochodów budżetowych i prezentacja w Rb-27S bez podatku od towarów i usług.
-Rozliczanie VAT należnego, w tym VAT od nieuregulowanych należności.
-Rozliczanie VAT naliczonego.
-Rozliczenia z jednostkami w ramach centralizacji.
7.Występujące nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, dokonywania zapisów księgowych, omówienie na przykładach wyników kontroli, w tym zakres stosowania stanowiska Komitatu Standardów Rachunkowości z 2010 roku.
a)Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych.
b)Dziennik a dzienniki częściowe, dzienniki a tzw. rejestry.
c)Konta ksiąg pomocniczych ich zasady prowadzenia, techniki prowadzenia, uzgadnianie z kontami księgi głównej.
d)Zestawienie obrotów i sald.
e)Zamknięcie roku, a zamknięcie miesiąca.
f)Dekretacja dowodów księgowych.
g)Zapis księgowy – elementy zapisu księgowego, ile powinno być dat w zapisie księgowym?
h)Poprawianie błędów w dowodach księgowych, zapisach księgowych.
i)Kiedy księgi rachunkowe są prowadzone na bieżąco, rzetelnie i sprawdzalne?
j)Konta pozabilansowe – zasady funkcjonowania.
k)Odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości.

Prowadzący: Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej, specjalista w zakresie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Doświadczony i ceniony przez służby księgowo – finansowe JST trener.

Odpłatność: 375 zł/1 osoby (dla uczestników nie będących członkami Forum Skarbników Województwa Opolskiego)

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 23 kwietnia 2019 r.

Szczegóły

Data:
Kwiecień 26
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25